898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

Novela zákona o zbraních a střelivu byla schválena Senátem ČR

ilustrační foto
Novela zákona o zbraních a střelivu byla schválena dne 21. listopadu 2012 vládou. Prošla všemi třemi čteními v parlamentu a 16.5.2013 byla schválena i senátem. Po podpisu prezidentem začne tato novela platit od 1.6.2014

V příloze je text úplného znění zákona o zbraních, jak ho předložila vláda do parlamentu. Nejedná se zatím o finální dokument, konečná podoba novely může být ještě změněna při jejím projednávání v parlamentu. Pokud by se podařilo takovou novelu prosadit v parlamentu, znamenalo by to také možnost získat legálně povolení PČR k držení nočního vidění pro potřeby výkonu práva myslivosti [§9 odst. 2 písm f)].

Platné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb. Pro přehlednost jsou navrhované změny vyznačeny tučně ve stávajícím znění zákona.

Novela zákona o zbraních a střelivu ke stažení ze stránek Ministerstva vnitra

ikona souboruNovela zákona o zbraních a střelivu v PDF dokumentu ke stažení

Stránky Ministerstva vnitra

V další příloze je také text novely v paragrafovém znění, jak ho schválil parlament i senát ČR. Tento text není zatím převeden do úplného znění zákona, ale jakmile bude k dispozici, bude zde zveřejněn.
ikona souboru
Paragrafové znění schválené novely zákona o zbraních
.

Dopady změny zákona v oblasti myslivosti spadají především do možnosti udělení výjimky ze zakázaných doplňků zbraně, tedy tzv. "nočního vidění". Takové noční vidění (zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů) zůstává i nadále zakázaným doplňkem zbraně kategorie A. Nově ale jde požádat o udělení výjimky, kdy Policie ČR může udělit výjimku držiteli ZP skupiny A nebo C, který provádí výkon práva myslivosti podle zvláštního předpisu. Takové povolení je však vázáno na vydání povolení výjimek ze zakázaných způsobů lovu dle §45 ZoM státní správou myslivosti. Zde dochází k souběhu novelizací a jejich návrhů uvedeného §45, zejména odst. 1 písm. g) a odst. 2.
Stávající text §45 odst. 1 písm g)
lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit, zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvetšením obrazu nebo pro převracení obrazu, reprodukcní soustavy s hlasy zvěře, výbušnin,
se navrhovanou novelou ZoM předkládanou MZe má změnit na
g) lovit zvěř s pomocí zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvetšením obrazu nebo pro převracení obrazu, reprodukcní soustavy s hlasy zvěře,
aby se změnila i uvedenou novelou zákona o zbraních, která novelizuje i ZoM na finální podobu
g) lovit zvěř s pomocí zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, reprodukcní soustavy s hlasy zvěře
Mění se i ustanovení §45 odst 2, které nově bude zřejmě znít:
(2) Orgán státní správy myslivosti může povolit na návrh uživatele honitby výjimky z některých zakázaných způsobu lovu uvedených v odstavci 1 písm. g), jde-li o lov v noci, a
dále v odstavci 1 písm. m), t) a u). Tuto výjimku lze povolit nejdéle na dobu jednoho roku.


Kombinace změn v zákoně o zbraních  a zákoně o myslivosti pak umožní postup, kdy:
1. OSSM vydá povolení výjimky ze zakázaného způsobu lovu dle §45 odst. 2 na zakázaný způsob lovu dle §45 odst. 1 písm. g)
2. Myslivec si na základě této výjimky požádá Policii ČR o udělení výjimky ze zakázaných doplňků zbraně kategorie A a Policie ČR takové povolení vydá (jistě ne hned a také ne zadarmo - novela mění také zákon o správních poplatcích, kde si dle položky 31 má Policie ČR za Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A mají účtovat 1000 Kč)
3. S vydaným povolením (výjimkou) si myslivec zajde a koupí noktovizor. Cena takových zařízení se dnes u generace 1+ pohybuje kolem 15000 Kč, u generace 2+ je to již od 60000 Kč nahoru, generace 3 začíná někde kolem 120000 Kč. Zkrátka čím lepší, tím o moc dražší.
4. Myslivec s uvedeným zařízením cca 10 měsíců loví (předpokládám, že si chvíli vezme, než PČR věc povolí, pak než se to koupí a než se to namontuje na zbraň a nastřelí - to jsem optimisticky odhadl na 2 měsíce - individuálně se to pochopitelně bude dost lišit.
5. Vyprší roční lhůta udělené výjimky od OSSM a tam se rozhodnou ji neprodloužit.
6. Pak přestává platit i výjimka z držení zakázaných doplňků zbraně kategorie A uplynutím doby, na kterou byla udělena (pokud by měla být prodloužena, protože OSSM to vydá na další rok, pak by se zřejmě musela dát na PČR nová žádost a nových 1000 Kč)
7. Vlastník zbraně kategorie A, kterému přestala platit výjimka je povinnen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 dnů ode dne zániku platnosti výjimky (§11 odst. 3 zákona o zbraních).

Nevím jak Vy, ale já pokud bych měl tyto peníze a rozhodl se koupit si přístroj nočního vidění, silně bych zvažoval riziko, že o něj možná za rok přijdu.

Další dopady změny zákona o zbraních do myslivosti jsou i v oblastni nabývání zbrojního průkazu skupiny C. Doposud bylo nutné, aby žadatel předložil platný lovecký lístek (tedy aby prokázal jistou odbornost a vzdělání tím, že složil zkoušky z myslivosti jako podmínku pro vydání loveckého lístku. Stejně tak pokud držitel ZP přestane být držitelem loveckého lístku, nebude to důvodem k odebrání ZP skupiny C. Pokud už ale bude ZP dle nového předpisu vydán, bude vydáván na dobu 10 let místo dnešních 5 let.

Ing. Pavel Sedlář
sedlar@hfbiz.cz
603496850

Novela zákona o zbraních a střelivu

ilustrační foto

ilustrační foto

 
 
5.12.2012 16:39:44 - aktualizováno 2.6.2013 14:51:02 | přečteno 28115x | pavel.sedlar

Diskuze

novela zákona
Anonymous  |  28.3.2014 10:58:59
Ke zrušení nutnosti vlastnit lovecký lístek ke skupině \"C\"
Andre  |  13.2.2014 16:12:06
K §11 ost.3 novela zákona o zbraních
Josef Skalský  |  30.1.2014 12:28:09
 
K §11 ost.3 novela zákona o zbraních
pavel.sedlar  |  30.1.2014 15:57:44
Projednání novely v senátu
pavel.sedlar  |  26.4.2013 11:24:43
Novela zákona o zbraních prošla třetím čtením
Anonymous  |  29.3.2013 8:09:43
bližší informace - návrh na změnu zákona o myslivosti - noktovizory
Anonymous  |  17.3.2013 23:29:04
Zákon je ve 2. čtení
pavel.sedlar  |  9.3.2013 12:24:48
 
Zákon je již ve 3. čtení
pavel.sedlar  |  22.3.2013 9:45:29
 
load