898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

Diskuze

... na problémy při tvorbě honiteb

Diskuze o problémech spojených s vytvářením, rozdělováním a rušením honebních společenstev, o pronájmech honiteb a o dalších obdobných tématech. Upozorňujeme, že nejsme právní kancelář a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za správnost zde uveřejněných názorů.

Starosta honebniho spolecenstva
Tomáš  |  10.5.2017 20:09:59
Dobry den,chci se zeptat na to jestli muze starosta honebniho spolecenstva u nas zaroven i hospodar nakazat odlov srnce osobe z jineho ms spolku,kdyz s tim nesouhlasime. Dekuji
 
Starosta honebniho spolecenstva
pavel.sedlar  |  19.5.2017 13:56:54
Tyto věci by měl upravovat Váš provozní řád, nebo jiný vnitřní předpis. O odlovu nerozhoduje honební starosta, a to ani v případě, že je honitba využívána v režii HS. Způsob a postup při vydávání povolenek by měl řešit vnitřní předpis uživatele honitby. Zpravidla o tom rozhoduje výbor dle kriterií uvedených v tomto předpise. Myslivecký hospodář pak povolenku vydává (vypíše, podepíše a zaeviduje do seznamu vydaných povolenek k lovu), předseda MS (v případě režijní honitby HS by to mohl udělat i honební starosta, pokud to tak máte nastaveno) dává na povolenku druhý podpis za uživatele honitby.
Povolení ke stavbě (velkého) krmelce na vlastním pozemku
tomas kocica  |  6.12.2016 15:45:46
Dobrý den, na úvod - nejsem myslivec, takže za případně chybnou terminologii se omlouvám.
Vlastním lesní pozemek (část mnohem většího lesního celku), mám pár tisíc metrů. Rád bych na pozemku postavil stavbu, něco ve stylu "centrálního krmelce" - cca 5x5 metrů, na kůlech, spodní "patro" bez stěn, se žlabem a krmelcem. Horní patro holá skladovací místnost.

Otevřeně - v oblasti pořádám několikrát do roka vékendové kurzy přežití a horní patro krmelce bych použil pro přespání a nechci lézt co cizích prostor. Nemám problém nabídnout využívání místním myslivcům, samozřejmě.
Jde mi o to, jakým způsobem řešíte povolení na stavbu takové stavby. Je nutný soulad s územním plánem, nebo protože je to do 25 m nemusím ani ohlašovat a bez komunikace s kýmkoli si to tam prostě postavím?
žádost o přijetí za člena honebního společenstva
Lubomír Valenta  |  13.6.2016 10:51:16
... a může VH rozhodnout o tom, že s mojí žádostí nesouhlasí? Pak by tedy zůstaly pozemky jen přičleněné?
 
žádost o přijetí za člena honebního společenstva
pavel.sedlar  |  13.6.2016 12:32:42
Už jsem byl na VH, která žádost zamítla. Mělo to historické pozadí, že žadatelé v minulosti z HS vystoupili a byli tam i nějaké právní spory. Na druhou stranu jsem viděl rozsudek, dle kterého by mělo být přijetí za člena HS automaticky schváleno, pokud o to požádá. Ale číslo rozsudku bych teď asi dlouho hledal.
žádost o přijetí za člena honebního společenstva
Lubomír Valenta  |  6.6.2016 13:58:25
Dobrý den pane Sedláři,
Valná hromada HS rozhoduje o přijetí za člena HS. Pokud jsem si koupil pozemky, které jsou pouze přičleněné, podám žádost o přijetí za člena HS. Honební společenstvo mě pak musí přijmout? Existuje na to i nějaká lhůta?
 
žádost o přijetí za člena honebního společenstva
pavel.sedlar  |  11.6.2016 15:36:22
Dobrý den,
pokud jste jako nečlen HS koupil pozemky od jiného nečlena a požádáte o členství, bude o Vašem přijetí rozhodovat VH dle §21 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti. Ten nestanoví žádné lhůty. Takovou žádost bych doporučil podat písemnou formou a nechal bych si od honebního starosty potvrdit přijetí této žádosti. Projednávat by se to mělo na nejbližší VH. Žádná přesnější lhůta není zákonem stanovena.

Na toto se nevztahuje ani §26 odst. 6, kde je sice 30 denní lhůta, ale od vydání rozhodnutí o přičlenění (tzn. v době uznávání honitby státní správou myslivosti), nikoliv od Vaší koupě, nevztahuje se na to ani §26. odst. 1, kde je také 30 dní, ale při nabytí pozemku od člena HS.
členství v HS
Marek  |  22.5.2016 13:17:40
moc děkuji za rychlou odpověď.
členství v HS
Marek  |  21.5.2016 2:41:41
Dobrý den,
koupil jsem o člena HS, který v dané lokalitě vlastní více pozemků, jeden jeho pozemek. Na LV, k tomuto pozemku jsem uveden jako jediný vlastník. Předpokládám tedy, že se stávám automaticky členem HS podle § 26?
Je má domněnka správná.
Děkuji za odpověď
 
členství v HS
pavel.sedlar  |  22.5.2016 11:44:11
Ano, je to přesně tak, jak uvádíte.
Střet zájmů
Radek  |  17.2.2016 15:26:55
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda není střetem zájmů pokud tři členové v pěti členném honebním výboru jsou rodina, navíc dva z nich jsou zároveň mysliveckou stráží, jeden z těchto dvou vykovává ještě funkci mysliveckého hospodáře a prohlížitele zvěře, navíc chce k 31.3. ukončit činnost mysliveckého hospodáře a navrhnul svého vnuka. Na nadcházející honební výbor jsme jako členové vykonávající právo myslivosti byli na valného hromadě honebním starostou přizváni. Máme jako členové možnost navrhnout na funkci mysliveckého hospodáře člověka, kterého chce většina členů (splňuje zákonné podmínky)? Děkuji za odpověď
 
Střet zájmů
pavel.sedlar  |  18.2.2016 10:44:43
Dobrý den,
z textu nevyplývá, zda honitbu využívá HS ve vlastní režii nebo zda ji pronajímá. Pokud jde o pronájem honitby, pak HS a MS jsou dva různé subjekty a ke střetu zájmů nedochází. Pokud honitbu využívá HS ve vlastní režii, pak složení výboru odpovídá hlasovací síle, tedy vlastnictví pozemků v dané honitbě. Pokud jste členy HS (máte v honitbě pozemky), pak můžete na VH navrhnout změnu obsazení výboru HS. Pokud to bude na programu jednání VH, tak ta to projedná a hlasování rozhodne. Pokud to na programu nebude (nebude takový bod uveden na pozvánce), pak jde takový bod projednat pouze se souhlasem všech přítomných na VH.
Pronájem lesa v honitbě
pokorny.k  |  15.12.2015 7:47:34
Dobrý den,
prosím o sdělení informace k lesním pozemkům v honitbě. Zdědil jsem cca 20 ha lesa v CHKO a na mapách jsem zjistil, že lesy jsou součástí honitby myslivců. Můžou být součástí honitby aniž by byla s majitelem lesa o tom učiněna nějaká smlouva?
 
Pronájem lesa v honitbě
Anonymous  |  30.12.2015 9:02:46
Ano. Všechny honební pozemky (tedy zejména zemědělská a lesní půda (zjednodušeně)) musí být dle zákona o myslivosti součástí nějaké honitby. Toto se děje při uznání honitby státní správou myslivosti. Honební pozemky jsou buď ve vlastnictví držitele honitby (zpravidla honebního společenstva a jeho členů, u vlastní honitby pak jednoho vlastníka, který má v honitbě více než 500 ha vlastních pozemků). Ostatní pozemky jsou k honitbě přičleněny buď dohodou mezi držitelem honitby a vlastníkem, nebo z rozhodnutí státní správy myslivosti.
Člen HS
Kopuletý  |  12.12.2015 22:22:51
Dobrý den, jsem členem honebního společenstva a koupil jsem pozemky, které byly do honitby přičleněné (nečlenské). Zajímalo by mě jestli se automaticky stávají členskými, nebo musím podat žádost na honební společenstvo, aby tyto pozemky byly přijaty jako členské, což musí schvalovat valná hromada.
 
Člen HS
pavel.sedlar  |  14.12.2015 10:45:01
Dobrý den,
v obecné rovině je má člen hlasovací práva za všechny své honební pozemky v dané honitbě. Tzn. přikoupením dalších pozemků se jeho hlasovací práva zvětšují. V rovině technické je třeba zjistit, zda a jak probíhá v daném HS aktualizace těchto údajů.
Člen HS a náhrada za přičleněné pozemky
Pavel Říha  |  10.9.2015 10:20:04
Vážení,

prosím o objasnění jedné otázky:
Pozemek vlastníka byl státní správou přičleněn do honitby, kterou spravuje HS. Vlastník se v souladu s § 26 odst. 6 mysliveckého zákona stal řádným členem HS. Na co má tento vlastník právo:
a) náhrada za přičlenění dle § 30 odst. 2 (já si myslím, že ano)
b) náhradu za škody zvěří (já si myslím, že ne - jenom nevím dle kterého paragrafu)
c) podíl na zisku HS (já si myslím, že ano)

Díky.
 
Člen HS a náhrada za přičleněné pozemky
pavel.sedlar  |  11.9.2015 12:45:28
K Vašim dotazům:

Pozemek vlastníka byl státní správou přičleněn do honitby, kterou spravuje HS. Vlastník se v souladu s § 26 odst. 6 mysliveckého zákona stal řádným členem HS.

Tzn. tento vlastník písemně oznámil do 30 dnů výboru HS, že trvá na členství? Pokud ano, stal se členem, pokud ne, jeho pozemky jsou přičleněné do honitby, ale on členem není.

Na co má tento vlastník právo:
a) náhrada za přičlenění dle § 30 odst. 2 (já si myslím, že ano)

Zde záleží na tom, zda je přičleněn nebo je člen. Pokud je přičleněn, má nárok na náhradu za přičlenění, pokud ne (tzn. pokud je členem), pak tento nárok nemá.

b) náhradu za škody zvěří (já si myslím, že ne - jenom nevím dle kterého paragrafu)

Na náhradu škody (třeba zvěří) má nárok kterýkoliv občan, kterému někdo škodu způsobil. Tzn. bez ohledu na to, zda je i není členem HS má nárok na náhradu škody zvěří jak kdokoliv jiný. Při uplatnění musí postupovat dle §52 a následujících ZoM.

c) podíl na zisku HS (já si myslím, že ano)

Podíl na zisku náleží členovi HS. O způsobu využití zisku rozhoduje valná hromada, ke schválení návrhu je třeba souhlas 75% hlasů přítomných na VH. Pokud je členem, má na to nárok. Pokud není, nemá.
kazatelny
jiří horák  |  30.12.2013 12:15:36
Dobrý den chci se zeptat zda honebního starostu může vykonávat člověk který nemá žádné pozemky?letos se udělalo hs a členové výboru sou dva co nemají pozemky a dva co májí většinu pozemků,já sem se tam dostal přes uživatele polí ktérému hlídám pole před divočáky ale nemám tu pozemky tak sem tu jakoby host no a umístil sem si tam kde nejvíc chodí černá kazatelny mám i povolení vlastníků pozemku a starosta o tom věděl původně ani povolení vlastníka nechtěl a ted jo ale mám je od obou vlastníků ted mi hon.starosta vyhrožuje a nedal mi novou plombu po ulovení divočáka a chtěl mi vzít i povolenku,tak už měsíc nelovim prej až bude schůze honebního výboru tam se to vše probere,chtěl ještě vývrh kterej nikdy nechtěl jen to na lístku podepsal,ještě mi dal ke kazatelně jesle a slanisko pro srnčí ale já lovím pouze černou a škodnou tak je dohoda a ještě můžu lovit jen na některých polích které má ten zemědělec jinam se nesmí,myslivický hospodář je jeho družka která zároveň vykonává funkci státní správa odbor myslivost a životní prostředí je možné součastně vykonávat obě funkce najednou?ted navíc tátovi který nemůže na nohy a opravil si starou kazatelnu vyměnil zámek aby tam nemohl chodit.
 
kazatelny
pavel.sedlar  |  30.12.2013 13:16:17
Situaci jste popsal srozumitelně už v předchozích dotazech. Bohužel pro Vás, HS nemá žádný nadřízený orgán, ke kterému by jste se mohl odvolat. Jediné, co Vám mohu doporučit je, aby se za Vás přimluvil majitel pozemků, jehož pole chráníte lovem divočáků před škodami. Ten by mohl starostovi pohrozit, že pokud nebudete mít možnost lovit a škody tam vzniknou, budou po HS vymáhány. Žádnou lepší obranu momentálně nemáte. Proti postupu starosty HS se můžete bránit u soudu, ale to je věc drahá, složitá, na dlouhou dobu a s nejistým výsledkem.

Co se týká Vašeho dnešního dotazu, tak starosta a místostarosta může být volen z členů HS (a tím pádem majitelů pozemků) nebo z osob členem navržených (tzn. a z bezzemků, pokud je někdo z členů navrhne a VH potřebnou většinou zvolí).
Aktualizace dat katastru
ivosztefek  |  23.9.2013 22:59:06
Provedl jsem aktualizaci dat katastru nemovitostí a zdá se, že mám problém. V kartě vlastnictví nemám ani jeden údaj o vlastnících a v analýze dat se mi objevil jen vlastník původní nový ne. Co je špatně? Děkuji.
 
Aktualizace dat katastru
pavel.sedlar  |  24.9.2013 8:09:16
Dobrý den,
potřeboval bych vědět jméno honitby, kde se to stalo, abych se na to mohl podívat a analyzovat, co a proč se stalo. Také bych potřeboval nějaké otisky obrazovky, co Vám to konkrétně dělá. Na odstranění problému budeme intenzivně pracovat.
Dotaz: přičlenění honebních pozemků k honitbě – je možné udělit souhlas s výhradou
saša  |  24.7.2013 16:21:09
Dobrý den. Prosím o radu.
Jako vlastníci louky 1,5ha v lese jsme obdrželi dopis úřadu – oznámení o zahájení správního řízení – o přičlenění honebních pozemků k původní honitbě, tak jak byla před změnou zákona v r. 2003, jelikož honební společenstvo má za to, že v roce 2003 byl zákon nesprávně aplikován a honební pozemky byly v r. 2003 nespravedlivě přičleněny k honitbě do správy LesyČR.
Úřad nám nesposkytl žádné vysvětlení ani poučení, pouze odkazy na zákon. Nám ani nebylo známo, že naše pozemky jsou honební, protože LesyČR naše pozemky nikdy nevyužívaly ke střelbě zvěře, ikdyž se jedná o jednu z mála luk v lese a zvěř vysoká i černá to tam miluje. Jsme v tomto laici, tudíž naše první reakce byla, že nechceme na pozemcích chlapy s puškama a na posedu číhajícího myslivce s puškou…..my i sousedi tam máme chatu, děti, …. psa atp. a navíc se těmi zvířaty kocháme a pokud je třeba na konci zimy je mírně přikrmujeme. Díky Vašemu webu jsme pochopili zásadní věci a okolnosti honitby – Díky Vám za to.
Nyní řešíme dilema:
– jestli být na straně LesyČr, kdy naši revírníci jsou místní fajn lidi, kteří respektují obývaný prostor a jsou vstřícní
-nebo být na straně honebního společenstva, které se cítí být poškozeno, lidi které však neznáme a jako laici ani nevíme co od nich můžeme čekat (zejména pak obavy z pronájmů skupinám „amatérských majetných lovců“, kteří si potřebují občas trochu zablbnout.), zároveň s pocitem podjatosti/účelovosti, kdy úřad rozeslal stovkám lidí tentýž dopis v době prázdnin/dovolených s velmi krátkou lhůtou pro vyjádřeni (10dnů)
Prosím o odpověď:
1/ Pokud nesouhlasíme s přičleněním honebního pozemku k jiné honitbě, stačí napsat úřadu, že nesouhlasíme, nebo musíme současně uvádět důvody?
2/ Pokud bychom případně poskytli souhlas s přičleněním honebního pozemku ke jiné honitbě, můžeme poskytnout souhlas s výhradou: že na našich pozemcích nebude prováděna střelba a realizován posed? (Chápu, že je to vlastně v přímém rozporu s pojmem: honitba)
3/ Je možné kdykoliv požádat, aby přičleněné pozemky byly přičleněny k jiné honitbě nebo je tam časová lhůta / perioda, kdy je o to možné žádat (např. co 5, 10 let)?
Děkuji a přeji hezký zbytek týdne.
 
Dotaz: přičlenění honebních pozemků k honitbě – je možné udělit souhlas s výhradou
pavel.sedlar  |  24.7.2013 17:00:47
Váš dotaz je poměrně komplikovaný a neobsahuje všechny potřebné informace, takže i odpověď berte jako orientační bez právní závaznosti.

Začnu těmi jednoduchými věcmi:
- každý pozemek, který není ze zákona nehonební (např. zastavěné území, silnice, železnice atd. viz §2 Zákona o myslivosti (dále jen ZoM)) nebo není za nehonební prohlášen rozhodnutím krajského úřadu (např. z důvodů bezpečnostních nebo i na návrh vlastníka) JE POZEMKEM HONEBNÍM - tzn. jde na něm vykonávat právo myslivosti (tedy i lovit zvěř).
- k umístění mysliveckého zařízení (např. posedu) si dle ZoM (§9 odst. 2) musí vyžádat souhlas majitele pozemku
- honitba je soubor honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků vymezený rozhodnutím státní správy myslivosti. Honitba je dlouhodobý útvar, který by se neměl měnit s každou změnou názoru vlastníka (např. §33 definuje, že se honitba musí pronajmout písemnou smlouvou uzavřenou na 10 let - zákonodárce tedy nechtěl, aby honitba vypadala každou chvíli jinak).
- LČR naprostou většinu svých honiteb pronajímají, a to mnohdy za velmi vysoké nájemné, které platí dost často "cizí lidé z města". Oproti tomu honební společenstvo (dále HS) je tvořeno vlastníky pozemků, což jsou většinou "místní lidé".
- uživatel honitby (ať už si ji pronajme od LČR nebo od HS) může lovit na všech honebních pozemcích v honitbě (tedy i na Vaší louce).
- pouze pokud požádáte krajský úřad o prohlášení honebních pozemků za nehonební (§17 odst. 2 ZoM), nebude se na nich dále smět lovit.
- na nehonebních pozemcích se nehradí škody zvěří - píšete, že louku milují prasata, pokud vám ji zdevastují a louka bude nehonební, nikdo Vám nic nedá, pokud bude honební, máte nárok žádat náhradu škody.

A nyní ty složitější věci:
- Vaše pozemky jsou zřejmě součástí nějaké honitby LČR
- někdo (honební společenstvo) se zřejmě snaží dosáhnout změny této honitby - výsledkem změny by mělo být, že některé pozemky doposud ležící v honitbě LČR se stanou součástí sousední honitby honebního společenstva
- v této věci bylo zahájeno správní řízení - tzn. navrhovatel (HS) zpracovalo nějaký návrh a státní správa myslivosti ho řeší ve správním řízení. Vy jako nečlenové navrhovatele jste dotčené osoby (majitelé pozemků) a proto jste účastníkem správního řízení (viz. Správní řád 500/2004 Sb.) V zahájeném řízení Vás informovali, že se chystá změna honitby, že jste účastníkem řízení a že k tomu můžete mít připomínky. Po uplynutí stanovené doby státní správa připomínky vyhodnotí jako opodstatněné nebo neopodstatněné a vydá rozhodnutí. O něm budete opět písemně informováni. K rozhodnutí můžete vznést písemně námitky. Pokud je řízení bez námitek, pak rozhodnutí nabyde právní moci, pokud námitky jsou, musí se s nimi státní správa vypořádat. Pokud ani poté není účastník spokojen, může se odvolat a řízení se tím přesune na krajský úřad. Z uvedeného je jasné, že pokud chcete s připomínkou nebo námitkou uspět, je třeba nejen napsat, že s něčím nesouhlasíte, ale také proč.

Na závěr bych jen uvedl, že v ČR je 209 ORP, tedy 209 malých státečků a na každém to probíhá mírně jinak, i když se to všechno řídí jedním zákonem o myslivosti a jedním správním řádem.
honební starosta
František  |  8.6.2013 7:47:12
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, pokud vykonává hospodář MS také funkci honebního starosty, jestli se nejedná o střet zájmů? Děkuji za odpověď
Členství v HS
Anonymous  |  31.5.2013 17:45:18
Dobrý den, Stavající HS se rozdělilo na 2 nově vznikající. Jsem jako člen HS účastník řízení o uznání honitby?
 
Členství v HS
pavel.sedlar  |  1.6.2013 10:05:22
Ne, nejste. Zastupuje Vás honební společenstvo, jehož jste členem. Účastníkem řízení by měli být pouze majitelé přičleněných honebních pozemků. Dalším účastníkem pak budou jiné dotčené osoby, např. dosavadní uživatel honitby a pod.
Režijní honitba
Karel  |  16.5.2013 12:26:25
Dobrý den, mám pozemky v tzv, režijní honitbě. Co to pro mne znamená? Zatím mne nikdo neoslovil ani nenabídl jakýkoliv nájem, pouze jsem dotazem zjistil, že honitba je tzv. režijní a tudíž neexistuje žádné HS. Děkuji
 
Režijní honitba
pavel.sedlar  |  19.5.2013 12:40:20
Myslím, že Vás ani nikdo oslovovat nebude. Předpokládám, že jste chtěl uvést, že máte pozemky ve vlastní honitbě majitele XY (typicky jde o LČR, PF (dnes SPÚ), některá města, VLS, velcí soukromí majitelé pozemků). Vlastník, který má sám více než 500 ha může požádat o uznání vlastní honitby (jinak se musí vlastníci spojit do honebního společenstva a vzniká společenstevní honitba). Vlastník honitby ji může pronajmout nebo ji může využívat ve vlastní režii - předpokládám tedt, že u Vás jde o vlastní honitbu, kterou majitel využívá ve své režii. Vaše pozemky jsou k takové honitbě přičleněné a Vám náleží náhrada za přičlenění. S tou ale za Vámi zpravidla nikdo nepoběží - je věcí vlastníka, aby se o svůj majetek staral, tedy taky aby se přihlásil k držiteli honitby a domluvil se s ním na náhradě za přičlenění. Pokud se nebudete schopen s držitelem domluvit, můžete se obrátit na státní správu myslivosti a ta by měla výši náhrady stanovit (§30 odst. 2 ZoM). Pro stanovení výše není podstatné, zda se jedná o honitbu vlastní nebo společenstevní ani zda je pronajata nebo je využívána v režii držitele. Stanovuje se dle výnosů mysliveckého hospodaření a velikosti Vašich pozemků v poměru k velikosti honitby.
Prodloužení licence.
LACOH  |  23.3.2013 13:30:28
V květnu mi končí licence jakým spůsobem ji prodloužím. Děkuji za odpověď L. Hruška
 
Prodloužení licence.
pavel.sedlar  |  23.3.2013 17:41:42
Měsíc před vypršením licence Vám server zašle výzvu k platbě na další období. Po jejím zaplacení Vám bude licence prodloužena na další rok. Server Vám výzvu k platbě bude zasílat každý týden znovu až do zaplacení nebo do ukončení licence. V případě, že program nezaplatíte a licence skončí, přepne se aplikace do režimu "Pouze pro čtení" - budete tedy moci přistupovat ke svým datům honitby, sestavám a členům HS, ale nebude možné dělat aktualizaci dat z katastru, valné hromady ani tisk sestav. Jednoduše řečeno - co v programu bude v okamžiku vypršení licence, to půjde zobrazit, nic nového ale nepůjde vytvořit.

V režimu "pouze pro čtení", tedy po skončení licence, je možné program znovu objednat. Platba za program bude stejná jako při prodloužení licence, tedy 1000 Kč + DPH, ale za data katastru již nebude poskytnutá sleva ve výši 80%.
Pronájem honitby
Miroslav  |  13.3.2013 13:52:51
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda-li může Valná hromada HS pronajmout honitbu v případě, že MS podalo starostovi HS návrh nájemní smlouvy pouze dva dny před konáním Valné hromady a tímto nemohla být smlouva k nahlédnutí 15 dní předem. V plánu Valné hromady bod projednání nájmu je zařazen.
Děkuji
Vzor smlouvy
Josef Baudyš  |  11.3.2013 17:35:37
Děkuji Vám za odpověď, bohužel však aplikaci webHONITBA nevlastním.Je tedy možné Vámi zaslat vzor na email: sanpaulo@seznam.cz.
Předem moc děkuji.
Pepík
Honební společenstvo vs. myslivecké sdružení
Luboš  |  9.3.2013 13:45:36
Myslel jsme si, že existuje HS a k němu VŽDY musí existovat MS, které vykonává myslivost. Ale z vašich odpovědí, a po dotazu v rodině, jsem zjistil, že v našem případě opravdu existuje pouze HS. Teď už opravdu nezbívá nic jiného, než zjistit, zda jsme skutečně členy (tedy někdo kdysi podepsal souhlas s členstvím) - myslíme si že ANO, pak se dostat ke stanovám, .., kde by se mělo nechat vyčíst, jaké podmínky HS stanovilo, a zda může nebo nemůže myslivec bez pozemků vůbec chodit do lesa. Na jednu sranu se zdá celkem logické, že HS (jakožto primárně skupina myslivců, kteří obešli vlastníky půdy, aby mohli toto HS založit) má zájem na tom, aby v honitbě mohli lovit,.. pouze jeho členové. Popisování nějakých vyjímek do provozního řádku, že \\Franta z kopce\\ nemá pozemky, ale může lovit je asi celkem zbytečná komlikace, i když by to bylo možné. Take jde asi spíše o to, jestli starost HS a jeho pár věrných netahají ostatní členy, kolegy za nos. A nevymýšlí podmínky vlastnictví minimálně 0,5ha, které jsou \nezákonné\. Nebo může HS stanovit(opět kdo, zda pouze valná hromada?), že musí být nějaká minimální výměra? Podle mě ne.
Díky za váš čas, je strašné, že člověk žije roky s takovou nevědomstí, že vůbec existuje nějaké HS a to všechno okolo. Pak se obecně divíme, že se rozhoduje o nás bez nás.
 
Honební společenstvo vs. myslivecké sdružení
pavel.sedlar  |  9.3.2013 14:13:34
Neznalost neomlouvá - to platí i v tomto případě. V době, kdy se HS zakládalo, neměl nikdo na jeho ustavení zájem. Pouze myslivci. Ti ho pak založili k obrazu svému a nikomu to nevadilo až do dneška (většině lidí to tak i vyhovovalo). Teď se začáná měnit pohled vlastníků pozemků na správu věcí svých a občas někde narazí na to, že něco je jinak, než si mysleli.

Jak už jsem psal - jděte na státní správu myslivosti. Zjistěte, v jaké honitbě jsou Vaše pozemky a zda je to honitba pronajatá nebo honitba užívaná v režii HS (zeptat se po rodině není špatné, ale občas to nikam nevede, protože naprostá většina lidí nerozlišuje mezi HS a MS, o dalších věcech ani nemluvě). Takže dokud nebudete na jisto vědět, zda v honitbě hospodaří HS nebo MS, tak vlastně nevíte nic.

Na státní správě myslivosti pak u HS můžete zkusit zjistit i seznam členů a stanovy - obojí by mělo být v tzv. rejstříku honebních společenstev a v listinách k tomu připojených. Nejsem si jist, že tam ale seženete Provozní řád (ten by byl schválen v případě, že by se honitba využívala v režii HS). Provozní řád nezaměňujte se Stanovami HS. Stanovy určují kdo je členem, jak se svolává HS a o čem má jednat, kolik členů má výbro HS a pod. Provozní řád stanoví, jakým způsobem se v honitbě myslivecky hospodaří. Oba dokumenty schvaluje VH, na schválení stanov je ze zákona třeba 75%, na provozní řád stačí 50%.
 
Honební společenstvo vs. myslivecké sdružení
Milan  |  16.5.2013 11:20:49
HS nemůže založit skupina myslivců, kteří obešli vlastníky, ale vždy jen vlastníci pozemků. Stejně tak, jako musí být ve stanovách HS uvedeno jakým způsobem se bude postupovat při rozhodování o užívání honitby
Honební společenstvo vs. myslivecké sdružení
Luboš  |  9.3.2013 12:46:18
No chtěl jsem do toho trochu proniknout, ale vidím že je tam dost nejasností - opět zákony srozumitelné možné pro právníky, nikoliv pro lidi.
Takže u nás je to tedy zřejmé případ, kdy existuje pouze HS (rok nevím, škoda, že to třeba nelze vyčíst z té vaší mapky přehedu honiteb), a vykonává myslivecké právo ve své režii.
Když vezmu konkrétní príklad. Já a moje máma máme cca 20ha, ale otec nemá v našem katastru (honitbě) nic (má v jiné honitbě ve své rodné vesnici). Doteď mu nikdo nebránil vykonávat myslivost, chodí celoročně do lesa nebo na hon. Na nějaké schůzi (ne VH) jim starosta HS řekl, že kdo nemá pozemky, tak už nedostane povolenku. A že musí mít minimálně 0,5ha. Takže mu máma musela darovat pozemky. Asi bylo špatně to, že nevlastnil půdu, tudíž nebyl pravně členem HS, ale může někdo stanovit minimální limit? Podle zákona to chápu, že musí vlastnik nějaký honební pozemek, třeba i jenom m2. Nebo opět HS (starosta) si toto svébolně určilo?
 
Honební společenstvo vs. myslivecké sdružení
pavel.sedlar  |  9.3.2013 13:00:02
Pokud HS využívá honitbu ve vlastní režii, pak je požadavek na to, aby v honitbě lovili pouze členové HS (tedy majitelé pozemků) celkem oprávněná, ale nikoliv nezbytná. HS by v takovém případě mělo schválit nějaký Provozní řád honitby, kde by mělo být jasně řečeno, kdo a za jakých podmínek má umožněn výkon práva myslivosti. Zde je třeba si uvědomit jistou odlišnost HS a MS. Myslivecké sdružení je založen podle zákona na sdružování občanů. Členové jsou si zde rovni - jeden člen=jeden hlas=stejná práva. U HS je to jinak - členové mají různou výměru pozemků, z toho plynoucí váhu na rozhodování v HS (1ha = 1 hlas). V případě užívání honitby v režii HS je třeba zohlednit i tento pohled. Zpracovával jsem např. podklady pro HS, kde v honitbě 2500 ha měl jeden člen 1000 ha vlastních pozemků, druhý měl 500 ha. Ostatní členové měli po pár hektarech. Pokud by v takové honitbě hospodařilo HS ve vlastní režii, nelze považovat práva vlastníka 1000 ha na výkonu myslivosti za stejná s vlastníkem, který má jen 1 ha - teoreticky by šlo odvodit, že na 1000 povolenek na srnce by byla 1 povolenka pro druhého člena.

Ve své původní otázce jste se ale ptal na vztah HS a MS (ostatně je to i v názvu diskusního příspěvku). Pokud ale HS hospodaří ve vlastní režii, tak tam žádné MS není.
Honební společenstvo vs. myslivecké sdružení
Luboš  |  9.3.2013 11:48:19
Nevím,tedy jistě jestli jsem členem nebo ne. Pozenky jsem koupil od souseda. Ale moje mámá je má už 15let, a ní si vědoma, že by něco podepsala. ale
Podle zákona o myslivosti je HS skupina lidí: jehož členy mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje alespoň 500 ha.
To znamená, že HS musí mít tolik a takové členy (tedy jejich pozemky), aby souvisla plocha dala 500ha. Což podle mě znaména, že prakticky každý člověk na vesnici, který vlastní pozemky,lesy je členem HS, protože jinak není možné dát dohromady takovou souvislou plochu. Lidi měli obyčejně od pár arů po několi hektarů. Když je HS v katastru 2 vesnic, a je tam 20 myslivců, tak podle mě není běžně možné, aby těchto 20lidí dalo dohromady souvisle 500ha. Tedy nutně MS potřebují založit HS. Vlastníci půdy jsou podle mě členy, i bez jejich vědomí, nekdo je tam prostě kdysi napsal a podepsal. A někdo na VH (protože lidé nevědí že jsou něčeho členy), za ně rozhoduje o tom, že to pronajmou MS, což jsou ale defakto opět oni. Tedy podle práva jsou to 2 právnické osoby, ale ve skutečnosti jsou to jedni a ti samí lidé.
Tedy prioritou je někde zjistit, zda jsem členem nebo. Pak můžu mít přístup k zápisům z valné hromady, a ke smlouvě mezi HS a myslivci.
 
Honební společenstvo vs. myslivecké sdružení
pavel.sedlar  |  9.3.2013 12:06:23
Ono je to s tím členstvím v HS dost složité. Zkusím popsat nejčastější situaci. Honební společenstvo vzniklo v roce 1992 dle novely zákona o myslivosti č. 270/1992 Sb. (ta novelizovala zákon 23/1962 Sb.) Tato novela zavádí do české myslivosti opět pojem Honební společenstvo (HS existovala již za první republiky a tehdy to byla společenství vlastníků honebních pozemků). Jenže v roce 1992 ještě prakticky žádní vlastníci honebních pozemků neexistovali, nebo jich bylo minimum - restituce se rozběhly až v roce 1994. Takže vznikala honební společenstva a vznikala dost živelně - znám případ, kdy v HS bylo v roce 1992 jen 8 vlastníků a ti měly snad jen 10 ha a přesto jim byla uznaná společenstevní honitba. V roce 2001 byl přijat nový zákon o myslivosti, který platí od 1.7.2002 pod číslem 449/2001 Sb. Ten zavedl požadavek na 500 ha souvislých honebních pozemků členů HS. Zavedl požadavek na "uvedení honiteb a honebních společenstev do souladu s tímto zákonem". Nikde ale nestanovil, co to znamená. Dalo by se říct, že honitba a honební společenstvo jsou v souladu se zákonem, pokud členové HS mají 500 ha souvislých honebních pozemků (mimo jiné). Bohužel, na mnoha místech státní správa po honebních společenstvech nikdy nic takového nechtěla. A protože v §69 ZoM je uvedeno, že stávající honitby jsou zachovány a stávající HS také, tak mnoho HS zachovalo původní členskou základnu (tedy těch pár členů), přijaly nové stanovy a dnes jsou celkem v klidu. Moc by mě nepřekvapilo, kdyby to nějak podobně bylo i u Vás.

Správně udělat transformaci HS bylo celkem složité a naprostá většina HS se na to doslova vyprdla. Státní správa situaci neřešila a přijala i podklady zpracvané na pytlíku od mouky. Dnes se pak všichni divíme a nevíme co s tím.
Honební společenstvo vs. myslivecké sdružení
Luboš  |  9.3.2013 8:42:14
Dobrý den,
vůbec mi není jasný vztah mezi HS a mysliveckým sdružením(MS).
Z webů a zákonů jsem pochopil, že členem HS může být pouze ten, kdo v dané honitbě vlastní nějaké pozemky. Ale na interneru nemůžu nalézt žádný rejstřík, kde bych o místním HS zjistil nějakou informaci(kdo a kdy jej založil, kdy byly valné hromady,..).
Jak jsem pochopil, tak toto HS pronajme honitbu nějakému mysliveckému sdružení, jehož členové mohou a nemusí být členy HS. Můj známý je dloholetým členem MS (má zbrojní průkaz , povolenky) a vykonává celeročně mysliveckou práci. Na poslední výroční schůzi jim ale předseda MS začal tvrdit, že každý člen MS musí vlastnit nějaké pozemky, jinak už od dubna nedosdtane povolenku. Je možné, aby někdo(nějaký zákon) vynucoval to, že myslivec musí mít v dané honitbě nějaké pozemky? Resp. může HS uzavřít takovou nájemní smlouvu, ve které si na MS vynutí to, že bude moci lovit pouze člen HS? Já sám vlastním 13ha pozemků, a nikdo nikdy mě nepozval na žádnou valnou hromadu HS, kde by se asi o takové věci mohlo rozhodovat.
Děkuji

 
Honební společenstvo vs. myslivecké sdružení
pavel.sedlar  |  9.3.2013 10:05:17
Honební společenstvo a Myslivecké sdružení jsou dvě právnické osoby na sobě prakticky nezávislé. Honební společenstvo je navrhovatelem uznání společenstevní honitby a po jejím uznání státní správou myslivosti (zpravidle byly honitby uznané již v roce 1992, některé pak až v roce 2002 a některé se uznávají až nyní, např. z důvodu rozdělení honitby na dvě) se stává držitelem (majitelem) honitby. Honitbu může HS využívat samo ve své režii nebo ji může pronajmout (např. mysliveckému sdružení). Teprve okamžikem pronájmu honitby mysliveckému sdružení vzniká mezi těmito dvěma právnickými osobami vztah - smlouva o nájmu honitby. A obsahem smlouvy může být relativně cokoliv (v mezích zákona). Tedy pokud by HS mělo jako podmínku smlouvy, že v MS mohou být pouze členové HS a MS by na to jako druhá smluvní strana přistoupila, pak je to možné.

Jiná část Vašeho dotazu směřuje k tomu, jak to, že jste jako majitel 13 ha nebyl nikdy pozván na VH HS. Honební společenstvo organizuje VH a zve na ni své členy. Členem se stává vlastník pozemků, který podepsal souhlas s členstvím, nebo nabyl po roce 2002 pozemky od člena HS (tzn. ne každý vlastník je členem HS). Je tedy možné, že nejste členem HS. Pokud jím chcete být, podejte si žádost o přijetí za člena. Státní správa myslivosti (na obci s rozšířenou působností) by měla vědět, ve které honitbě se nachází Vaše pozemky, jaké je tam honební společenstvo a kdo je jeho honebním starostou.
 
Honební společenstvo vs. myslivecké sdružení
Milan  |  16.5.2013 12:24:10
Podle zákona jste se stal členem HS automaticky, pokud vlastníte honební pozemek a z HS jste nevystoupil. Otázkou je, zda nejste jen spoluvlastníkem pozemků, neboť v tomto případě zastupuje ostatní spoluvlastníky pouze 1 (matka?)Informaci o všech Vašich otázkáz získáte na obecním úřadu obce oboru životního prostředí
Vzor smlouvy
Josef Baudyš  |  6.3.2013 16:14:57
Dobrý den,
rád bych Vás poprosil, zda-li někdo z Vás nemá vzor smlouvy o výši náhrady a úplaty za postoupení výkonu práva myslivosti na přičlněných honebních pozemcích.Pokud ano, prosím o zaslaní na e-mail: sanpaulo@seznam.cz.
Moc by mi to pomohlo.
Předem Vám moc děkuji.
S pozdravem Pepík
 
Vzor smlouvy
pavel.sedlar  |  6.3.2013 19:40:58
To je součástí aplikace webHONITBA, v části Členové HS a vlastníci pozemků můžete vytvořit i Dohodu o přičlenění a tam je vše co požadujete.
osobní údaje
Ombudsman  |  3.3.2013 21:27:06
Odpověď je v rozporu se zákonem a doporučuji oznámit podezření z přestupku, kdy rodné číslo je využíváno bez souhlasu a bez opory v zákoně, současně doporučuji podnět na ÚOOÚ, sídlí na Praze 7.
Kdo je oprávněn svolat valnou hromadu HS?
vojtek.z  |  28.2.2013 15:14:35
Dobrý den,
Za desetileté působení honebního výboru (7 členů) jeden člen odstoupil, starosta zemřel, místostarosta v nečinosti odstoupil bez písemného dokladu. Výbor momentálně zůstal čtyřčlený, pokud se dá mluvit o výboru.
Kdo má právo a za jakých podmínek svolat VH tak aby nedošlo k napadnutí této VH. Může VH svolat zbytek výboru?
Děkuji za odpověď.
 
Kdo je oprávněn svolat valnou hromadu HS?
pavel.sedlar  |  1.3.2013 16:08:13
Ve Vašem případě bude platit víc než jindy - není žalobce, není soudce. Výbor HS svolat VH dle zákona nemůže, musí to udělat Honební starosta (v případě nečinosti místostarosta). O VH může také požádat zástupce vlastníků s více než 10% hlasů - to je zřejmě jediná osoba, která může VH svolat bez napadnutelnosti. Zákon zde pak předpokládá, že takový vlastník vyzve honebního starostu a ten do 30 dnů VH svolá, pokud ne, má právo svolat ji tento vlastník. Protože u Vás je starosta mrtev, tak ji nesvolá, místostarosta odstoupil, takže ji taky nesvolá. Pokud to ale někdo neudělá, honitba po 1.4.2013 přejde do režimu honitby užívané v režii HS a v takovém případě pak (mimo jiné) členové HS ručí za závazky HS- v tomto případě i za škody zvěří.
sídlo jako u MS
Josef Litvan  |  27.2.2013 15:54:02
To vím. Ptal jsem se na něco jiného- zda je možné jako sídlo uvést pouze název obce, tj. bez popisného čísla a tedy bez adresy starosty. Tak jako to má třeba mysl.sdružení. Adresa starosty by byla pouze korespondenční a při změně starosty by se sídlo jako takové měnit nemuselo, tedy ani předělávat razítka atd...
Změna sídla HS
Josef Litvan  |  27.2.2013 13:26:42
Dobrý den, v našem HS došlo ke zněmě starosty (vypršel mu mandát) a sídlo HS bylo na jeho adrese.Nyní si už ale nepřeje, aby sídlo na jeho adrese zůstalo, když už není staroastou ani členem HS. Chtěl bych jako nový starosta sídlo HS změnit, ale ne na mou adresu, aby se problém v budoucnu neopakoval, ale jako sídlo uvést pouze název obce.Je to možné ?
 
Změna sídla HS
pavel.sedlar  |  27.2.2013 15:03:17
Státní správa myslivosti vede tzv. Rejstřík honebních společenstev. Do něj se zapisuje sídlo HS, které je identické s adresou honebního starosty.
Členství v HS
Karel Polák  |  24.2.2013 23:56:24
Dobrý den,
u nás v honitbě v loňském roce proběhla a byla ukončena pozemková úprava. Přípravný výbor HS kontaktoval všechny vlastníky honebních pozemků s tím, aby podepsali souhlas se vstupem do HS. Jeden z vlastníků nepodepsal nový souhlas se vstupem do HS (před pozemkovou úpravou byl členem HS) a nebyla mu tudíž zaslána pozvánka na VH. Přesto se na valnou hromadu dostavil a byl z ní bez pozvánky vykázán. Na čí straně je právo? Může napadnout rozhodnutí valné hromady?
 
Členství v HS
pavel.sedlar  |  26.2.2013 14:53:32
Pozemková úprava nemá na členství vliv. Jedině kdy by mohlo dojít k ukončení členství z důvodu KPÚ by byla situace, kdy pozemky vlastníka - člena skončí vlivem KPÚ mimo hranici honitby.
Jiná věc je, že vlivem KPÚ došlo k přečíslování parcel, takže HS se asi rozhodlo obnovit souhlasy s členstvím, aby byl pořádek v papírech. Pokud pak někdo odmítne podepsat souhlas s členstvím, asi tím vyjadřuje, že členem být nechce. VH by se měli účastnit členové HS a pak tam tedy nemá co hlasovat.
Valná hromada
Dvořáková  |  22.2.2013 12:34:10
Dobrý den, v našehm HS prozatím neproběhla VH,starosta nás uklidňuje od vánoc , že pracuje na aktualizaci seznamu člená HS. Ale jak jsem zjistila, tak mu mandát skončil již v 8/2012. Můžete mi říct, jak máme jako vlastníci pozemků v HS postupovat dále, neboť k 31.3.2013 končí nájemní smlouva a pak za škody způsobené zvěří ručíme my členové. Děkuji moc za odpověď
 
Valná hromada
pavel.sedlar  |  26.2.2013 14:47:07
Honební starosta byl zvolen na dobu 10 let. Pokud mu mandát skončil v 8/2012, tak dnes teoreticky nemá kdo svolat VH. Ale kde není žalobce, není ani soudce - pokud tedy starosta VH svolá, tak doporučuji do toho nešťourat. Jiná věc je, pokud ji nesvolá - pak ji může svolat místostarosta. Pokud nedojde k pronájmu honitby, přechází od 1.4.2013 do využití v režii HS. A pak za škody zvěří odpovídáte jako členové.

Otázka je, zda náhodou honitbu již nepronajal výbor HS, pokud k tomu měl zmocnění (ve stanovách nebo od poslední VH, která ho tím možná pověřila).
Končící smlouva o pronájmu honitby
Pavel Romanes  |  19.2.2013 14:38:42
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak správně má postupovat obec, která pronajímá MS honitbu a danému sdružení končí k 31.3.2013 smlouva o pronájmu honitby. Je obec povinna tento záměr o znovu pronajmutí dávat na úřední desku (včetně vyvěšení honebních pozemků, kterých se to týká) nebo je v kompetenci rady (starosty) rozhodnout o přidělení honitby MS sám? Dále by mně zajímalo z čeho vypočítat náhradu (cenu) pronájmu za 1ha, existují na tohle ceník nebo se zde užívá znalecký odhad?
Děkuji Vám za odpověď.

Petr W.
Vypovězení smlouvy o nájmu honitby Výborem
Michala  |  5.2.2013 15:14:04
Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o zodpovězení následující otázky:

Jaké důsledky má výpověd Smlouvy o nájmu honitby, a to Honebním výborem, přestože Valná hromada tuto pravomoc na Výbor nepřenesla?

Předem děkuji za odpověď.
 
Vypovězení smlouvy o nájmu honitby Výborem
Anonymous  |  8.2.2013 22:24:53
V otázce neuvádíte pro koho, zda pro výbor, nebo nájemce. Pokud výbor nemá kompetenci, nemůže vypovědět smlouvu. Taková výpověd je neplatná. Problém může mít výbor HS. Překračuje svoje pravomoce stanovené zákonem a stanovami HS. Zodpovědný bude ovšem starosta HS, který jedná za HS a bude pod výpovědí podepsán. V takovémto případě lze klasifikovat jednání starosty jako pokus o podvod.
V případě podání jakékoliv výpovědi je vždy dobré mít výpověď sepsanou právníkem, protože protistrana si určitě nechá výpověd zkontrolovat svým právníkem, zda je v pořádku.
V případě nájemní smlouvy na honitbu je nejlepší učinit vvýpověd soudně, pokud k tomu má HS řádné důvody. Rozhodně to nejde sdělit někde na schůzi a tvrdit že je to uvedeno v zápisu a poslat dopis. Následuje spousta dalších nezbytných úkonů týkajících se honitby a zařízení v honitbě a v případě výpovědi určitě nepujde vše hladce a bude spousta sporů při předáváni a vyrovnání. Bez právníka bych se do výpovědi nájemní smlouvy v žádném případě nepouštěl.
Nemám smlouvu s HS
Anonymous  |  3.2.2013 23:35:40
V § 30, odst.2 se nepíše nic o náhradě ve výši v místě obvyklé ale píše se tam o velikosti přičleněných honebních pozemků a o předpokládaném výnosu z výkonu práva myslivosti na těchto pozemcích. A to je podstatný rozdíl!!!
Dotaz
Josef Sukany  |  21.1.2013 17:43:50
Dobrý den.
Prosím o radu. V těchto dnech jsem zjistil, že jsem několik let členem honebního společenstva, aniž bych o tom věděl.
Po prostudování zákona 449/2001 Sb., jsem zjistil, že členové HS ručí za závazky HS.
Můžete prosím vás vysvětlit mně i jiným členům HS co je pod tímto pojmem myšleno?
Znamená to, že za případné závazky HS např. půjčky, členové ručí třeba veškerým svým majetkem? Nebo se ručí jen do výše majetku HS. V případě, že členové budou muset hradit závazky za HS rozpočítavají se tyto závazky podle podílů velikosti honebních pozemků na jednotlivé členy, nebo je to jinak. Lze nějakou formou usnesení valné hromady zabránit tomu, aby bylo znemožněno starostovi, potažmo výboru HS, hospodařit se ztrátou? Nebo je rozumější z tohoto společenství vystoupit, abych nenesl případně riziko za špatné hospodaření HS. Zatím jsem z členství žádný přínos neměl.

Další moje otázka je, zda musí být úředně ověřena plná moc pro zastupování člena HS na valné hromadě HS, nebo stačí jen podpis zastupovaného člena na předtištěném formuláři.
Za zodpovězení mých otázek velice děkuji.
 
Dotaz
pavel.sedlar  |  22.1.2013 9:32:59
Do honebního společenstva jste se mohl dostat pravděpodobně pouze tak, že jste po 28.2.2003 (nabytí účinnosti novely 59/2003 zákona o myslivosti 449/2001)nabyl pozemky předtím vvlastněné členem HS. Pokud jste do 30 dnů po nabytí neoznámil písemně, že s členstvím nesouhlasíte, stal jste se členem automaticky.

Z členství vyplývají práva (podílet se na výnosech z hospodaření HS, což ale většinou u drobných vlastníků není nijak realizováno, neboť náklady na zaslání peněz za jednotky hektarů mnohdy převyšují zasílanou částku a proto většina HS nic nevyplácí). Vyplývají z něj i povinosti jak uvádíte - jednou z nich je i povinost ručit za závazky HS svým majetkem. HS za své závazky odpovídá do výše svého majetku, pokud by závazek byl větší než majetek, pak zbytek doplatí členové HS ze svého. Právníci se přou, zda budou ručit všichni stejně (tedy závazek / počet členů) nebo dle výměry (závazek / výměra HS * výmera člena). Je to zřejmě způsobeno zmatením právníků i některých soudců (bohužel až po nejvyšší soud), kdy jim splývá honební společenstvo a myslivecké sdružení, ale to je na delší vyprávění.

Na každý pád - honební starosta je dle zákona povinen hospodařit s péčí řádného hospodáře a za své hospodaření je odpovědný (§23 odst.5) Pokud někde dělám stanovy, doplňuji do nich i další body omezující riziko vzniku závazku (honitba se pronajímá a nevyužívá se ve vlastní režii - největší riziko vzniku závazku je ze škod zvěří, pokud je honitba využívána v režii HS), dále zakazuji půjčky a úvěry a ručení třetí straně.

Z HS lze pochopitelně vystoupit, pokud to bude Vaše vůle.
Změna rozhodnutí o pronájmu honitby
Anonymous  |  21.1.2013 16:46:27
V právní poradně ˇMMJ jsem nalezl tento dotaz s odpovědí na něj.Lze toto blíže vysvětlit?
Děkuji V. Procházka

Změna rozhodnutí o pronájmu honitby

Dotaz č.: 1387

Otázka:


Na valné hromadě HS byly tři žádosti A, B, C, a každá žádost o pronájem honitby byla člena HS. Valná hromada rozhodla většinou hlasů, že honitbu do nájmu na 10 let dostane člen HS číslo B. Zákon říká, že má HS povinnost umožnit účast na užívání honitby svému členovi. Mohou se členové HS čísel A a C něčeho domoci, nebo platí rozhodnutí valné hromady, pokud ta takto rozhodla a nemá a C?

Tazatel:

Odpověď:


Zákon o myslivosti má ustanovení o výběru nájemce honitby a o přednosti ve využití honitby trochu pomíchané. V daném případě nejde o přednost ve využití honitby, ale jen o výběr mezi uchazeči o nájem honitby, kteří mají stejnou osobní pozici /pozicemi jsou: člen HS, vlastník pozemku, nájemce pozemku, ostatní zájemci/. Takže není-li zájemce mezi členy HS, přistoupí se k rozhodování mezi vlastníky atd./. Ze zákona lze také odvodit, že se při rozhodování u jednotlivých pozic se přihlíží také k množství členů /osob/. Takže, kdyby v daném případě zájemci A a C spolu s dalšími /třebas i nečleny HS/ založili myslivecké sdružení a podali žádost o nájem honitby, o žádosti žadatele B by se již nerozhodovalo.

Vladimír Čechura

 
Změna rozhodnutí o pronájmu honitby
Anonymous  |  22.1.2013 23:14:57
U nás v sousední honitbě byl spor o pronájem honitby MS, nebo členovi HS. VAlná hromada pronajala honitbu MS a druhý zájemce to zpochybňoval.
Řešilo se to tam několik let přes právníky a nakomec soud uznal postup VH jako správný. Je velký rozdíl jestli je MS založeno členy HS, nebo pouze myslivci, kteří nejsou členy HS a nejsou vlastníky pozemků.
V tomto případě si 3 členové HS založili MS a společně zažádali v roce 2003 o pronájem honitby. Pokud by nebyli vlastníky pozemků v honitbě tak by musel být tehdy další zájemce člen HS upřednostněn. Myslím si že je to logiské.
Podrobnosti neznám , ale takhle nějak jsem to slyšel od člena výboru zmiňovaného HS.
Nezvolení do výboru honebního společenstva
Petr  |  27.12.2012 13:25:08
Dobrý den,
jsem člen HS a byl jsem navrhnut členem HS na kandidáta do výboru HS.Na Valné hromadě HS (spíše schůze mysliveckého sdružení) ,dne 16.11.2012 proběhlo hlasování do výboru a u mé osoby jsem získal nadpoloviční většinu (349 z 654) všech přítomných hlasů .Při vyhlášení výsledků bylo sděleno,že do výboru zvolen nejsem.Při dotazu na moje nezvolení mi bylo sděleno, že potřebuji ¾ hlasů všech přítomných.Na jiné valné hromadě jiného HS, kde jsem také členem a byl přítomen, stačila ke zvolení kandidátů do výboru nadpoloviční většina přítomných hlasů.Dle prostudování platného zákona o myslivosti v § 22 odst.5.jsem se dočetl,že ¾ hlasů jsou potřeba v bodě b,c,d, a u bodu a, stačí nadpoloviční většina.V platných stanovách,které byly platné v čase hlasování nic o výši počtů hlasů není uvedeno.Valná hromada přenesla mandát na uzavření nájemní smlouvy s MS na výbor HS.Tato smlouva v této chvíli je již uzavřena na dalších deset let.Do výboru jsem kandidoval proto,abych alespoň trochu mohl sledovat hospodaření HS a MS s našimi pozemky -130 ha z 722 ha v HS .
Vím,že mohu dát podmět k svolání mimořádné VH s více jak 10% pozemků z HS,ale tímto bych asi už uzavřenou smlouvu s MS neovlivnil. Chtěl bych vědět ,pokud dám podmět k soudu a budu se domáhat nápravy, soud určí neplatnost jednání valné hromady včetně uzavřené nájemní smlouvy výborem HS s MS.
Děkuji za odpověď
 
Nezvolení do výboru honebního společenstva
pavel.sedlar  |  28.12.2012 9:24:38
Do výboru jste měl být zvolen, stačí na to opravdu nadpoloviční většina. Z Vašeho mailu ale nevyplývá, jakým způsobem volba proběhla. Pokud jste byl navržen a hlasovalo se o Vás, byl jste zvolen. Na "Vaše" místo pak již nikdo další volen být neměl a jeho volba je neplatná. Stejně tak by se dalo zpochybnit rozhodnutí výboru, který byl ve špatném složení, než jak dopadly volby.

Pokud by se ovšem sepsalo více kandidátů a bylo např. stanoveno, že se bude hlasovat postupně o všech a do výboru budou zvoleni ti, kteří dostanou nejvíce hlasů, pak by se mohlo stát, že sice máte víc než polovinu, ale méně než ostatní.

Jediný, ke komu se můžete odvolat je soud. Na ten se můžete obrátit dle §22 odst. 8 - pozor, jsou tam celkem krátké lhůty a jakmile propadnou, nemáte na odvolání nárok. Nedožadujte se neplatnosti celé VH, ale neplatnosti volby výboru a následného rozhodování tohoto výboru.
Hlasování na valné hromadě
Pavel  |  18.12.2012 16:11:34
Dobrý den,
chci se zeptat zda vlastníku - členu HS, kterému část pozemků připadla dohodou o vyrovnání hranice sousednímu HS, tak by se na jednání valné hromady měly započítávat hlasy jen za pozemky, které má v honitbě, ne za všechny,kterými vstupoval do HS.
 
Hlasování na valné hromadě
pavel.sedlar  |  18.12.2012 17:52:59
Zákon v §22 k tomu říká toto:

Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního společenstva. Na rozhodování se členové honebního společenstva podílejí podle výměry honebních pozemků, které vlastní a které tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, který v honitbě vlastní, přísluší členovi honebního společenstva jeden hlas.

Takže Vaše pozemky převedené dohodou do jiné honitby jsou nyní již součástí této druhé honitby a hlasovací právo máte pouze z pozemků, které ve Vaší honitbě zůstaly.
Dotaz na pronájem honitby a škody od divočáků
vera104kratka  |  17.12.2012 14:27:54
Dobrý den,
Vaše stránky mi byly doporučeny a proto bych se chtěla pozeptat.Jsem malý soukromý zemědělec.Mám pronajaté některé pozemky ze ZD a přez tyto dva pozemky si myslivci vyjíždí cestu k posedům.Chtěla bych vědět,jak se mám zachovat,protože nechci dělat zle,ale také si to nemohu nechat líbit.Zemědělcům to nevadí,ti mají techniku na takové potíže a podobné problémy,ale já to musím zpracovat rukama kvůli sečení trávy.Také rozryté louky od prasat jsou letos v dost špatném stavu.Jestli mohu požadovat nějaké odškodné.Dozvím se u hospodáře jak je to s podepsanou honitbou,na jak dlouho,nebo by měl podepsat novou se mnou,když to tedy mám v pronájmu?A kde se dozvím,jestli mi hospodář neháže bulíky na nos?Děkuji za odpověď.Věra
 
Dotaz na pronájem honitby a škody od divočáků
pavel.sedlar  |  18.12.2012 7:04:21
Doporučuji nejdřív se pokusit o domluvu s myslivci. A to jak na úhradě a předcházení skodám od divočáků, tak i na tom, aby Vám nejezdili přes pozemky. Pokud k dohodě nedojde, můžete se obrátit na soud. Ten od Vás bude chtít vyčíslení škody a doložení, kdo škodu způsobil (zjednodušeně popsáno - problematika uplatňování škod je velmi rozsáhlá a nejde vtěstnat do tohoto příspěvku)
osobní údaje
Jarmila Kneslová  |  15.12.2012 12:05:24
Byla mě předložena,jako vlastníku pozemku k podpisu listina MS Žarošice,okr.Hodonín,kde bylo uvedeno moje rodné číslo ,což je bez mého vědomí porušení zákona o ochraně osobních ůdajů.Na listině je pod čarou uvedena Web HONITBA,která zpracovává pro uvedené sdružení písemné podklady a r.č. tam bylo již předtištěno.Jak toto řešit?Děkuji.J.Kneslová
 
osobní údaje
pavel.sedlar  |  15.12.2012 18:05:33
Na sestavu "Souhlas vlastníka s členstvím v honebním společenstvu" se skutečně tiskne i rodné číslo nebo IČO. Údaj je získán z dat katastru nemovitostí, kde je evidován každý vlastník nemovitosti, tedy i honebního pozemku.

Vzhledem k tomu, že mnoho vlastníků nemovitostí má stejné jméno i adresu (např. otec a syn bydlící na stejné adrese), jediné, co je rozlišuje je právě ono r.č. To je také jediným důvodem, proč je číslo použito i na uvedené sestavě - aby se jednoznačně rozlišilo, kdo skutečně vstupuje do honebního společenstva. V žádném případě se nejedná o nějaké zneužití Vašich osobních údajů ani o jejich nezákoné získání (data včetně uvedeného r.č. poskytuje katastrální úřad za úplatu)
Poděkování
Smrž  |  12.12.2012 6:48:17
Dobrý den,

Chtěl bych Vám poděkovat za Vaše rady a za Váš myslivecký portál, rovněž i za program webhonitba.

Díky němu naše sdružení má možnost opět se v klidu věnovat myslivosti.

Ještě jednou Dík. Smrž Jaroslav
lovecký lístek
eda  |  7.12.2012 0:03:44
Dobrý den, když má myslivec honební pozemek i trvalý pobyt na území honebního společenstva musí mu honebního společenstvo vydat lovecký lístek? nebo nemusí.
 
lovecký lístek
pavel.sedlar  |  10.12.2012 8:37:43
Záleží na tom, zda je honitba využívána v režii HS či zda je pronajata. Pokud je využita v režii HS, pak by na to nárok měl být, zejména pokud je myslivec zároveň členem HS.

Dotazujete se zde docela často, ale máte při tom zadanou špatnou mailovou adresu - bylo by užitečné, kdybyste si to opravil v Můj profil (ve slově gambrinus Vám chybí m)
 
lovecký lístek
bozovskp  |  17.12.2012 21:13:01
Lovecký lístek Vám honební společenstvo vydat nemůže, lovecké lístky vydávají příslušné orgány státní správy myslivosti.
Nesouhlas se zařazením pozemku do vznikajícího honebního společenstva
Petr Vilhelm  |  29.11.2012 0:26:48
Dobrý den!
dostal jsem poštou jako vlastník pozemku (neoplocená zemědělská půda) od vznikajícího honebního společenstva výzvu, kde jsem žádán, abych podepsal přihlášku za člena honebního společenstva.
Můj dotaz zní - jak mám postupovat, pokud si nepřeji, aby na mém pozemku byla vykonávána jakákoliv myslivecká činnost.
Stačí, že přihlášku nepodepíšu a tím je vše vyřízeno, nebo existuje nějaký automatický právní nárok honebního společenstva pro vykonávání myslivecké činnosti na pozemku bez souhlasu majitele.
Jinými slovy je nutné můj nesouhlas se zařazením mého pozemku do honebního společenstva písemně sdělit vznikajícímu společenstvu?
Děkuji za odpověď!
 
Nesouhlas se zařazením pozemku do vznikajícího honebního společenstva
pavel.sedlar  |  29.11.2012 12:45:29
Všechny zemědělské pozemky jsou pozemky honební a jako takové musí být zařazeny do nějaké honitby. Pokud souhlas podepíšete, stanete se členem HS. Pokud ho nepodepíšete, stanou se Vaše pozemky součástí honitby a budou k ní přičleněné (za přičlenění Vám ze zákona náleží náhrada, na její výši se musíte dohodnout s Honebním společenstvem.)

Pokud nechcete, aby na Vašich pozemcích probíhal výkon práva myslivosti, můžete se obrátit s žádostí na krajský úřad. Vaše žádost pak musí obsahovat seznam Vašich parcel a požadavek, aby byly prohlášeny za nehonební (dle §17 odst.1 zákona o myslivosti). Pokud Vám ale na nehonebním pozemku vzniknou škody zvěří, nemáte nárok na náhradu těchto škod od myslivců, neboť ti dle zákona odpovídají pouze za škody na honebních pozemcích (viz. §52 odst. 1, písm. a))
 
Nesouhlas se zařazením pozemku do vznikajícího honebního společenstva
Anonymous  |  30.11.2012 20:36:49
Pokud píšete o honebním pozemku, tak tento pozemek doposud určitě byl v nějaké honitbě.Než vznikne nové HS,tak musí stávající, zaniknout, nebo být rozděleno a podobňě. Vy jako vlastník pozemku, ať už člen HS, nebo vlastník přičeňěného, případně vyměněného pozemku jste účastníkem řízení při uznávní nové honitby respektive vzniku nového HS můžete podávat námitky. Problém vzniká v tom, že každá sranda něco stojí, muže se stát že se budete i finančně podílet na nákladech na vzniku nového HS. Doposud HS není schváleno a náklady se rozočítávají mezi vlastníky honebních pozemků a založení nového HS trvá i roky, než je uznáno. Stát to nehradí a Myslivci také nepřispějí. Je to většinou iniciativa menší skupiny lidí, která strhne k nápadu, něco založit další členy stavajícího HS a neuvědomuje si, že bez ověření zápisu notářem a pomoci právníků se tím nemůže žádný úředník zabývat a návrh bývá několikrát vrácen k doplňění, nebo je dále nepoužitelný.
Jediné co můžete s určitostí udělat je jak Vám již bylo sděleno, prohlásit Vaše pozemky za nehonební, to je časově náročné a jedná se administrativně zdlouhaváý proces. Nejspíš se neobejdete bez oploení a to něco také stojí. Jinak je každý honební pozemek zařazen v nějaké honitbě a je myslivecky obhospodařován a to musíte respektovat.
vyplácení podílu HS
Jarda  |  15.11.2012 13:17:11
Dobrý den, prosím chtěl bych se zeptat, když majitel pozemku není členem HS má nárok na vyplácení podílu? Zjistil jsem, že jeden s větších majitelů ať nebyl členem (rybáři) nebyli 10 let členy a přesto každý rok si posílali složenku a ta jim byla proplacena, děkuji.
 
vyplácení podílu HS
pavel.sedlar  |  16.11.2012 7:55:34
Majitel přičleněného pozemku má nárok na tzv. náhradu za přičlenění (§30 odst.2 ZoM). Na výši této náhrady se musí domluvit s honebním společenstvem (tzn. honební společenstvo nemusí tyto vlastníky vyhledat a něco jim nabízet, ale vlastníci se musí o svůj majetek starat sami. Musí HS kontaktovat a sami musí chtít domluvit se. Pokud se ovšem nedohodnou, mohou se pak obrátit na státní správu myslivosti, která stanoví výši náhrady v místě obvyklou.)

Postup, kdy tedy rybáři poslali složenku a ta se jim uhradila, zatímco Vy jste nedostali nic je v pořádku. (Oni se starali a zaslali to písemně). Starejte se stejně a měli by jste uspět.
odpovědnost za škody
eda  |  13.11.2012 18:21:03
Dobrý den, u nás je Honební Společenstvo a má myslivce jako hosty který lový a vše se musí prodat a peníze se ukládají do kasy HS. Mají v kase asi 200tis., to je na škody, co by nastalo kdyby peníze na škody neměli, museli by se na tom podílet všichni členové HS nebo výbor HS nebo myslivci? A kdy se třeba vyplácí podíl? A nebo podle svých stanov si můžou stanovit co chtějí?
 
odpovědnost za škody
pavel.sedlar  |  14.11.2012 8:55:22
§ 27 - Majetek honebního společenstva
(1) Honební společenstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové honebního společenstva ručí za závazky honebního společenstva.

Dle tohoto § tedy členové HS ručí za závazky HS (např. za škody zvěří, pokud HS užívá honitbu ve vlastní režii. Pokud by ji pronajalo, pak za to odpovídá uživatel honitby, tedy nájemce). Z Vašeho dotazu usuzuji, že honitbu využívá HS ve vlastní režii a pak je velmi zodpovědné, aby se peníze z užívání honitby, tedy z výsledků lovu, schraňovali na účtu pro pokrytí těchto rizik. HS by na VH mohlo rozhodnout o rozpuštění těchto prostředků mezi své členy, ale v případě, že by ke škodám došlo by pak nemělo vlastní majetek a na úhradě by se museli podílet všichni členové (nikoliv jen myslivci). A to by pro Vás asi nebylo výhodné.
MS a HS
Radek  |  11.11.2012 7:36:51
Může být členem HS myslivecké sdružení vlastnící pozemky, jejichž předešlým držitelem byl člen HS?
Děkuji.
 
MS a HS
pavel.sedlar  |  11.11.2012 15:24:21
Samozřejmě i pro Ms jako pro kohokoliv jiného platí zákon o myslivosti. Takže pokud MS koupí pozemek od člena HS, stává se členem HS, pokud do 30 dnů od nabytí neoznámí písemně, že s členstvím nesouhlasí.
hodební společensto
Tomáš  |  8.11.2012 19:56:15
ahoj jse polní honitba a honební starosta na nás se chysta může nás myslivce vlastníky půdy zrušit že nebudem lovit a bude lovit on s dalšíma chlapama!?
 
hodební společensto
pavel.sedlar  |  11.11.2012 15:22:33
Na některé dotazy se odpovídá fakt těžko, když nejde odhadnout, na co se vlastně ptáte. Honební starosta Vás jako vlastníky půdy nijak zrušit nemůže. Ale to neznamená, že nemůžete přijít o honitbu nebo něco podobného. Musel bych znát další podrobnosti, abych mohl poradit, co a jak.
Člen honebního spolěcenstva
Anonymous  |  7.11.2012 7:19:26
Je člen honebního společenstva v uznané honitbě kdo nabyl nově pozemek v katastru kde je uznaná honitba? A nebo členové zůstáváji ti puvodní a ostatní jsou přičleňeni když nepodali přihlášku za člena
 
Člen honebního spolěcenstva
loucen  |  15.2.2013 22:28:28
Dobrý den,
pokud jste nabyl pozemky, které jsou součástí HS, tak se dle novely zákona automaticky stáváte členem HS. Dle zákona před novelizací jste se měl do 30-ti dnů přihlásit k členství, ale dnes se členem stáváte automaticky.
hlasování 1/2, nebo 3/4
Jiří Kuta  |  25.10.2012 11:42:21
Dobrý den,četl jsem zákon o myslivosti i naše stanovy, které jsou stejné jako zákon.
Jak je to například se schválením honidby na další období 10 let 1/2, nebo 3/4. Jak je to s volbou starosty HS 1/2, nebo 3/4. A popřípadě další možnosti hlasování na VH. Děkuji za váš čas
 
hlasování 1/2, nebo 3/4
pavel.sedlar  |  3.11.2012 20:27:39
Ke změně stanov, rozhodnutí o využití honitby a o finančním hospodaření se hlasuje 3/4 hlasů přítomnými na VH, o všem ostatním stačí 1/2.
Neplatnost VH
vaclav podsklan  |  17.10.2012 19:24:32
Svolali jsme VH HS,protože starosta HS byl na naši žádost o svolání VH nečinný.Na VH přišel a tvrdil,že je neplatná,že žádnou žádost neobdržel.Ještě před konáním VH doručil na obec s rozšířenou působností dopis,ve které žádá,aby zápis z VH nebyl uznán,že proti němu bude podána žaloba.Úřad nám proto zápis neuznal a bude prý čekat na vyrozumění soudu.Neměl by ho nejdříve zapsat a po rozhodnutí soudu buďto uznat nebo zrušit?
 
Neplatnost VH
pavel.sedlar  |  3.11.2012 20:29:41
Pokud jste ho vyzvali písemně a máte zapsané datum převzetí, je to jednoznačné. Pokud jste mu to ale nedoručili písemně nebo nemáte potvrzení, že to převzal, pak budete asi v důkazní nouzi.
Důsledky odebrání zbrojního pasu
Dušan Nechvátal  |  16.10.2012 19:28:37
Dobrý den,
rád bych se dozvěděl, co vše ovlivní ztráta zbrojního průkazu (a řidičského průkazu) za řízení v opilosti (necelé 2 promile) a to v případě, že dotyčný vykonává funkci honebního starosty, pokladníka a myslivecké stráže v HS,které vykonává myslivost na vlastní účet.Ztráta ZP je na dobu 5ti let. Jak se ztráta spolehlivosti projeví v případě této osoby a je třeba situaci řešit co nejdříve,např. svoláním mimořádné valné hromady, má nějaké povinnosti sám honební starosta nebo by měl konat některý úřad atd. Co by se mělo řešit na následující valné hromadě? Děkuji za ujasnění situace.
 
Důsledky odebrání zbrojního pasu
pavel.sedlar  |  16.10.2012 20:01:14
Na funkci honebního starosty ani pokladníka HS nemá odebrání zbrojního průkazu žádný vliv. Valnou hromadu proto není nutné z tohoto důvodu svolávat.

Jiná je situace u myslivecké stráže - zde zákon výslovně vyžaduje, aby osoba vykonávající funkci stráže byla držitelem zbrojního průkazu (§12 odst. 3, písm h)). Dále je v § 13 ustanovení, dle kterého je funkce stráže zrušena, pokud tuto podmínku přestane osoba splňovat.

Uživatel honitby (ve Vašem případě honební společenstvo) musí navrhnout na funkci stráže jinou osobu splňující požadovaná kriteria na ustanovení stráže.
HS a MS
karel  |  15.10.2012 17:08:21
jaké funkce v HS a MS se dostávájí do střetu zájmu
 
HS a MS
pavel.sedlar  |  16.10.2012 20:06:12
Nikde v zákoně není stanoveno, že by nějaké funkce na straně držitele a uživatele honitby byly ve střetu zájmu, pokud budou vykonávány jednou osobou. Obecně se ale nedoporučuje, aby jedna osoba sama se sebou podepisovala např. smlouvu o nájmu honitby za obě strany, nebo aby vypracovávala plán chovu a lovu a sama si ho i schvalovala.
HS
x  |  26.9.2012 8:26:26
jak jsem zjistil z reality tak v honitebním společenství jsou zastoupení myslivci z místního mysliveckého sdružení a prostřednictvím plných mocí, které si nechávají podepisovat od vlastníků pozemků si e HS rozhodují ve prospěch mysliveckého sdružení.
Necekana situace - prosim o radu, dekuji.
Tomas Barina  |  15.9.2012 21:53:43
Dobry den, radbych vas pozadal o radu. Napisu to obycejne. Schodou okolnosti jsem koupil pozemky - cca pred dvema mesici. Dnes u me zaklepal pan ze vsi a dal mi do ruky papiry, ktere chtel abych podepsal - v nadpisu zni: "Prohlaseni spoluvlastniku honebnich pozemku" a je v nich kratky odstavec s tim, ze vykon prav clena honebniho spolecenstva bude za nas vykonavat: a dal neni vyplneno nic; nasleduje vypis s cislem LV a jednotlivymi parcelami. Muzete mi, prosim, napsat jakych prav se timto podpisem zbavuji, pripadne co ziskavam. Dale pak me zajima jsou-li ma prava vlastnika pozmeku nejak omezena? rad bych pozeky radne oplotil a zacal na nich hospodarit - rostlinna a zivocisna vyroba - nedostanu se do kolize s mistnimi myslivci? Dekuji vam za odpoved. Prosim, muzete mi ji napsat srozumitelnum zpusobem - moc se neorientuji v pravnickym vykladu - dekuji za pochopeni. Dekuji vam moc.
 
Necekana situace - prosim o radu, dekuji.
pavel.sedlar  |  16.9.2012 6:57:05
Jestliže Vám přinesli dokument s názvem "Prohlášení spoluvlastníků honebních pozemků", jste spoluvlastníkem jednoho nebo několika honebních pozemků. Dle §26 ods.5 se spoluvlastníci honebních pozemků musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena HS. Právem člena je zejména být členem (za všechny spoluvlastníky je členem právě jeden z nich, kterého na tom prohlášení spoluvlastníků vyberete a svými podpisy stvrdíte), účastnit se valných hromad a na nich se podílet na rozhodování hlasováním (za každý i započatý hektar máte na VH 1 hlas), na VH dále můžete přednášet své návrhy (např. na hospodaření HS, na využití honitby, na složení výboru HS, do kterého můžete také kandidovat). Jako členovi Vám také bude náležet nárok na výplatu podílu na hospodaření HS (opět ho dostane jen člen za všechny spoluvlastníky a je na něm, jak se s nimi vypořádá).

Vlastnické právo a právo hospodařit na vlastních pozemcích není členstvím v HS nijak omezeno. Pokud ale chcete pozemky oplotit, je třeba rozlišit typ oplocení. Pokud se bude jednat o oplocení například ohradou pro pastvu dobytka, nic se neděje. Pokud by ovšem šlo o oplocení trvalé (např. kovové oplocení vysokým plotem), přestalo by se jednat o honební pozemky. Za nehonební pozemky Vám pak nenáleží podíl na hospodaření HS ani hlasy na VH a hlavně nemáte nárok na náhradu škody zvěří, pokud by na nehonebních pozemcích vznikla.
VH=valná hromada, HS=honební společenstvo
Převedení pravomoci
vaclav podsklan  |  2.9.2012 16:59:01
Dotaz.Valná hromada HS převedla pravomoce na výbor podle§21 odst.2,před deseti lety.Podle vyjádření některých členů,měla valná hromada tuto skutečnost zavést do změny stanov.Musí HS nahlásit tuto změnu na okresní úřad odbor živ. prostředí, který jim stanovy schvaloval?Ještě bych se chtěl zeptat zdali při snížení počtu členů výboru HS musí být tato skutečnost oznámena na živ.prostředí.Děkuji
 
Převedení pravomoci
Anonymous  |  6.9.2012 17:38:31
Je ve výlučné pravomoci valné hromady rozhodovat o využití honitby. Ta může přenést působnost na výbor - zde ale nejde o to, že by to na něj převedla na věky věků, ale přávě tahle valná hromada převede působnost (zmocní) výbor k uzavření nové smlouvy. Uzavřením smlouvy je mandát vyčerpán a je třeba jinou valnou hromadou znovu pověřit výbor dalším jednáním o uzavření nové smlouvy.

Do stanov takový bod nemá cenu dávat, je v rozporu se zákonem a tudíž neplatný. Valná hromada by tím totiž ztratila smysl a pravděpodobně by se už nikdy nekonala a možnost, že by vlastníci honebních pozemků nějak ovlivnili myslivecké hospodaření v honitbě by se tím limitně přiblížila nule (aspoň ve většině případů).
  
Přenesení působnosti
Xtaup  |  6.9.2012 21:53:48
Dnes jsem věc ohledně kompetence honebního výboru konzultoval na krajském úřadě. Tam mi bylo řečeno, že pověření výboru může platit i do budoucna, pokud je správně formulováno. Analogii s plnou mocí zde není možno uplatnit, neboť plná moc a přenesení působnosti jsou zcela odlišné záležitosti. Navíc není pravdou, že honební výbor by měl mít uvedenou kompetenci navěky, valná hromada může výboru kdykoliv tuto kompetenci odebrat, co je jednoduššího než na valné hromadě změnit stanovy apod. Rovněž mi bylo řečeno, že na výše uvedeném není nic proti smyslu zákona o myslivosti, vše je jednoduše stále v rukou valné hromady. Výboru může být svěřena pouze jediná kompetence valné hromady ze všech možných, z toho mi nevyplývá, že by po pověření honebního výboru ztratila VH smysl. Výbor může být pověřen jednak k uzavření nové smlouvy, její změny nebo vypovězení, kdyby musel být ke každému z těchto úkonů znovu a znovu zmocňován, postrádalo by ustanovení o zmocnění výboru zcela smysl, bylo pak jednodušší rozhodnout přímo na valné hromadě, proč dělat úkon navíc??. Kde je tedy ten uváděný rozpor se zákonem? Jinak k výše uvedenému dotazu, změnu stanov i počtu členů HV je žádoucí nahlásit na příslušný úřad obce s rozšířenou působností, vzhledem k zanesení změn do rejstříku honebních společenstev, okresy dnes již tuto agendu nemají v kompetenci.
 
Převedení pravomoci
Anonymous  |  20.9.2012 14:21:40
Nevím zda ten kdo napsal takový dotaz má ponětí o tom kdo má jaké kompetence. Stanovy schvaluje valná hromada honebního společenstva a žádný Okresní úřad a ani žádný jiný úřad. Bohužel úředníci na některých úřadech se povyšují nad jednání valné hromady a osvojují si právo zasahovat do rozhodnutí valné hromady s tím že určují co platí a co neplatí. Platí vždy jen to co schválila valná hromada. Úředník je jen vykonavatel. Bohu žel s tím že jeho rozhodnutí jsou beztrestná.
 
Převedení pravomoci
Anonymous  |  27.10.2012 19:08:26
Převedení pravomoci na výbor je možné pokud: to umožňují Vaše stanovy HS a projde to VH. Pokud to není rozvedeno. tzn: časově upraveno, nebo jinak omezeno, tak to platí po dobu pokud to některá další VH neodebere HV. V žádném případě se nejedná o plnou moc k zastupování. VH se dobrovolně vzdala možnosti o rozhodování o využití honitby a převedla tento úkon na HV. Je třeba 75% k přenesení, i odebrání tohoto oprávnění. Poviností HV je plnit rozhodnutí VH !!!
ukončení členství v HS
poulzdenek  |  31.8.2012 21:40:18
Jak máme postupovat když chceme ukončit členství ,někteří přičlenění, v HS a vstoupit do sousedního HS jedná se asi o 9 ha přímo na hranici.Co bude muset honitba do které vstoupíme udělat bude se jednat o novou honitbu?
 
ukončení členství v HS
pavel.sedlar  |  1.9.2012 14:57:19
Ukončení členství v HS Vám v ničem nepomůže. Vaše pozemky zůstanou i nadále součástí společenstevní honitby, vy jen přijdete o možnost účastnit se valných hromad, předkládat na nich návrhy a hlasováním o nich spolurozhodovat.

Změna honitby je možná jen podle §31 zákona o myslivosti. Zákon zná pouze 2 důvody změny - změnu z důvodů řádného mysliveckého hospodaření popisuje §31 v odst. 1. - 3., změnu z důvodů změny vlastnictví pak §31 odst.4. Změna z důvodů řádného mysliveckého hospodaření by byla možná např. v případě, kdy by tím došlo k významnému zkrácení hranice jejím narovnáním nebo např. odstraněním hranice pole-les, kterou zákon považuje za nevhodnou. Ke změně honitby z důvodu změny vlastnictví je nutné doložit, že v době uznání honitby nebo jejím uvedení do souladu (co bylo později) žadatel ještě nevlastnil pozemky při hranici honitby a nemohl proto uplatnit svou představu o hranici. Jiné důvody zákon nezná.
Valná Hromada
Michal  |  29.8.2012 15:39:39
Reaguji na první odstavec,Co potom pokud ji Předseda HS nesvolá myslím Valnou hromadu,nepředá aktualizovaný seznam členů HS podmiňuje to finanční odměnou 20 000Kč.Po svolání Valné hromady Místostarostou (Honitba má 1187 ha po odečtení prokazatelných nečlenu cca 300 ha zjištěných z Org,statní správy se sešlo cca 600 hlasu)která byla svolána na základě oznámení na vývesce Obec.Uřadů (nebylo svolání upraveno Valnou hromadou) a zaslání pozvánek určitě ne 100% členům díky neexistenci seznamu členů HS.Odvolaný HStarosta chce dát k soudu že je Valná Hromada neplatná že neobdržel pozvánku ač mu byla zaslána obyčejně poštou.Děkuji za odpověď.
pozvánka
jiri  |  12.7.2012 0:58:09
Dostal jsem pozvánku jako člen HS na Mimořádnou valnou hromadu. Je uvedeno: rozdělení honitby XXX (návrh členů HS) Nic víc u tohoto bodu není. Nevíme kde budou naše pozemky a kdo bude v nových honitbách hospodařit. Postrádáme základní informace a nevíme na základě čeho a jak se bude dělit honitba. Výbor HS o tom nic neví a starosta ho ani před MVH nesvolal. Sám k tomu nechce nic říct . Je to asi návrh skupiny členů HS. Na pozvánce není zmínka o tom že se bude v tomto bodě hlasovat. Část členů se domnívá že to vyplývá z textu ,, rozdělení honitby", část si myslí že lze hlasovat pouze se souhlasem všech přítomných členů. Je to uvedeno v našich stanovách i v zákoně. Myslíme si že by mnělo být na pozvánce uvedeno minimálně např: hlasovatelný bod 51% Protože část členů nedostala žádné informace k tomuto závažnému rozhodnutí není nám jasné kdo a proč to navrhnul a neznáme důvody proč máme být pro dělení honitby. Nejraději by jsme to vůbec neřešili. Jak postupovat při projednávání něčeho takového a kdy teprve může dojít k hlasování.
 
pozvánka
pavel.sedlar  |  12.7.2012 8:18:13
První otázkou ve Vašem případě je, kdo vlastně svolává valnou hromadu. Ze zákona je k tomu oprávněn pouze honební starosta a nikdo jiný. Teprve v případě nečinnosti honebního starosty ji může svolat místostarosta. Zvláštním případem pak je svolání VH na základě požadavku členů s více než 10% hlasů - ti pak předloží žádost o svolání VH honebnímu starostovi, kde zdůvodní kdo o to žádná a co chce na VH projednat. Honební starosta je pak povinen VH do 30 dnů svolat.

O bodě uvedeném na pozvánce se na valné hromadě bude jednat a na závěr jednání bude předložen návrh, o kterém se bude hlasovat. Protože tento problém (rozdělení honitby) není v zákoně vyjmenován jako bod, u kterého je vyžadována 75% většina k rozhodnutí, stačí nadpoloviční většina. VH může rozhodnout i o jiném (vyšším) počtu nutné většiny.

Informace o tom, jak se bude honitba dělit a kdo bude nově rozdělené části užívat je předmětem jednání na VH. Než k samotnému jednání o daném bodě dojde, měly by být zvoleny orgány VH, tzn. kdo valnou hromadu řídí, kdo předkládá návrhy, kdo sčítá hlasy, kdo dělá zápis a kdo ho ověřuje. Také by měl být schválen jednací a hlasovací řád, který stanovuje další podrobnosti, kterými se VH řídí. Podstatné je i to, že by se měl schválit samotný program valné hromady (nad 1/2 přítomných hlasů) - pokud se program neschválí jako celek, nebo se z něj vyhodí (neschválí) některé body, tak o nich VH dál jednat vůbec nebude.

rodná čísla
Anonymous  |  11.6.2012 22:13:20
Děkuji za odpověď, ale měl jsem namysli, zdali je nutné pro potřeby honebního společenstva nebo úřad s RČ pracovat , a tedy tisknout na sestavu č. 1 (souhlas s členstvím) když v novele zákona 59/2003 §19. odst 5 písmeno a) se RČ vypustilo.
rodná čísla
Skala  |  6.6.2012 21:23:00
Dobrý den.
Musí být na souhlasu s členstvím v HS uvedeno rodné číslo. V programu Honitba 3 se automaticky tiskne. Setkal jsem se při podpisu stím, že se to některým členům nelíbí.
Děkuji za odpověď.
 
rodná čísla
pavel.sedlar  |  11.6.2012 11:06:36
V programu Honitba 3 je i sestava č. 10 - Seznam členů dle §19. odst. 8 - tato sestava je bez RČ. V sestavě č. 5 - Seznam členů je to včetně RČ. Takže uživatel si může vybrat, co mu vyhovuje.
Členství v HS
Václav Podsklan  |  28.5.2012 12:24:33
Koupil jsem pozemek,jehož vlastník byl členem HS,ale narazil jsem na dvě verze zákona.Podle první nemusím žádat o vstup do HS a jsem po 30 dnech od nabytí platným členem HS,ale podle druhé verze musím žádat o členství.Tak jak to tedy má být?Děkuji za odpověď.
 
Členství v HS
pavel.sedlar  |  28.5.2012 13:03:47
Zákon je v dané chvíli platný jen jeden. Od 1.7.2002 platil zákon 449/2001 Sb (O myslivosti). Ten byl ode dne 28.2.2003 novelou 59/2003 změněn. Váš dotaz směřuje ke znění §26 odst.1. Ten zní:

(1) Převede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k honebním pozemkům, které jsou součástí společenstevní honitby, jeho členství v honebním společenstvu zaniká; nabyvatel těchto pozemků se stává členem honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí.

Dnes se tedy nabyvatel pozemků stává členem automaticky, pokud do 30 dnů neoznámí, že členem být nechce.
Valná hromada HS
Anonymous  |  28.5.2012 9:15:40
Jakou úlohu má honební výbor při přípravě valné hromady a má nějakou možnost se zapojit pokud starosta nesvolá výbor ani nepodá vysvětlení a vše si chystá sám. Způsob jeho přípravy je podivný. Obchází členy a místo pzvánek jim podstrkuje plné moci k zastoupení na VH. Členové mu to podepisují a důvěřují mu. Máme podezření že na VH bude disponovat s jejich hlasy a prosadí si rozdělení HS na 2 nová a sobě si pronajme jedno z nich.Hlasy získává na základě pomluv stávajícího nájemce a slibuje členům to co nemůže splnit. Jako výbor se cítíme být obcházeni starostou a nechceme to takto nechat.
 
Valná hromada HS
pavel.sedlar  |  28.5.2012 9:51:56
Zákon tyto věci nijak neřeší. Valnou hromadu svolává honební starosta, honebního starostu volí valná hromada. Výbor tedy nemůže starostu odvolat, to je v kompetenci VH. V případě nečinnosti starosty může VH svolat místostarosta nebo zástupce vlastníků s 10% hlasů. To ale není Váš případ, tady je starosta činný až moc.

Honební starosta je povinnen vyrozumět všechny členy HS o konání VH. Měl by jím předávat pozvánky na VH, součástí pozvánky může být i plná moc, ale primárně by mělo jít o pozvánku.
Nemám smlouvu s HS
NX  |  18.5.2012 10:09:15
Nemám smlouvu s HC a vesele užívají moje pole a lesy k honitbě. Co s tím?
 
Nemám smlouvu s HS
pavel.sedlar  |  19.5.2012 9:07:03
Z hlediska zákona o myslivosti jsou rozlišeny dva základní stavy - vlastník pozemků je členem honebního společenstva nebo jsou jeho pozemky k honitbě přičleněny. V prvním případě se vlastník stává členem na základě Souhlasu s členstvím (při zakládání honebního společenstva), nabytím pozemků od člena nebo přijetím za člena valnou hromadou. Člen nemá s HS uzavřenou žádnou nájemní smlouvu, má pouze členství. Z něj mu přísluší podíl na hospodaření HS. U pozemků přičleněných je pak možné rozlišit přičlenění dohodou - vlastník uzavře s HS dohodu o přičlenění, která obsahuje soupis parcel a celkovou výměru a také dohodu o částce náhrady za přičlenění, např. za hektar honebních pozemků. Pokud taková dohoda uzavřená není, přísluší vlastnníkovi opět náhrada za přičlenění, a to ve výši v místě obvyklé (§30, odst.2 zákona o myslivosti).

Mezi vlastníkem honitby (honebním společenstvem) a vlastníkem pozemků se pro potřeby zákona o myslivosti nájemní smlouva neuzavírá. Nájemní smlouva je pouze mezi vlastníkem honitby (honebním společenstvem) a uživatelem honitby (např. mysliveckým sdružením). Předmětem nájmu je pak celá honitba, nikoliv jednotlivé parcely honitbu tvořící.

Pokud nejste se stávající situací spokojen (např. nedostáváte žádnou náhradu za přičlenění), obraťte se na honební společenstvo s návrhem na řešení. Ke spolupráci na dohodě můžete přizvat i státní správu myslivosti.
Vychytralý honební starosta
jiri  |  8.5.2012 23:22:19
Dobrý den, máme pronajatou honitbu od HS a máme zájem si ji pronajmout na další období. Jsme myslivecké sdružení a cítíme se být poškozeni jednáním honebního starosty. Jedná se o to že jsme řádně platili nájem 1 x ročně v hotovosti do rukou starosty jak je to ve smlouvě. K dnešnímu dni starosta peníze nerozdělil členům HS ,, doufáme že jsou na účtu HS a nejsou zpronevěřeny". Jedná se o částku něco přes 30 000 Kč. Zjistili jsme že starosta obešel část členů HS a podstrkuje jim žádosti o ukončení členství v HS a zároveň souhlas o začlenění jejich pozemků do nového údajně vznikajícího honebního společenství. Stávající honitbu chce rozdělit na dvě a jednu tu lukrativnější část si pronajmut sobě. Zakládá si proto i nové myslivecké sdružení. Při obcházení členů HS nás pomlouvá a předkládá členům HS účelové informace a tím nás poškozuje.
Jak můžeme jako nájemce zabránit rozdělení honitby na dvě a nejedná se u starosty o střet zájmů. Nemá zájem o fungování stávajícího HS a dělá vše pro rozdělení a členům HS je to většinou jedno,hodně jich to už podepsalo a jak říkají od Vás jsme nic nedostali a my tomu nerozumíme.Dá se proti takovému jednání vůbec bránit z pozice stávajícího nájemce.
 
Vychytralý honební starosta
pavel.sedlar  |  9.5.2012 19:54:48
Dobrý den,
asi Vás moc nepotěším, ale je zcela v kompetenci honebního společenstva, komu honitbu pronajme po skončení stávající smlouvy. U honiteb státu existuje opční právo pro stávajícího nájemce, u honiteb společenstevních ale nic takového není. Jako nájemce tedy taháte za výrazně kratší konec pomyslného lana. Obrana proti popisovanému jednání je velmi obtížná a lze jedině sledovat všechny kroky honebního starosty. V případě, že budou v rozporu se zákonem, máte možnost napadnout je u soudu. Musíte proto sledovat, zda byla valná hromada (která jedině může rozhodnout o rozdělení honitby na 2 nové) svolána v souladu se zákonem i s Vašimi stanovami, zda na ni byli pozváni všichni členové HS a zda měli k hlasování hlasy odpovídající jejich výměře honebních pozemků. Také doporučuji sledovat, zda všechny body projednávané na VH byly i na pozvánce (projednat bod, který na pozvánce nebyl jde jen se souhlasem všech účastníků VH).
Smlouvy se sousednimi HS
Josef Joe Konop  |  19.4.2012 20:56:45
Planuji valnou hromadu HS na urcity termín. Do te doby podepíšeme smlouvy o společných hranicích se sousedními HS. Aby nebyla valna hromada napadnutelná, vyžadujede se max stáří uzavřených smluv se sousedními HS v den konání valné hromady ? (například ne starší než třeba 3 měsíce apod.). Diky za info.
 
Smlouvy se sousednimi HS
Pavel Sedlář  |  20.4.2012 12:11:15
Zákon tuto věc nijak neupravuje a na platnost valné hromady tudíž nemají žádný vliv. Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda Vám jde o vytvoření nové honitby či "jen" o uzavření nové nájemní smlouvy ke stávající honitbě.

Pokud by šlo o novou honitbu, pak je užitečné přiložit souhlas sousedních honiteb s navrhovanou hranicí jako součást návrhu na uznání nové honitby a registraci honebního společenstva.

Pokud již máte honitbu uznanou a hranice se nemění, pak Vám souhlas okolních držitelů honiteb k ničemu není.

Nenapadnutelnost valné hromady HS mnohem více záleží na tom, zda valná hromada byla svolána řádně jak je uvedeno ve Vašich stanovách a v souladu se zákonem a zda jsou na valnou hromadu řádně pozváni všichni členové honebního společenstva (všichni členové znamená, že honební společenstvo provedlo aktualizaci honebních parcel i seznamu členů - mnoho bývalých členů své pozemky prodalo a již členy být ze zákona nemohou, naopak noví nabyvatelé pozemků se stali členy ze zákona a musí být pozváni a musí mít počet hlasů odpovídající jejich držení honebních pozemků). Pokud na valné hromadě hlasuje někdo, kdo již nevlastní žádné pozemky (a HS to nezaregistrovalo) nebo na ni naopak není pozván nový vlastník (protože to HS nezaregistrovalo), je VH napadnutelná a všechny úkony, které VH schválila jsou napadnutelné také.
Dotaz na kompetenci honbního výboru oledně pronájmu honitby
Pavel Sedlář  |  19.4.2012 20:55:43
Dotaz by měl být směřován spíš na nějakého právníka než na mě. Ale jinak podle mě to není správný postup. Výbor byl pověřen a pověření využil, tzn. honitbu pronajal. Tím své pověření "vyčerpal" a na další desetileté období by měl být pověřen znovu.
Pokud bychom chtěli použít analogii s plnou mocí pak: Plnou moc lze podle § 31 odst. 1 občanského zákoníku vystavit jen pro jeden právní úkon, tj. například pro hlasování na jedné konkrétní valné hromadě v plné moci výslovně uvedené. Na příští valnou hromadu by se měla vystavit plná moc nová.

Myslím, že rozhodnutí učiněné výborem způsobem uvedeným ve Vašem dotaze jde proti smyslu zákona o myslivosti i občanského zákoníku a jako takové bych ho viděl velmi snadno napadnutelné se všemi důsledky z toho plynoucími.
Dotaz na kompetenci honbního výboru oledně pronájmu honitby
Jiří  |  19.4.2012 20:55:13
Dobrý den,máme dotaz ohledně možností rozhodování honebního výboru o pronájmu honitby. V roce 2003 Valná hromada pověřila honební výbor sjednáním nájemní smlouvy s Mysliveckým sdružním. Dle stanov přenesla působnost na výbor, který uzavřel smlouvu a honitbu pronajal tak jak byl pověřen.Nejsme si jisti zda může výbor opět honitbu nově pronajat, nebo prodloužit smlouvu stejnému sdružení,které má zájem o honitbu na dalších 10 let.Doplnuji, že tento výbor byl zvolen na 10 let a je nyní stále kompetentí v rozhodování. Jeho pověření ohledně pronájmu honitby nebylo nijak časově omezeno, nebo jinak dále omezeno.Honební společenstvo nemá zájem mít honitbu ve vlastní režiji. Pokud by došlo k pronájmu honitby výborem bude takový pronájem platný a v souladu se zákonem ? Děkujeme za váš Váš názor
 
Dotaz na kompetenci honbního výboru oledně pronájmu honitby
Pavel Sedlář  |  20.4.2012 11:51:23
Dotaz by měl být směřován spíš na nějakého právníka než na mě. Ale jinak podle mě to není správný postup. Výbor byl pověřen a pověření využil, tzn. honitbu pronajal. Tím své pověření "vyčerpal" a na další desetileté období by měl být pověřen znovu.
Pokud bychom chtěli použít analogii s plnou mocí pak: Plnou moc lze podle § 31 odst. 1 občanského zákoníku vystavit jen pro jeden právní úkon, tj. například pro hlasování na jedné konkrétní valné hromadě v plné moci výslovně uvedené. Na příští valnou hromadu by se měla vystavit plná moc nová.

Myslím, že rozhodnutí učiněné výborem způsobem uvedeným ve Vašem dotaze jde proti smyslu zákona o myslivosti i občanského zákoníku a jako takové bych ho viděl velmi snadno napadnutelné se všemi důsledky z toho plynoucími.
 
Dotaz na kompetenci honbního výboru oledně pronájmu honitby
pavel.sedlar  |  24.4.2012 21:51:04
Dnes jsem tuto problematiku znovu konzultoval s právničkou (v zelené kamizole, takže i vzdělané v oboru a problematice myslivosti). Potvrdila, co jsem psal. Výbor nemá oprávnění navěky, ale jen na jeden úkon. Na další uzavření smlouvy musí mít nové pověření valnou hromadou.
Smlouva HS s MS
Karel  |  19.4.2012 20:53:43
Je možné,aby výbor HS uzavřel smlouvu na organizaci VH s MS,které v součastnosti honitbu využívá s tím,že pokud toto MS již honitbu nedostane,budou mu náklady proplaceny?Jde o to,že HS funguje jen za podpory MS,ale na valnou hromadu přijdou v převaze vlastníci,kteří tam budou s vidinou co nejvyššího nájmu,ale nebudouch chtít vzít na vědomí,že práci a peníze za HS investovalo MS.Nejsou to malé peníze a většinou se to odráží i v nájmu,který pak za tyto služby bývá rozumější.
 
Smlouva HS s MS
Pavel Sedlář  |  20.4.2012 11:50:27
Honební společenstvo i myslivecké sdružení jsou právnické osoby, které mohou uzavírat smlouvy s kým chtějí a o čem chtějí (honební společenstvo zde může být omezeno v uzavírání smluv např. stanovami). Honební společenstvo navenek zastupuje honební starosta, který může s péčí řádného hospodáře uzavřít smlouvu za HS. Při tom starosta odpovídá za škodu způsobenou honebnímu společenstvu.

Tzn. je možné takovou smlouvu uzavřít, ale chce to promyslet, aby to nenapáchalo víc škody než užitku. Detaily asi přesahují možnosti tohoto příspěvku, kdyby bylo potřeba, zavolejte mi (viz. kontakty)
žádost o pronájem honitby od honebního společenstva
Ščerba Miroslav  |  19.4.2012 20:52:08
Zdravím,zajímalo by mne,jak mám formulovat žádost o pronájem honitby od honeb.spol. Existuje nějaký vzor? Komu a jak mám tuto žádost zaslat,abych předešel tomu,aby starosta HS tuto žádost tzv. stopil. Děkuji
 
žádost o pronájem honitby od honebního společenstva
Pavel Sedlář  |  19.4.2012 20:52:41
Honební společenstvo rozhoduje o využití honitby 75% vetšinou hlasů na valné hromadě. Stejnou většinou také může rozhodnout o tom, že rozhodnutí přenese na výbor honebního společenstva. Svou žádost proto předneste na Valné hromadě HS spolu s návrhem podmínek z Vaší strany (např. výše nájmu za hektar, informace o tom, kdo bude v honitbě vykonávat právo myslivosti, jak na tom budou stávající členové dnešního nájemce a pod.) Pokud budou Vaše návrhy dostatečně atraktivní pro členy HS, aby potřebnou většinou rozhodly o pronájmu honitby Vám, máte vyhráno.

Pokud by nastala situace, kdy honební společenstvo není schopno se dohodnout na využití honitby pronájmem, nezbyde než využívat honitbu ve vlastní režii. To s sebou ale přináší riziko pro nemyslivecké členy HS - členové HS totiž ručí za závazky honebního společenstva bez rozdílu zda vykonávají či nevykonávají myslivost. Hlavním závazkem je totiž závazek platit za škody zvěří, pokud takové vzniknou.
Způsob získání uznané bažantnice o výměře 313,97 ha jako samostatné honitby pro MS
Hrušovský Štefan  |  17.4.2012 19:11:11
Jsem předsedou MS, které od roku 1993 neprovozuje žádnou honitbu, nakolik HS si ponechalo možnost provozovat společenstevní honitbu o výměře2 070,66 ha ve své režii a my jsme se po určitých rozporech stali hosty HS, kteří provozují pod jejich stanovami myslivost.

V rámci této společenstevní výměry jsme ještě společně (to jsme provozovali v té samé výměře ale pod jiným výborem HS myslivost v plném rozsahu) požádali jako MS v souladu se zák.č.23/1962 Sb.o myslivosti ve znění pozdějších předpisů/ úplné znění zákon č.512/1992 Sb. o uznání bažantnice, kdy nám , rozuměj tedy MS byla bažantnice uznána o celkové výměře313,97 ha. K uznání bažantnice bylo vydáno společné rozhodnutí o uznání bažantnice a uznání společenstevní honitby. Zde se ovšem vysloveně praví, že bažantnice je uznána MS. Otázka : jakým způsobem lze docílit tuto bažantnici jako samostatnou honitbu pro MS, co je pro to zapotřebí udělat a druhá otázka : může HS provozovat bažantnici bez účasti MS.
 
Způsob získání uznané bažantnice o výměře 313,97 ha jako samostatné honitby pro MS
Pavel Sedlář  |  17.4.2012 19:12:08
Hrušovský Štefan :
Dobrý den,
zákon 23/1962 Sb. vylišoval bažantnici jako uznanou (součást jiné honitby) a jako samostatnou (honitba). Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů toto již nezná, bažantnice je zde chápána jen jako součást honitby, nikoliv jako samostatná honitba. Nejmenší výměra honitby je zde 500 ha volné honitby a 50 ha u obory. Bažantnici jako honitbu s výměrou 313 ha nelze uznat.

Jistou šanci jste možná mohli mít v roce 2002-3, kdy se honitby uváděly do souladu se ZoM, pokud Vaše bažantnice byla uznaná jako samostatná bažantnice. To byla forma honitby a protože v roce 2002 stávající honitby nezanikly, ale musely se uvést do souladu se zákonem, tak tady jistá šance byla (obory uznané podle 23/1962 Sb. jsou i nadále oborami, i když nedosahují výměry 50 ha). Pokud Vaše bažantnice nebyla uznaná jako samostatná bažantnice, myslím, že zde není moc šance na úspěch.

Jiná otázka je, proč honební společenstvo hospodaří na vlastní účet. Pro někoho je to jistě výhodné, ale možná se k ostatním členům honebního společenstva nedostala informace, že za závazky honebního společenstva ručí všichni členové celým svým majetkem. Může se pak stát, že pár členů vykonává v honitbě myslivost, ale kdyby zemědělci nebo lesníci uplatnily škody zvěří, muselo by je hradit ze svého celé honební společenstvo, kdyby to nestačilo, pak ze svého všichni členové HS. Vždy je správnější (pokud neplatí, že HS=zemědělec (lesník) hospodařící na pozemcích), když se honitba pronajme - závazek pak přechází na uživatele honitby. V tom případě ale za závazek ručí ten, kdo škodu způsobil (nezabránil nárustu počtu zvěře, která dělá škody atd. - nechci zde rozebírat, zda mohla jak). Podstatné je, že za závazky (v tomto případě škody zvěří) neručí členové honebního společenstva, kteří až na výjimky (myslivce, kteří v HS loví) se škodami nemohou nic dělat, ale uživatel honitby, tedy myslivecké sdružení a jeho členové.
  
Způsob získání uznané bažantnice o výměře 313,97 ha jako samostatné honitby pro MS
Pavel Sedlář  |  19.4.2012 20:47:46
ještě doplňuji znění zákona vztahující se k dané problematice:

§ 69 Přechodná ustanovení
(1) Honitby a obory uznané podle dosavadních předpisů zůstávají zachovány; to platí i pro obory o výměře nižší než 50 ha a samostatné bažantnice uznané podle dosavadních předpisů, které se stávají honitbami podle tohoto zákona, i když nedosahují výměry 500 ha. Pokud honitba nebo obora uznaná podle dosavadních předpisů dosahuje zákonné výměry podle tohoto zákona, ale nesplňuje ostatní požadavky na tvorbu honitby, je osoba, které byla honitba uznána podle dosavadních předpisů, povinna podat do 31. prosince 2002 orgánu státní správy myslivosti návrh na uvedení honitby do souladu s tímto zákonem, jinak honitba zaniká k 31. březnu 2003.
Zpracování podkladů k honitbě a honebnímu společenstvu
Mgr. Miloš Rozman  |  17.4.2012 19:07:26
Dobrý den pane Sedlář
Píši Vam jako předseda MS ohledně programu honitba.
Žádám Vás prosím o bližší informace, ohledně zpracování honitby a aktualizaci členů honebního společenstva.
Váš původní program 2002 neužíváme. V měsíci únoru mame členskou schůzi a proto bych rád informoval členy o možnostech využití Vašich služeb, především co všechno jste schopen zajistit a za jakých finančních podmínek. Naše honitba má cca 650ha a 190 členů HS (tyto údaje jsou z r. 2003)

děkuji za odpověd s pozdravem Myslivosti Zdar
Mgr. Miloš Rozman
 
Zpracování podkladů k honitbě a honebnímu společenstvu
Pavel Sedlář  |  17.4.2012 19:09:17
Mgr. Miloš Rozman:

Dobrý den,
jsem schopen Vám zajistit prakticky všechno, co je potřeba. Prvním krokem je posouzení Vašich potřeb a návrh postupu k jejich naplnění. Základem je zpracování pozemkové evidence (identifikace všech honebních parcel na mapě katastru nemovitostí, případně na mapě bývalého pozemkového katastru), která dá aktuální obraz o Vaší honitbě a vlastnictví pozemků v ní. Druhou úlohou je aktualizace seznamu členů - od roku 2003 došlo jistě k mnoha změnám ve vlastnictví, mnozí členové své pozemky prodali a kupci se stali členem HS ze zákona (pokud do 30 dnů nedali písemně výboru HS, že členy být nechtějí). Takto zpracované podklady Vám můžeme předat a nebo Vám můžeme zajistit i zorganizování valné hromady, tedy připravu všech jmenovitých pozvánek na valnou hromadu s uvedením počtu hlasů každého pozvaného člena a pořadu valné hromady, vedení vlastní valné hromady včetně presence účastníků, tisku hlasovacích lístků a na závěr i zápisu z valné hromady. Kromě těchto věcí jsme schopni připravit pro Vás kompletní dokumentaci pro jednání se státní správou, případně Vás při jednání se státní správou i zastupovat.

Rozsah nabízených služeb je velmi rozsáhlý a ne každý ho potřebuje využít v plném rozsahu. Bez znalosti přesného rozsahu prací nejde stanovit cena, ta se stanovuje až při individuálním zadání.
  
Zpracování podkladů k honitbě a honebnímu společenstvu
paja  |  24.4.2012 22:35:01
Takže už je k dispozici webHONITBA a můžete si to udělat elegantně sami.
Spoluvlastníci pozemků jako členové honebního společenstva
Karel Svoboda  |  17.4.2012 19:02:56
Dobrý den,
v našem honebním společenstvu máme na jednom listu vlastnictví 14 spoluvlastníků, kteří dohromady vlastní 42 hektarů pozemků. Když je ale všechny dám na seznam členů honebního společenstva, at svými hlasy na valné hromadě přehlasují všechny ostatní. Jak tuto situaci řešit?
Děkuji za odpověď.
 
Spoluvlastníci pozemků jako členové honebního společenstva
Pavel Sedlář  |  17.4.2012 19:04:25
Karel Svoboda:
Dobrý den,
Váš postup je velmi špatný a je v rozporu se zákonem i s logikou. Zákon o myslivosti v §26. odst.5 uvádí, že "Spoluvlastníci honebních pozemků se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena, nebo mohou určit společného zmocněnce". Z toho plyne, že pouze 1 ze 14 Vašich spoluvlastníků je členem (to neznamená, že ostatní spoluvlastníky nemůžete pozvat také na valnou hromadu honebního společenstva a tam je pohostit zvěřinovým gulášem a dát jim pivečko). Členem honebního společenstva s právem hlasovat je ovšem pouze jeden z nich. Ten pak má 42 hlasů za jejich 42 hektarů.

Nová verze programu Honitba bude nápomocná i v této situaci - umožní Vám evidovat všechny spoluvlastníky jako členy HS bez hlasovacích práv, toho jednoho vybraného pak s hlasovacími právy. Na Vás pak bude, jak to využijete. Pokud to uděláte takto, nestane se Vám, že by se zapomnělo některého spoluvlastníka pozvat na VH a při tom nedojde k deformaci hlasování (14 x 42 = 588 hlasů dokáže ovládnout valnou hromadu tak, že tam ostatní v podstatě ani nemusí chodit).

Vložit příspěvek

Autor
Jméno:
E-mail*:
Zapamatovat údaje:

* Vyplňte jen pokud chcete dostávat příspěvky z této diskuze na e-mail

Váš příspěvek
Nadpis:
Text:
Antispam*: opište následující kód: antispamový kód
 

*Do políčka opište kód psaný červeně. Toto opatření zabraňuje spamovacím robotům zadávat reklamní příspěvky a slouží k ochraně této diskuze.

 
load