898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

Přehlídka trofejí v Uherčicích v Penzionu na Kolářce

Raritní srnec, autor: Sedlář

Před lety mne kontaktoval Sláva Dufek, zda bych jemu a firmě Zemspol Dešná nepomohl se zpracováním podkladů pro honební společenstva, ve kterých má tato zemědělská společnost výraznou majetkovou účast. Slovo dalo slovo a začali jsme spolupracovat. Postupně, jak probíhaly jednotlivé valné hromady honebních společenstev, docházelo ke změnám jak ve vedení těchto HS, tak i ke změně uživatele, kterým se stal právě Zemspol. Členové původních mysliveckých spolků dostali možnost výkonu práva myslivosti. Všechny honitby ale dostali jednotný způsob vedení zajištěný jedním mysliveckým hospodářem. Přes počáteční nesouhlas některých myslivců s novým stavem se situace postupně stabilizovala a dnes většina z nich hodnotí, že jejich možnosti mysliveckého vyžití jsou lepší než dřív, je lépe zajištěna péče o zvěř, přikrmování i stavba mysliveckých zařízení. To se projevilo i na zlepšení stavů zvěře, a to jak drobné, tak i spárkaté.  

O stavu drobné zvěře jsem se mol přesvědčit na honu, kam jsem byl pozván před dvěma lety. Organizace honu byla výborně zajištěna od začátku do konce, což nebývá zvykem vždy a všude. Nikde nic nevázlo, po slavnostním zahájení honu v parku zámku v Uherčicích jsme se na vlečce přesunuli do leče, kruhová leč proběhla na výbornou. Velkým překvapením pro mě ale byl stav zajíců. Takový jsem už roky nezažil. Před uzavřením kola se odtroubil konec, takže větší část zajíců vyvázla bez toho, aby se na ně vystřelilo. Tak to pokračovalo i v dalších lečích před i po svačině. Většina lečí probíhala na oračce a lovil se zde zajíc, poslední zabrala i remízky podél státní hranice a tam se kromě zajíců ulovilo i pár kohoutů bažantí zvěře. Na výřadu bylo 86 zajíců a 8 bažantů, což jsem zažil naposledy před 10 lety v Šitbořicích u kamaráda Rosti. Poslední leč pak proběhla v Penzionu na Kolářce, kde proběhlo i slavnostní pasování jednoho ze začínajících kolegů na myslivce. Po té již následovalo občerstvení a družná zábava. 

 Výřad Uherčice

Nyní mě pracovní povinnosti zavály do Dačic. Zavolal jsem Slávkovi, zda se nesejdeme na kus řeči a dozvěděl jsem se, že právě zahajují výstavu trofejí ulovených v jimi spravovaných honitbách. Šlo konkrétně o trofeje z honiteb Dešná, Chvalkovice, Jazovice, Šafov , Uherčice –LES, Uherčice – POLE a Vratěnín s celkovou výměrou téměř 12000 ha. V těchto honitbách se pak loví kromě drobné zvěře především černá (485 ks), srnčí (197 ks), mufloní (86 ks) a vysoká zvěř (41 ks). Na přehlídce byla také lebka lišky ohodnocená zlatou medailí. Černá se zde loví především v kategorii mladé zvěře. Přestože myslivost ovládá a řídí zemědělská společnost, jsou zde hájeny dospělé kusy černé zvěře. Výsledkem je, že černé zvěře mají dostatek a tím i dostatek loveckých příležitostí pro všechny myslivce, škody na zemědělských plochách jsou minimalizované (dospělá zvěř dobře ví, že na polích pro ni není moc bezpečno a tak se tam moc nezdržuje). Srnčí zvěř zde má průměrnou kvalitu, ale vyskytlo se zde řada raritních trofejí a také několik silnějších srnců. Velmi pěkné trofeje dává zdejší mufloní zvěř. Trofeje jsou spíše užší se silnou tendencí k vzrůstavosti, takže jim někdy chybí body za rozlohu, ale délky i obvody jsou velmi pěkné a trofeje jsou hodnotné. U jelení zvěře je tak jako skoro všude vidět, že chybí III. věková třída. I u jelení zvěře bylo vidět několik zajímavých nebo raritních trofejí.

Raritní srnec

Přehlídka je svým rozsahem malá, ukazuje výsledky hospodaření jen na 7 honitbách. Protože ale tyto honitby mají jednoho uživatele, dává přehlídka pěknou představu o hospodaření na tomto komplexu lesů a polí podél hranic s Rakouskem. Jen tak dál.

Přehlídka

24.4.2017 13:43:54 | přečteno 131x | pavel.sedlar
 
load