898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

Novinky

Prosinec 2012 

Nová sestava "Přehled parcel s různou výměrou" - přidána nová sestava s výčtem a výměrami parcel, které mají jinou výměru v honitbě a v katastru.

Nová sestava "Přehled LV v honitbě" - přidána nová sestava, která umožňuje zobrazit LV od největšího po nejmenší, výměru, počet spoluvlastníků a zvýraznit ty LV, které jsou některého člena. Přičleněné s dohodou jsou zobrazeny stejnou barvou jako v seznamu, bez zvýraznění jsou LV bez členství v HS.

Možnost vybrání parcely v mapě - při kliknutí na parcelní bod lze nastavit parametr, zda je vybraný nebo není.

Přejmenování vygenerovaných sestav - i pro již vygenerovanou sestavu je možné zvolit jiný název.

Tisk vybraných Souhlasů vlastníka s členstvím - Je možné tisknout souhlasy vlastníků s členstvím v HS pouze pro vybrané vlastnictví - v modulu Vlastníci a členové HS zatrhnout vybrané vlastnictví a v nástrojích tisknout sestavu č. 1 jen pro tyto zatržené

Export honebních parcel do CSV - nyní je možné vyexportovat seznam honebních parcel ve formátu CSV, který je možné potom dále používat např. v Excelu či jiných programech.

Uživatelský seznam parcel - umožňuje uživateli vytvoření samostatného seznamu parcel pro další práci, tvorbu sestav, zobrazení v mapě nebo exportu do CSV.

Listopad 2012 

Sjednocení barev parcel v neplaceném a placeném režimu - barevná prezentace parcel je nyní shodná v obou verzích aplikace.

Úpravy tiskových sestav - vytvořena nová sestava "3b. Výčet a výměry vlastních honebních pozemků členů HS", která má stejný obsah jako "3a. Výčet a výměry přičleněných honebních pozemků" ale bez sloupce "přičlenění". Kvůli většímu zpřehlednění seznamu tiskových sestav došlo k jejich přečíslování.

sestava vlastníků Zvýraznění členů HS v sestavě - v sestavě "Seznam všech vlastníků honebních pozemků" jsou členové HS zvýrazněni tučně. 

tisk map Tisk map ve velkém formátu - tento modul se Vám zpřístupní po objednání plné verze aplikace webHONITBA. Umožňuje Vám objednat velkoformátový tisk mapy Vaší honitby. Při vytváření objednávky zadáte své identifikační údaje a požadavky na tisk (generování) mapy, její formát a obsah. Po zaplacení výzvy k platbě Vám bude zaslán balíček s vytištěnými mapami v požadovaném počtu kopií. 

Evidence účtů vlastníků přičleňovaných pozemků - při vkládání vlastnictví do seznamu přičleněných je možné evidovat nejen cenu za přičlenění, ale i případné číslo účtu na který bude částka poslaná. Toto číslo účtu je pak uvedeno i na příslušných sestavách:

Výplatní listina náhrad za přičlenění
  • Seznam podepsaných dohod o přičlenění dalších honebních pozemků
  • Výplatní listina náhrad za přičlenění dle uzavřených dohod o přičlenění

Říjen 2012 

prehled parcel v honitbě Doplnění údajů v modulu Členové HS a vlastníci honebních pozemků  - v okně "Parcely z honitby pro vlastnictví/vlastníka" je nyní možné zobrazit všechny parcely daného vlastníka/vlastnictví (tedy včetně nehonebních parcel). Dále jsou zde doplněny součty výměr všech zobrazených parcel. 

sestava členů dle obcíSestava Seznam členů podle obcí  - v sestavě jsou členové HS setříděni podle jednotlivých obcí 

sestava LV s více vlastníky Sestava Seznam LV s více vlastníky honebních pozemků  - sestava obsahuje údaje o honebních parcelách, na kterých je více než 1 vlastník; tříděno podle LV. 

Export vlastníků navrhovaných na přičlenění  Seznam vlastníků honebních pozemků navrhovaných na přičlenění (sestava 8) je nyní možné exportovat jako CSV a zobrazit např. v excelu.

Tisk mapy ve formátu A4  Jednoduchá tisková funkce umožňuje vytisknout nebo uložit aktuálně zobrazený výřez mapy.


Září 2012 

Modul Zálohování a obnova dat  - modul umožňuje provést zálohu aktuálních dat nebo obnovu dříve zazálohovaných dat zpět.

Sjednocení kláves pro operace v mapě  - u operací "kreslení", "měření" a definice polygonu pro hromadné operace" bylo sjednoceno ovládání klávesami (kurzor, plus, mínus, del, backspace)


Červen 2012 

kresleni

Digitální fix - nový nástroj "Digifix" Vám umožní nakreslit hranice honitby nebo jakoukoliv jinou čáru, plochu či bod. Nakreslený objekt nemá žádnou vazbu na data katastru ani jiná data webHONITBY, jedná se pouze o "kreslení". Tento nástroj tedy nelze využít pro výběr parcel v honitbě apod. Funkce je dostupná pouze v placené verzi. 

mereni

Měření ploch a délek - k dispozici jsou nástroje, které Vám umožní zjistit výměru libovolné plochy, např. část parcely, která se nachází ve více honitbách. Měření délek je použitelné např. pro zjišťování střelecké vzdálenosti (na leteckém snímku si najdu svůj posed a měřím si nad tím vzdálenosti na jednotlivá místa, abych věděl, až budu na z posedu lovit, že ke kraji lesa je to X metrů, k mezi Y a pod. 


Květen 2012

Úprava poplatků za data KN - ČÚZK zavedl zpřístupnění dat podle směrnice INSPIRE.Protože systém webHONITBA fyzicky nepředává uživatelům definiční body parcel ani jejich polohu (využívá je pouze k lokalizaci v rámci systému), nebudou nadále definiční body parcel uživatelům účtovány (cena za definiční bod činila 1,30 Kč). Uživatelé webHONITBY zaplatí za data KN pouze 0,80 Kč za parcelu a LV, v případě odběru většího množství dat (více něž 10.000 jednotek) je cena ještě nižší.

Prohlášení o využití dat KN - na základě požadavku ČÚZK jsme byli nuceni zajistit od uživatelů webHONITBY písemné "Prohlášení uživatele aplikací Mysliveckého portálu o využití dat katastru nemovitostí". Předpokládáme, že se v okamžiku, kdy ČÚZK spustí registry RÚIAN (pravděpodobně 1. července 2012), bude tento byrokratický požadavek zrušen.

Zprostředkovatel - doplněna funkcionalita pro zprostředkování projektů honiteb.


Duben 2012

Spuštěna aplikace webHONITBA 

14.6.2012 23:57:14 | přečteno 5982x | jan.strouhal
 
load