898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

Články

Nejčtenější články

Novela zákona o zbraních a střelivu byla schválena Senátem ČR

ilustrační foto
Novela zákona o zbraních a střelivu byla schválena dne 21. listopadu 2012 vládou. Prošla všemi třemi čteními v parlamentu a 16.5.2013 byla schválena i senátem. Po podpisu prezidentem začne tato novela platit od 1.6.2014
5.12.2012 16:39:44 - aktualizováno 2.6.2013 14:51:02 | přečteno 28115x | příspěvků: 9 | pavel.sedlar | Celý článek
 

Novela zákona o myslivosti

V legislativním plánu vlády na červen 2013 je i předložení návrhu novely zákona o myslivosti ministrem zemědělství. Předpokládaná účinnost novely by měla být k lednu 2014. 
29.4.2013 8:48:57 - aktualizováno 2.6.2013 17:50:44 | přečteno 18022x | příspěvků: 8 | pavel.sedlar | Celý článek
 

Honitby - Jak se připravit na 1.4.2013?

Dne 31. 3. 2013 skončí smlouvy o nájmu honitby (§ 33 zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákona). Toto se stane v naprosté většině případů, výjimkou jsou pouze nájemní smlouvy podepsané později než 1. 4. 2003 (např. z důvodu pozdějšího uznání honitby apod.). A co bude dál? 

12.4.2012 15:47:47 | přečteno 11557x | pavel.sedlar | Celý článek
 

Vyhodnocení výsledků výběrových řízení na pronájem honiteb LČR - aktualizace k 7.6.2013 - 366 honiteb

 Dne 8.3.2013 zveřejnily LČR, s.p. záměr vyhlásit výběrová řízení na cca 650 vlastních honiteb. Výběrová řízení na jednotlivé honitby jsou vyhlašována postupně přibližně ve čtrnáctidenních intervalech. Ke dnešku máme zpracované výsledky z prvních 366 uzavřených VŘ (tj. data zveřejněná do 7.6.2013).

9.5.2013 15:06:43 - aktualizováno 11.6.2013 10:13:48 | přečteno 7880x | příspěvků: 4 | pavel.sedlar | Celý článek
 

Pronájem honiteb LČR

Po delší době nejasností kolem nových nájemních smluv na vlastní honitby LČR se 8.3.začala situace vyjasňovat zveřejněním prvních informací na serveru lesycr.cz
9.3.2013 11:31:29 | přečteno 7262x | příspěvků: 0 | pavel.sedlar | Celý článek
 

Novela zákona o zbraních a Společné vyjádření MZe, MV a PČR

Pulsar, autor: Pavel Sedlář

 Od 1.7.2014 začne platit novela zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. (zákon o zbraních). Tato novela se dotýká i myslivecké veřejnosti, a to zejména ve třech částech:

- umožňuje za jistých podmínek držet a používat přístroje na principu noktovizorů, které jsou zbraní kategorie A, tedy doposud zakázanými zbraněmi

- prodlužuje dobu platnosti zbrojního průkazu na 10 let (u nově vydávaných ZP)

- vydání zbrojního průkazu skupiny C, tedy na lovecké zbraně, nebude již vázáno na držení loveckého lístku 

1.6.2014 14:07:35 | přečteno 7234x | pavel.sedlar | Celý článek
 

Dotkne se změna občanského zákoníku myslivců a myslivosti?

Od 1.1.2014 s největší pravděpodobností začne platit nový Občanský zákoník (89/2012 Sb.) Tento zákon se myslivců a myslivosti dotkne hned v několika oblastech možná víc, než si myslíme.
9.3.2013 10:50:15 | přečteno 6885x | příspěvků: 0 | pavel.sedlar | Celý článek
 

Jmenuji se prase divoké a mám lidi rád

péče o trávník
aneb děkovný dopis divočáků za vzornou péči, kterou jim lidé chystají. Díky štědré péči se nám daří mít se stále lépe a je nás stále více.
27.2.2013 16:18:11 | přečteno 5886x | příspěvků: 2 | Divocak | Celý článek
 

Škody zvěří - výsledky ankety

Škody zvěří způsobené na pozemcích a polních plodinách jsou stále více diskutovaným tématem. V únoru 2013 jsme provedli mezi uživateli Mysliveckého portálu anketu, která měla ukázat, jak je toto téma ve skutečnosti vnímáno těmi, kterých se to nejvíce týká.
24.4.2013 17:08:05 | přečteno 4370x | příspěvků: 0 | petr.horak | Celý článek
 

Formální vady rozhodování VH

Formální vady rozhodování valné hromady mohou vést k neplatnosti smlouvy o pronájmu honitby! Rozhodnutí Nejvyššího soudu: Žalobci, který nebyl v době rozhodnutí valné hromady o nájemní smlouvě k pozemkům členem honebního společenstva a neměl reálnou možnost napadnout toto rozhodnutí v zákonné lhůtě, lze přiznat naléhavý právní zájem na žalobě o určení neplatnosti nájemní smlouvy, byla-li podána v přiměřené době po vzniku členství a uplynutí lhůty podle § 22 odst. 8 zákona č. 449/2001 Sb. Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 4005/2011, ze dne 11. 4. 2012
13.5.2012 21:30:33 | přečteno 4295x | příspěvků: 0 | petr.horak | Celý článek
 

Nejnovější články

Přehlídka trofejí v Uherčicích v Penzionu na Kolářce

Raritní srnec, autor: Sedlář

Před lety mne kontaktoval Sláva Dufek, zda bych jemu a firmě Zemspol Dešná nepomohl se zpracováním podkladů pro honební společenstva, ve kterých má tato zemědělská společnost výraznou majetkovou účast. Slovo dalo slovo a začali jsme spolupracovat. Postupně, jak probíhaly jednotlivé valné hromady honebních společenstev, docházelo ke změnám jak ve vedení těchto HS, tak i ke změně uživatele, kterým se stal právě Zemspol. Členové původních mysliveckých spolků dostali možnost výkonu práva myslivosti. Všechny honitby ale dostali jednotný způsob vedení zajištěný jedním mysliveckým hospodářem. Přes počáteční nesouhlas některých myslivců s novým stavem se situace postupně stabilizovala a dnes většina z nich hodnotí, že jejich možnosti mysliveckého vyžití jsou lepší než dřív, je lépe zajištěna péče o zvěř, přikrmování i stavba mysliveckých zařízení. To se projevilo i na zlepšení stavů zvěře, a to jak drobné, tak i spárkaté.  

24.4.2017 13:43:54 | přečteno 131x | pavel.sedlar | Celý článek
 

Spotřebitelský test vábniček Buck Gardner

O tom, že vábení prožívá v posledním desetiletí velkou renesanci, bylo napsáno již mnoho odborných článků, které velmi pozitivně ovlivnily mysliveckou veřejnost. Většinou pojednávají o vábení predátorů, nebo srnčí zvěře. Méně se však věnují vábení jiných druhů zvěře, dříve velmi hojně využívaných. Do rukou se mi dostaly velmi zajímavé vábničky, které si jistě zaslouží pozornost, zvláště pak myslivců, kteří se vábení aktivně věnují. Jedná se o americké vábničky Buck Gardner Calls (dále pouze BGC). Amerika je díky svým obrovským a rozmanitým vodním plochám velmocí ve vábení vodního ptactva a proto jsou i tamní vábničky dovedeny téměř k dokonalosti. Množství firem a druhů vábniček určených k tomuto lovu je přímo závratné. V mém příspěvku vás chci blíže seznámit s vábničkami BGC, které patří do absolutní špičky na americkém kontinentu.
27.1.2017 13:25:02 | přečteno 203x | hfoshop.cz | Celý článek
 

Termovize – budoucnost nočního lovu

divočáci

V posledních deseti letech jsem měl možnost alespoň na chvíli si vyzkoušet některé přístroje pro noční vidění, ať už ve formě pozorovacího dalekohledu (Pulsar Recon), nebo i dalekohledu zaměřovacího. V druhém případě jsem měl příležitost seznámit se s přístrojem generace II+ fungujícím na principu zesílení zbytkového světla neboli noktovize (Dedal 440) a na principu CCD kamery (Pulsar Digisight 750). Oba přístroje mi pomohly trošku poodhalit, co se děje v honitbě v noci, a něco málo jsem s nimi i ulovil. Na sněhu, nebo když svítil měsíc, bylo vše v pořádku, ale velmi rychle šlo najít meze použití těchto přístrojů, když už nebylo nic vidět. V prosinci loňského roku jsem u kamaráda viděl termovizní přístroj Pulsar Apex XD75 a hned jsem si byl jistý, že to je jiná liga. Nyní se mi ho podařilo získat na krátké testování a chci se podělit o své první dojmy.  

14.7.2016 17:14:34 | přečteno 1671x | pavel.sedlar | Celý článek
 

Tipy na zimní oblékání na honitbu

Když nastoupí tuhé mrazy, nezbývá nic jiného, než se pořádně obléci. V dnešním článku bych se chtěl podělit o zajímavé tipy, které vám zpříjemní pobyt na honitbě.
11.2.2016 10:15:14 | přečteno 791x | petrc | Celý článek
 

Jelen sika

sika

Dostal jsem pozvání na lov jelena siky ze západních Čech. Taková nabídka nechodí denně a tak jsem si to všechno rozplánoval tak, aby to vyšlo. 

12.10.2015 15:04:20 | přečteno 2278x | pavel.sedlar | Celý článek
 

Dohledávka

Špatně umístěný zásah znamená složitou dohledávku, kde je lovec odkázán na schopnosti a vytrvalost psa i jeho vůdce. Těm, kteří takovou dohledávku zvládají, patří velký dík - zkrátí tak utrpení zvěře a zachrání úlovek.

14.9.2015 14:46:25 | přečteno 1654x | příspěvků: 0 | pavel.sedlar | Celý článek
 

Kamzík

svišť, autor: Pavel Sedlář

Popis lovu kamzíka v Alpách v okolí Kitzbühel, kam jsem se dostal naprostou náhodou - všiml jsem si na facebooku, že tam někdo nabízí zprostředkování lovu a rychle jsem na něj zareagoval.

2.9.2015 13:30:25 - aktualizováno 3.9.2015 10:39:30 | přečteno 1885x | příspěvků: 0 | pavel.sedlar | Celý článek
 

Novela zákona o zbraních a Společné vyjádření MZe, MV a PČR

Pulsar, autor: Pavel Sedlář

 Od 1.7.2014 začne platit novela zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. (zákon o zbraních). Tato novela se dotýká i myslivecké veřejnosti, a to zejména ve třech částech:

- umožňuje za jistých podmínek držet a používat přístroje na principu noktovizorů, které jsou zbraní kategorie A, tedy doposud zakázanými zbraněmi

- prodlužuje dobu platnosti zbrojního průkazu na 10 let (u nově vydávaných ZP)

- vydání zbrojního průkazu skupiny C, tedy na lovecké zbraně, nebude již vázáno na držení loveckého lístku 

1.6.2014 14:07:35 | přečteno 7234x | pavel.sedlar | Celý článek
 

Lovecké safari Namibia 2014 aneb jak jsem vstoupil 2x do stejné řeky

Afrika, autor: Pavel Sedlář

Nedávno se na mě obrátili kolegové s tím, že by chtěli vyrazit na safari do Namibie a že ví, že už jsem tam byl. Vyptávali se mě na to, jaké to tam bylo, jak se mi to líbilo a na další podrobnosti. Pak z nich vypadlo, že by se jim hodil čtvrtý do party lovců. Na vybraných farmách se totiž cena loveckého dne snižuje s počtem lovců ve skupině, takže pokud jede lovec sám, zaplatí za lovecký den 250€, pokud jsou ve skupině 4 lovci, cena klesne na 170€ a to už je při 8 loveckých dnech docela znát. Když jsem si začal procházet, jaké to tam vloni bylo, jak jsem tam byl spokojený a že jsem si tam opravdu krásně odpočinul a nabral nových sil, souhlasil jsem. Jen jsem chtěl, aby se program safari doplnil o výlet do nějaké rezervace, kde je možné pozorovat některá z velkých afrických zvířat, která se již ve volné přírodě prakticky nevyskytují – slony, žirafy, lvy a podobně. Všem účastníkům se nápad líbil a Jarek, který nás měl doprovázet, prohlásil, že nebude problém to zajistit.  

1.6.2014 8:45:03 | přečteno 2214x | pavel.sedlar | Celý článek
 

Vyhodnocení výsledků výběrových řízení na pronájem honiteb LČR - aktualizace k 7.6.2013 - 366 honiteb

 Dne 8.3.2013 zveřejnily LČR, s.p. záměr vyhlásit výběrová řízení na cca 650 vlastních honiteb. Výběrová řízení na jednotlivé honitby jsou vyhlašována postupně přibližně ve čtrnáctidenních intervalech. Ke dnešku máme zpracované výsledky z prvních 366 uzavřených VŘ (tj. data zveřejněná do 7.6.2013).

9.5.2013 15:06:43 - aktualizováno 11.6.2013 10:13:48 | přečteno 7880x | příspěvků: 4 | pavel.sedlar | Celý článek
 
 
load