898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

webHONITBA

V článku Vám představíme naši novou webovou aplikaci webHONITBA, která navazuje na předchozí úspěšné programy Honitba 2002 a Honitba 3. Zcela nová koncepce zpracování honitby Vám zásadním způsobem usnadní přístup k údajům z katastru nemovitostí a významně zjednoduší zpracování nových honiteb, aktualizaci údajů ve Vašich uznaných honitbách i přípravu valných hromad honebního společenstva. Naše nová technologie Vám především přinese zejména výrazné snížení nákladů.

Pokud jste se s aplikací webHONITBA již seznámili dříve, můžete ji začít rovnou používat v sekci Aplikace. Jednotlivé kroky pro práci s aplikací jsou popsány v Návodu. Podívejte se na našeho Videoprůvodce.

nahled 01

1. Výhody webové aplikace

2. Vytváření seznamu parcel

3. Práce s parcelami ve zjednodušené evidenci

4. Jednotlivé fáze práce s aplikací webHONITBA

5. Vytvoření seznamu členů honebního společenstva

6. Valná hromada

7. Cena aplikace webHONITBA

1. Výhody webové aplikace

Používání programů instalovaných na počítač je zastaralé a na ústupu, webovým aplikacím patří budoucnost. Protože jsme se vždy snažili nabídnout ty nejnovější technologie a uživatelský komfort, přepracovali jsme kompletně prostředí programu Honitba 3 do webové aplikace.  

Už nic nemusíte instalovat na svůj počítač. Otevřete si webový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome), stejně jako když se chcete podívat, jaké bude počasí. Zadáte adresu Mysliveckého portálu a přihlásíte se – to je vše, snadné a rychlé. Máte vždy k dispozici tu nejaktuálnější verzi programu. Koupili jste si nový počítač? Žádná instalace + žádné přenášení dat = žádný problém. Pracovat můžete na jakémkoliv počítači připojeném k internetu - kdekoliv a kdykoliv.

Zjistili jste nějakou chybu v programu? Pro její opravu nemusíte kupovat a instalovat nové verze s rizikem problémů se stabilitou systému či dokonce ztráty dat. Odpadá nutnost drahých cest ke klientům a oprav jejich instalací. Webová aplikace je pouze jedna a je pro všechny uživatele stejně aktuální. V okamžiku, kdy se o problému dozvíme a opravíme jej, mají ho opravený všichni uživatelé. 

Stejné je to s úplně novými funkcemi programu – ve chvíli, kdy je do programu doplníme, je máte plně k dispozici, nemusíte nic objednávat a instalovat.

Pro klienty, kteří budou na valné hromadě bez připojení k internetu, je k dispozici modul Valná hromada, který si nainstalují na svůj počítač a mohou jej používat všude bez omezení.

Aplikace webHONITBA má několik zásadních vylepšení, které vám usnadní a zrychlí práci:

Aplikace obsahuje integrovaná data ČÚZK.
Už nemusíte trávit čas sháněním dat na katastrálním úřadě, vysvětlováním kolik a jaké parcely potřebujete a to vše s rizikem, že zaplatíte výrazně více, než musíte, protože katastrální úřad vám vydal více parcel, než potřebujete. Na základě smlouvy s ČÚZK jsou k dispozici potřebná data katastru nemovitostí, a to včetně průběžných aktualizací. Zaplatíte pouze za ty údaje, které skutečně potřebujete ve výši dle ceníku ČÚZK. Vše máte snadno a rychle k dispozici přímo v aplikaci.

Program pracuje s mapou.
Do aplikace jsou zapracovány mapy, které můžete využít různými způsoby. K dispozici je pro celou republiku mapa orientační, letecká mapa, mapa katastrální, mapa bývalého pozemkového katastru (PK) a hranice honiteb. Nad mapou si jednoduše zakreslíte hranice své honitby a stiskem jednoho tlačítka se vám načtou všechny příslušné parcely KN do vaší honitby. Parcely samozřejmě můžete přidávat, odebírat i jednotlivě nebo po skupinách. Máte k dispozici také ruční vkládání parcel, které využijete především při drobných úpravách nebo vkládání parcel PK.

2. Vytváření seznamu parcel

Postup při vytváření seznamu parcel v aplikaci je velmi jednoduchý.

Katastrální data pro tvorbu honitby.

Naše firma uzavřela s ČÚZK smlouvu o šíření dat katastru nemovitostí. Díky této smlouvě Vám můžeme tato data nabídnout přímo v naší webové aplikaci, a to pro celé území České Republiky. Data jsou placená vždy podle aktuálně platného ceníku ČÚZK a naše společnost za jejich využití neúčtuje žádné další poplatky. Platba je realizována pouze za skutečně použitá data, tzn. pouze za data parcel ve vaší honitbě a jejich LV. Díky tomuto řešení Vám odpadá veškerá komunikace s katastrálním úřadem, všechny potřebné podklady máte k dispozici přímo v aplikaci. Katastry, se kterými potřebujete pracovat (tzn. katastry, které zasahují do Vaší honitby) jednoduše vyberete z předvoleného seznamu.

Vytvoření seznamu honebních parcel.

Tato část bude pro uživatele jistě nejzajímavější, protože v minulosti byla velmi komplikovaná a vzala si nejvíce času i finančních nákladů. Takže jak to probíhá teď? Už nebudete muset kupovat na katastru mapy, složitě je slepovat, pastelkami do nich zakreslovat hranice honitby a parcely členů. Už nebudete trávit večery opisováním čísel z mapy a pracným zjišťováním údajů parcelu po parcele.

Program Vám zobrazí orientační mapu, nad kterou se zobrazí body všech parcel (šedé tečky) z katastrů, které jste zadali při vytváření Vaší honitby. Vlevo od mapy se zobrazí tabulka (zpočátku prázdná) se seznamem honebních parcel, které jste vybrali.

Výběr honebních parcel je velmi jednoduchý – nad mapou začnete kreslit hranici Vaší honitby. Mapu si můžete libovolně zvětšovat či posouvat, můžete si měnit typ mapy, jakou chcete použít. Na výběr máte mimo orientační mapy i katastrální mapu, mapu bývalého pozemkového katastru (či jejich kombinaci) a letecký snímek. Pro zakreslování hranice si jako pomocnou vrstvu můžete zobrazit i hranice stávajících honiteb, jak je zobrazuje server Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Vytvořený polygon (hranici honitby) můžete upravovat a měnit – jednoduše myší ukážete na značku lomového bodu a přemístíte ji na nové místo.

Vytváření hranice honitby

Tímto snadným způsobem si můžete vytvořit jeden nebo několik polygonů nad mapou s Vašimi honebními parcelami. Když jste s touto prací hotovi, kliknutím na tlačítko „Přidat“ se všechny parcely katastru nemovitostí vloží do seznamu honebních parcel. Pokud jste při zakreslování hranice zahrnuli i intravilány obcí, můžete vytvořit další polygony nad intravilánem, či jinými nehonebními pozemky. Tlačítkem „Odstranit“ je ze seznamu můžete smazat.

Každá parcela si z dat katastru nemovitostí, který máte v aplikaci k dispozici, převezme automaticky informaci o své velikosti, druhu pozemku i o vlastníkovi (nebo vlastnících) parcely. Kliknutím na parcelu v seznamu se zobrazí její poloha v mapě, kliknutím na mapu se naopak dozvíte všechny informace z databáze parcely.


Zobrazování parcelHonební parcely se Vám na mapě vykreslují jinou barvou a značkou, než původní podkladové parcely. Honební parcely jsou vykreslovány jako černý bod. Pokud daná parcela nemá List vlastnictví, jedná se o parcelu, u které bude nutné pracovat i s mapou parcel ve zjednodušené evidenci. Taková parcela se zobrazuje v seznamu i na mapě modře.

3. Práce s parcelami ve zjednodušené evidenci

Zpracování parcel ve zjednodušené evidenci (PZE) bylo noční můrou všech, kdo vytvářeli honitby nad papírovou mapou bez pomoci počítače. Můžete se také setkat i s pojmem PK parcely - původní katastr). Katastr, kde není katastrální mapa digitalizovaná, obsahuje menší nebo větší množství parcel PZE. Tyto parcely se vyskytují na parcelách katastru nemovitostí, u kterých není veden žádný list vlastnictví. Takovéto parcely program zobrazuje modře a indikuje tím, že je zde třeba něco řešit.

Program umožňuje zobrazit mapový podklad zjednodušené evidence, vybrat parcelu, kterou chcete vyřešit a u ní zpracovat všechny PZE. Program napomáhá tím, že zobrazuje seznam všech parcel vedených v katastru, což pro Vás znamená, že se již nemusíte zdržovat se zadáváním neplatných čísel.

Zobrazování parcel

Dále program ukazuje výměru řešené parcely katastru nemovitostí (KN) a součet všech připojovaných PZE. U každé vložené PZE navíc umožní vložit i její polohu kliknutím do mapy. To umožní parcelu kdykoliv v budoucnu dohledat.  Kdo někdy zkoušel hledat konkrétní parcelu PZE v papírové mapě, dobře ví, o čem je řeč.

Zpracováním finálního seznamu honebních parcel je honitba datově vytvořena (honitba = soubor souvislých honebních pozemků). Nyní můžete vytvořit seznam členů honebního společenstva.

4. Jednotlivé fáze práce s aplikací webHONITBA

Práce v aplikaci webHONITBA je až do této fáze bezplatná. Znamená to, že po registraci si můžete vytvořit vlastní honitbu a do ní naimportovat potřebná katastrální data. Nakreslením hranice honitby si vytvoříte seznam honebních parcel. Pro práci může používat katastrální mapu i letecký snímek a stále za nic neplatíte. V okamžiku, kdy máte honitbu (soubor honebních pozemků) dokončenou, objednáváte si plnou verzi aplikace a data. Platíte tedy až tehdy, pokud se Vám s programem pracuje dobře a pokud výsledky Vaší práce umožňují honitbu vytvořit (navrhovaná honitba má víc než 500 ha).

Pak nastává vlastní fáze objednání aplikace. Při objednávce uvedete fakturační údaje objednatele a případně si zažádáte o upgrade (slevu ceny programu pro uživatele předchozích verzí programu Honitba 2002 a Honitba 3). Program vytvoří výzvu k platbě a po jejím zaplacení Vám program zpřístupní další funkce, tedy především vytvoření všech tiskových sestav, vytvoření seznamu členů honebního společenstva a přípravu valné hromady.

Někteří uživatelé zakládají novou honitbu, většina již honitbu vytvořenou má. Při založení nové honitby Vám program připraví všechny nutné sestavy, především pak Souhlasy vlastníků s členstvím v honebním společenstvu, Návrh na přičlenění dalších honebních pozemků, Přehled o honitbě a mnoho dalších, které vyžaduje zákon o myslivosti nebo státní správa.

5. Vytvoření seznamu členů honebního společenstva

V aplikaci si po zpřístupnění plné verze vytvoříte seznam členů honebního společenstva.

Členem honebního společenstva se stává vlastník honebních pozemků, který podepsal Souhlas vlastníka honebních pozemků s členstvím v honebním společenstvu (§19, odst. 5 písmeno c. Zákona o myslivosti) nebo osoba, na kterou převedl člen honebního společenstva vlastnická práva k honebním pozemkům (§ 26, odst.1 ZoM).

přehled

Aplikace webHONITBA Vám ze seznamu honebních parcel sestaví seznam vlastníků honebních pozemků. Vytvoření seznamu členů je opět velmi snadné a rychlé – ze seznamu se příslušní vlastníci vyberou a vloží se do seznamu členů HS. Všechny parcely těchto vlastníků se automaticky označí jako parcely členů honebního společenstva, ostatní parcely jsou parcely přičleněné. Parcely se barevně odliší jak v seznamu parcel, tak v mapě. Dále program umožňuje graficky vybrat parcely, které jsou přičleněny z důvodu vyrovnání hranice (dle § 18 odst. 4 může být těchto parcel maximálně 10% výměry honitby), vybrat parcely přičleněné dohodou apod.

6. Valná hromada

Valná hromada schvaluje návrh na uznání honebního společenstva a návrh na uznání honitby, pokud se vytváří nová společenstevní honitba. Valná hromada také rozhoduje o využití honitby - na vlastní účet nebo pronájmem.

Smyslem celého předchozího snažení je vytvořit takový soubor podkladů, který umožní svolat a řádně vést valnou hromadu honebního společenstva, protože ta rozhoduje o všech podstatných věcech.  

Aplikace webHONITBA proto přináší uživateli kompletní servis v problematice valných hromad. Uživatel si bezplatně může stáhnout aplikaci Valná hromada a nainstalovat si ji na kterýkoliv počítač. Valná hromada proto může proběhnout kdekoliv i bez připojení k internetu. Přenos dat mezi webHONITBOU a Valnou hromadou pak zajistí XML soubor.

Aplikace Valná hromada poskytuje uživateli všechny služby – připraví a vytiskne jmenovité pozvánky na valnou hromadu včetně uvedení místa a data jednání, jména a adresy zvaného účastníka – člena honebního společenstva a včetně počtu jeho hlasů na valné hromadě. Pozvánka obsahuje i plnou moc k zastupování pro případ, že by se člen nemohl valné hromady účastnit osobně. Aplikace také zpracovává program valné hromady s rozlišením, o kterých bodech programu se hlasuje a jakou většinou je bod schválitelný (dle zákona o myslivosti rozhoduje VH nadpoloviční většinou hlasů přítomných na VH, ale ve třech případech vyžaduje ¾ většinu – jde o schválení stanov, zprávu o finančním hospodaření a rozhodnutí o využití honitby). Program VH je pak užitečné vytisknout na druhou stranu pozvánky, jejíž je ze zákona nedílnou součástí.

Ucastnik valne hromady

Na vlastní VH pak aplikace řeší prezenci účastníků – každý účastník nebo zmocněnec člena se může prezentovat právě jedenkrát. Při prezenci podepíše připravenou prezenční listinu a obdrží hlasovací lístek, který zobrazuje počet hlasů vlastních i hlasů získaných na základě plné moci.

Aplikace umožňuje zaznamenávat  průběh vlastní valné hromady, především pak výsledky hlasování o jednotlivých bodech. Generovaný zápis z VH pak zobrazuje kolik členů a kolik hlasů se sešlo na valné hromadě a zda ta byla usnášeníschopná, výsledky hlasování o jednotlivých bodech programu. Zápis se generuje do textového dokumentu, takže uživatel si ho může dle potřeby doplnit (např. do něj dopíše seznam jmen zvoleného výboru honebního společenstva apod.)

Kromě věcí spojených přímo s valnou hromadou řeší aplikace i některé doplňkové služby, např. tisk obálek pro zasílání korespondence. Umožňuje vybrat typ obálky, zadat zpětnou adresu odesílatele, vybrat, zda se má tisknout dle seznamu členů nebo seznamu vlastníků apod.

Podrobnější informace najdete v sekci Jak na honitby - Valná hromada.

7. Cena aplikace webHONITBA

Celková cena za využití webové aplikace webHONITBA zahrnuje následující položky:

a) Import dat katastru nemovitostí a mapová aplikace pro přípravu seznamu parcel v honitbě - zdarma! Až do úrovně vytvoření seznamu parcel můžete využívat aplikaci webHONITBA zcela bezplatně.

b) Aktivační poplatek - aktivační poplatek je jednorázová částka, která se hradí za aktivaci každé honitby zpracované v aplikaci webHONITBA. Po aktivaci jsou uživateli zpřístupněny všechny funkce aplikace webHONITBA, které umožňují mimo jiné hromadnou identifikaci vlastníků pozemků, zpracování parcel ve zjednodušené evidenci, vytváření sestav pro uznání honitby nebo pro běžnou agendu honebního společenstva, modul pro přípravu a vedení valné hromady, atd. Pro uživatele dřívějších programů Honitba 2002 a Honitba 3 je aktivační poplatek s výraznou slevou!

Aktivační poplatek je 6.500,- Kč

  • Pro uživatele se zakoupeným programem Honitba 2002 je aktivační poplatek 5.000,- Kč
  • Pro uživatele se zakoupeným programem Honitba 3 je aktivační poplatek 3.500,- Kč

c) Roční uživatelská podpora – částka, ze které je hrazena průběžná údržba systému, vývoj nových funkcí a poradenský servis. Uživatelská podpora se platí vždy na dobu následujících 12 měsíců počínaje aktivací příslušné honitby, při ukončení služby ze strany uživatele se nevrací. Cena uživatelské podpory za první rok je zahrnuta v aktivačním poplatku, tzn. první rok máte uživatelskou podporu zcela zdarma!

  • Pro první rok zdarma
  • Další období - 1.000,- Kč / 1 rok
Výše uváděné ceny jsou bez DPH.

d) Cena za data ČÚZK dle ceníku ČZÚK - platí se pouze za data, která jsou zahrnuta do zpracovávané honitby, což znamená významnou úsporu. Cena se hradí ve výši stanovené ceníkem ČÚZK, za data zaplatíte stejnou cenu, jako když si data koupíte na katastrálním úřadě. Po zakoupení máte v průběhu roku nárok na 4 bezplatné aktualizace. V dalších letech můžete při dodržení podmínek ČÚZK pořizovat aktuální data za 20% ceny.

Výpočet ceny katastrálních dat:

Počet měrných jednotek (MJ) je dán jako součet počtu parcel KN + počtu parcel ZE + počtu LV. Pokud máte celkový počet měrných jednotek menší než 10.000 jednotek (naprostá většina případů), je cena za 1 měrnou jednotku 0,80 Kč. Cena katastrálních dat = počet MJ x 0,80 Kč. V případě, že je měrných jednotek více, jsou poskytovány další slevy (podrobnosti viz. Ceník ČÚZK - položka 1 a 3). Pro data KN se DPH neuplatňuje.Pokud Vás náš nový nástroj na tvorbu honiteb zaujal, můžete začít aplikaci webHONITBA ihned používat! Seznamte se s jednotlivými kroky při tvorbě honitby v podrobném Návodu. Prohlédněte si Videoprůvodce. Zaregistrujte se našem Mysliveckém portále a vstupte do sekce Aplikace.
19.4.2012 21:43:19 | přečteno 21006x | sarka.horakova
 
load