898508
Přihlášení | Registrace
východ slunce 6:51
západ slunce 18:57
měsíční fáze dorůstající srpek

Diskuze

... na cokoliv jiného

Diskuze o čemkoliv co nelze zařadit do výše uvedených témat

Kraaaaaa
Anonymous  |  12.9.2017 13:57:23
...
Krmení
Ivana  |  12.2.2017 19:34:16
Zajímalo by mne, jak daleko od obydlených domů může být krmení pro vysokou zvěř. Náš soused krmí před domem a zvěř (mám je ráda ) chodí a zahrábává se na našem pozemku. Na jaře pak dochází k okusu čerstvých rostlinek. Děkuji.
 
Krmení
Anonymous  |  12.9.2017 13:46:45
aaaaaa
  
qweqwe
Anonymous  |  12.9.2017 13:53:01
qweqwew
umístění kazatelen v obci
Lovec Pája  |  31.1.2017 12:27:39
200 metru od trvale obydlené nemovitosti. Tedy nikoliv \\\"lidově\\\" od plotu, ale od nemovitosti určené k bydlení (mají č.p.). Avšak oplocený pozemek je ze zákona nehonební, tedy kazatelna musí být za ním. Klidně metr od stodoly, ale 200 metrů od baráku (trvale obydleného).
LPIS a webHONITBA
Hercog  |  22.8.2016 11:21:02
Dobrý den přeji,
děkuji za Váš program, bez kterého bychom nemohli spravovat naši honitbu. V současné době bych velmi přivítal, kdy byla přidána vrstva map z LPIS - půdní bloky i s názvem firmy zde hospodařící, abychom vždy věděli, který zemědělec toto pole obdělává. Dále pokud by tato informace byla doplněna i o informaci, jaká plodina je na konkrétním půdním bloku zemědělcem nahlášena na Státní zemědělský intervenční fond, tak by to nemělo chybu.
s pozdravem
Miroslav Hercog
Prosím o radu
barca113  |  1.5.2016 22:19:42
Dobrý den,potřebovala bych pomoct s odhadem ceny loveckých trofejí(vycpaniny,paroží).
Dokázal by mi někdo poradit?
Děkuji
Stavba kazatelny
Jan  |  27.3.2016 18:35:41
Dobrý den,
chci se zeptat, zda mají myslivci právo na stavbu kazatelen na soukromém pozemku (louky). Po jejich činnosti je louka zničená od kol aut a od prasat, která jsou před kazatelnou krmena. Může / musí být tato kazatelna po mém nesouhlasu odstraněna? Děkuji.
Tvorba hohiteb
JONES  |  24.2.2016 18:46:17
Jsme ještě právní stát ? aneb proč je bráněno novele mysliveckého zákona.Více na www.honitbanovydvur.cz

 
Tvorba hohiteb
Posluchač  |  18.4.2016 14:52:39
Zde jen mohu dodat, že doba současné parlamentní demokracie a platnosti L.Z.P.S. je pro vlastníky (myslivce vlastníky) horší ohledně práv ke svému majetku než v době ,,žaláře'' národů za Rakousko-uherské monarchie, parlamentní demokracie 1. republiky a také za Protektorátu Böhmen und Mähren. Naše honební zákony z předválečného období a období R-U monarchie výrazně respektovaly a chránily vlastnická práva majitelů pozemků. Z této skutečnosti vycházela např. i taková ustanovení, jako že právo myslivosti může samostatně vykonávat nejen držitel souvislých pozemků o výměře nejméně 115 ha a uznaných za honitbu, ale i vlastník pozemků bez ohledu na jejich výměru, pokud jsou dokonale a trvale ohrazené zdmi nebo ploty.

Za protektorátu jako nejnižší přípustná výměra bylo stanoveno 115 ha pro honitby vlastní a 250 ha pro honitby společenstevní. U nově vznikajících honiteb ale byla v souladu s německým zákonem stanovena nejnižší přípustná výměra 150 ha. Vlastník pozemků, který splňoval podmínku minimální výměry, měl na honitbu nárok, aniž musel žádat o její uznání (Mottl 2013).

Dodnes ale platí min. výměra honitby 500 ha z r. 1962.. Většina vesnických katastrů má ale 200-450 ha. Komunisté totiž potřebovali v sousedních katastrech najít udavače, aby mohli rozkulačit selská hospodářství. Ve hře také byla centralizace moci v rámci zavádění tzv. střediskových obcí. Přitom by dnes stačilo vymezit oblasti chovu spárkaté pro 2 a více honiteb a min. výměra by byla nepodstatná (ale lidoví myslivci z ČMMJ nechtějí). Takže dodnes postkomunistická myslivecká sdružení ovládají sloučené a nerozdělitelné honitby (nález ÚS). Honitby byly uvedeny v soulad se zákonem do r. 1992 (kdo a proč tak chvátal ??). Přitom pozemky v rámci restitucí byly vlastníkům navráceny de iure od r. 1993, takže se rozhodovalo bez vlastníků
 
Tvorba hohiteb
Lovec Pája  |  9.7.2016 23:50:14
Pane Jonesi, již delší dobu sleduji Vaši kauzu a držím Vám palce. Je to v podstatě ukázka toho,kam až se dokáže ohnout právo(resp. výkon práva), když si LČR dupne. Pro všechny jeden zákon, pro LČR však i jiný. Nevím jak mohli uvést do souladu vlastní honitbu, když z ní nevlastnili 500ha. A máte pravdu když říkáte, že zákon neurčuje KDY došlo ke změně vlastnických poměrů, ale dokonce ani v jakém rozsahu!
Je to jen zdržovací taktika, aby současní papaláši co nejdéle bouchalíkovali kohouty v Rumunské bažantnici.
Nenechte se odradit komplotem všemocných LČR a patolízalských úředníčků. Držím Vám palec, ať si na svém honu můžete zvolat Lovu zdar!
LP
Faremní chov zvěře
Anonymous  |  28.1.2016 16:21:25
Dobrý den, dotazuji se na problematiku zakládání faremních chovů zvěře v prostoru již dříve uznané honitby. Založení tohoto chovu má být na pronajatých i směněných pozemcích. Má možnost honební společenstvo, které je vlastníkem uznané honitby, nějak do zakládání farmy zasahovat, pokud se zřizuje uvnitř honitby? Jaké jsou podmínky pro založení chovu a kdo tyto faremní chovy povoluje? Má na zakládání farmy vliv smluvní vztah pronájmu honitby HS ve sjednané výměře jiné organizaci na určitou dobu, např. mysliveckému spolku? Je daná minimální výměra faremního chovu, nebo je výměra daná na určitý počet zvěře, aby nedocházelo k devastaci půdy sešlapem nebo škodám na dřevinách, atd? Hospodářská zvířata se odrohují, lze u faremní zvěře odparožovat z důvodu bezpečnosti obsluhy a provádět intenzivní chov ve stájích s cílem zajištění produkce masa a s tím i využít opuštěné stáje? Pozn.: Jsem přesvědčen, že si člověk podmaňuje všechno v přírodě, tak proč ne toto. Hovězí chov je také pastevní i stájový.
Děkuji za odpověď.
 
Faremní chov zvěře
pavel.sedlar  |  28.1.2016 17:49:23
Dobrý den,
specializuji se na tvorbu honiteb a na myslivecké vyžití. Farmový chov je mimo zákon o myslivosti a zvířata v něm chovaná nepodléhají zákonu o myslivosti, ale veterinárním předpisům.
pes v honitbě
Anonymous  |  25.1.2016 15:39:11
Zajímal by mne samotný postup stěžovatele na fyzickou osobu, která nechává volně pobíhat psa mimo svůj vlasní vliv a čím dokládá své tvrzení stěžovatel státní správě, že je porušován zákon, aby konal dle § 63 Zákona o myslivosti? Prosím o vysvětlení postupu, co musí být nejdříve, a co následně. Děkuji.
 
pes v honitbě
pavel.sedlar  |  25.1.2016 18:30:15
Tento postup není nikde stanoven a liší se případ od případu. Jakákoliv dokumentace (video, svědectví jiné osoby a pod). pro doložení tvrzení je určitě lepší než nic.
Honitba-SW
Petr Mičulka  |  21.10.2015 13:20:21
Dobrý den. Jaká je kontrola správnosti zadávaných dat do SW (Honitba)? Jde mi o možnou kolizi mezi "Rozhodnutím ..." vydaným státní správou myslivosti a definicí hranic ve vašem SW.
Děkuji.
 
Honitba-SW
pavel.sedlar  |  21.10.2015 13:56:32
Hranice honiteb, které se v aplikaci zobrazují, jsou hranice, jak je eviduje UHUL. Ten by to měl dělat na podkladech z ORP - SSM, jenže mnohde je to zakresleno správně a mnohde velmi hrubě nebo úplně špatně. Proto je v aplikaci webHONITBA možnost nakreslit si vlastní hranici. Kontrola správnosti není žádná - je to na uživateli, aby si to udělal dobře. Ale je pochopitelně možné vytisknout si rozdíl mezi hranicí UHUL a Vaší zakreslenou hranicí a s tím pak jít na SSM a dožadovat se opravy zákresu. Před tím, než to SSM udělá si to jistě zkontroluje s vydaným rozhodnutím.
spolky
Zachar Vácav  |  10.9.2015 9:57:01
Dobrý den,
údajně se chystá novela zákona o spolcích, kde má být uvedeno, že myslivecká sdružení se nemusí transformovat na spolky. Nevíte o tom něco ?
Děkuji za odpověď
 
spolky
pavel.sedlar  |  11.9.2015 12:38:08
Žádný zákon o spolcích neexistuje, takže se nemůže chystat ani jeho novela. Zákon o sdružování občanů (podle kterého byla vytvořena např. všechna myslivecká sdružení) byl zrušen Novým občanským zákoníkem (NOZ) k 1.1.2014. Nově spolkovou činnost upravuje právě NOZ. Z něj vyplývá povinnost stávající občanská sdružení (tedy i MS) transformovat do nové podoby - schválit stanovy, nechat zapsat sídlo a statutární orgány a pod.
Vstup do honitby se psy
Anonymous  |  19.5.2015 14:02:36
Děkuji a přeji příjemný den Katka
Vstup do honitby se psy
Katka  |  19.5.2015 10:53:23
Dobrý den, děkuji za odpověď. Samozřejmě chápu ochranu zvěře v tomto období, na druhou stranu, když půjdu se psy na vodítku po takto označené polní cestě, předpokládám, že zvěř neruším, dopouštím se tímto přestupku? Není zde jiná možnost procházky se psy, pokud nechci chodit po městě...
Prosím, jak zjistím, že toto omezení nařídil orgán státní správy myslivosti? Děkuji Katka
 
Vstup do honitby se psy
pavel.sedlar  |  19.5.2015 13:00:23
Na to, zda zákaz vydala státní správa myslivosti je nejlepší zeptat se přímo jich (je to na příslušné obci s rozšířenou působností, zpravidla v rámci odboru životního prostředí). Zákon o myslivosti při porušení zákazu vstupu do honitby dle §9 odst. 3 neuvádí žádnou sankci - dle tohoto zákona to tedy není přestupkem.
Vstup do honitby se psy
Katka  |  19.5.2015 9:24:06
Dobrý den, ráda bych se zeptala na následující:
teď se nám na vstupu na polní cesty objevily cedule s nápisem: "Zákaz vstupu se psy v době hnízdění a vyvádění mláďat od 15.5. do 30.6."
Do honitby vstupuji vždy se psy na vodítku a tak by mě zajímalo, jestli místní MS má vůbec právní nárok na tento zákaz.
Děkuji za odpověď Katka
 
Vstup do honitby se psy
pavel.sedlar  |  19.5.2015 10:24:19
Zákon o myslivosti toto upravuje v §9 odst. 3, zákaz může učinit pouze státní správa myslivosti, nikoliv sami myslivci - ti jen dávají návrh. Doslovné znění je zde:
(3) Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností. Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků.

Co se týká psů v honitbě obecně, pak to řeší §10 odst. 1 zákona o myslivosti - pes nesmí volně pobíhat po honitbě mimo vliv svého majitele. Vždy se vede diskuse, co je to "mimo vliv". Pokud je pes na vodítku, je pod vlivem majitele. Pokud je mimo vodítko (na volno), musí být natolik ovladatelný, aby na pokyn majitele přerušil jakoukoliv činnost (tedy i štvaní zvěře) a vrátil se zpět k noze majitele.
Znění zákona je zde:
(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Porušení tohoto ustanovení zákona může být státní správou sankcionováno, jak je uvedeno v §63 odst. 1 písm. b), a to až do výše 30000 Kč pro fyzickou osobu. V případě opakovaného přestupku až dvojnásobně.

Doslovné znění zde:
§ 63
Přestupky
(1) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu
a) až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 9 odst. 1, § 10 odst. 2 nebo 3 nebo uložené podle § 9 odst. 3,
b) až do výše 30 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo § 14 odst. 1 písm. a) až d).
(2) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 30 000 Kč držiteli loveckého lístku, který se dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu uvedené v § 41 až 45 nebo v § 49 odst. 1; může přitom uložit zákaz činnosti do doby 2 let; při uloženém zákazu činnosti se odebere lovecký lístek; lze rovněž vyslovit propadnutí věci.
(3) Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem částky uvedené v odstavci 1 nebo 2.
Povinnosti hosta v Honebním společenstvu
KM  |  22.4.2015 13:30:22
Zákon to samozřejmě řeší.Pokud nejste člen HS nemůžete být ve výboru, výjimku má pouze honební starosta, který je volen na návrh člena HS.
 
Povinnosti hosta v Honebním společenstvu
KM  |  23.4.2015 12:38:30
v honebním společenstvu nemůžete hostovat
Škody na pozemku
Adam  |  3.3.2015 20:49:00
Dobrý den, mám pár dotazů, koupil jsem zemědělskou půdu (louky a pastviny):
1) Jak mám zjistit, jaké MS nebo HS vykonává na mém pozemku činnost, pokud nemohu odchytit myslivce?
2) Na mnoha částech jsou kazatelny ( to by mi až tak nevadilo ), ale louka je křížem krážem zničená koly terenního auta, takže je chci zrušit/omezit...mám na toto právo? Dosavadnímu majiteli to asi nevadilo, ale pro mne je to nepřijatelné.
3) s tímto související....mohu vymáhat škodu za rozjíždění louky a mohu myslivci zakázat vjezd terénním autem na můj pozemek nebo ho alespoň omezit, aby jezdil po úvrati?
4) má myslivec povinnost mi oznamovat např. hon na pozemku pokud po celé výměře budu pást dobytek?
5) na jaké právní úkony se mám nachystat ve vztahu majitel/MS HS?
6) mohu si pozemek oplotit očkovým plotem o výšce 1,6metru?
Moc děkuji za odpovědi.
 
Škody na pozemku
pavel.sedlar  |  4.3.2015 20:10:56
Dobrý den,
ad. 1) obraťte se na místně příslušné ORP, odbor životního prostředí, státní správu myslivosti s dotazem, v jaké honitbě se nacházejí Vaše pozemky, kdo je jejím držitelem (honební společenstvo XY) a kdo je jejím uživatelem (myslivecký spolek XY).
ad. 2) myslivci mohou v nezbytné míře vstupovat na Vaše pozemky, neměli by při tom vznikat škody. Pokud škodu způsobí, jsou za ni zodpovědní (§52 - jde o škodu způsobenou provozem myslivosti).
ad. 3) - stejně jako předchozí bod - když začnete škody vymáhat, jistě se tím omezí i jejich vznik.
ad. 4) - zde by se mohl uplatnit §11 odst. 6 - podle něj by Vám měli ohlásit 7 dní předem činnost, která by mohla omezit Vaše obhospodařování pozemků
ad. 5) - to záleží na Vás. Můžete být členem, můžete být vlastník přičleněných pozemků. Můžete se dohadovat o náhradě za přičlenění či podílu na zisku, můžete se dohadovat o škodách, o umístění mysliveckých zařízení na Vašich pozemcích, můžete s nima být naprosto zadobře nebo vést vleklou válku. To vše záleží na Vás a Vašich vztazích s nimi (a pochopitelně taky na nich). Já všem doporučuji dohodu, ale ta musí být přijatelná pro obě strany.
ad. 6) Výstavba plotu není řešena zákonem o myslivosti, ale jinými právními předpisy (např. stavební zákon a pod.), na které se nespecializuji.
Novy obcansky zakonik.
Milos  |  4.2.2015 22:07:51
Tak to si tedy dovolim polemizovat. NOZ plati pro vsechny spolky bez vyjimky. Co avizuje CMMJ, nebo MZe je vedlejsi. Na zmenu stanov dava 3 roky a vim, ze nektera MS jiz tu zmenu chystaji.
V te souvislosti me napada jeste jeden problem: Honitba byla pronajata na 10 let vyborem HS (v nasem pripade) Pokud budou nove volby, tak by novy vybor mel, pokud ho k tomu VH zmocni, rozhodnout o novem pronajmu honitby. Dosavadni najem skonci, dle meho nazoru, zasahem vyssi moci.
Bylo by mozne k tomuto problemu ziskat nazor nejake pravni autority? Dekuji.
 
Novy obcansky zakonik.
Anonymous  |  5.2.2015 8:37:19
Dobrý den,
nevím, jestli jste dobře četl, ale píše se tam, že MS se musí přejmenovat na spolek a přijmout nové stanovy dle NOZ. A dále, že změny v NOZ se týkají MS, nikoliv svolávání valných hromad HS dle ZoM.

Představa, že nájemní smlouva na honitbu by měla skončit kvůli novým volbám (ať už v MS, HS nebo u obou) mě fakt pobavila, pojmenování důvodu ukončení platnosti smlouvy jako "Zásah vyšší moci" rovněž. Smlouva je uzavřená na dobu 10 let a končí pouze z důvodů uvedených buď ve smlouvě, nebo v ZoM (§ 33 odst 6.)

Také by jste se měl zamyslet nad tím, jakým způsobem jste pověřili výbor HS jednáním o pronájmu. Pokud jste např. do stanov dali ustanovení, které by přenášelo pravomoc v rozhodování o využití společenstevní honitby na výbor HS (dle §21 odst. 1 písm c)), pak toto přenesení platí obecně na výbor, nikoliv na výbor ve složení Franta, Pepa a Karel. Tzn. změnou složení výboru po volbách nezaniká toto přenesení a pravomoc rozhodovat má stále výbor, byť v novém složení. VH pak nerozhoduje o tom, zda jim to opět přenese, ale může rozhodovat o tom, zda jim takovou pravomoc odebere. Protože se jedná o změnu stanov, je k tomu třeba 75% hlasů přítomných na VH.
Novy obcansky zakonik.
Milos  |  4.2.2015 1:06:58
Novy obcansky zakonik \\\\NOZ\\\\ stanovi povinnost pro spolky, tedy i HS schvalit nove stanovy a novy nazev. To lze samozrejme udelat jen na VH. S tim je spojena rada problemu:
Bude se pri svolavani VH postupovat jako dosud, tedy neni-li VH usnasenischopna, pocka se 1 hodinu? NOZ pozaduje pro termin nahradni VH odstup nejmene 15 dnu, to ale znamena vsechny cleny opet obeslat dopisem!
Budou se nove stanovy schvalovat 3/4 pritomnych, nebo 1/2 podle NOZ?
K jakemu datu se pocita clenstvi v HS? Napr. koupe pozemku probehla pred VH a zapis v KN az po ni.
Lze v novych stanovach uvest, ze 1 clen rovna se 1 hlas bez ohledu na pocet hektaru?
Je jasne, ze po schvaleni stanov musi probehnout nove volby organu. Bude jejich volebni obdobi desetilete podle mysl. zakona, nebo petilete podle NOZ?
 
Novy obcansky zakonik.
pavel.sedlar  |  4.2.2015 10:28:54
Dobrý den,
NOZ zrušil zákon o sdružování občanů a nahradil ho ustanoveními o spolcích, ale nijak nezrušil ani nezměnil zákon o myslivosti. Myslivecká sdružení se tedy musí přejmenovat na spolek, přijmout nové stanovy atd. Honební společenstva však podle mě touto změnou dotčena nejsou, ČMMJ ani MZe neavizují žádné změny u HS. NOZ je zákonem všeobecným, zákon o myslivosti je zákonem speciálním. Tzn. věci neupravené v ZoM se řídí NOZ, ale věci, které ZoM upravuje nebo je má jinak než NOZ se řídí ZoM. Rozhodně platí všechna ustanovení o svolávání VH, hlasování na něm, počtu hlasů dle výměry a pod. tak, jak je to uvedeno v ZoM. Je naprosto nepřípustné ve stanovách určit hlasy jinak než dle výměry honebních pozemků člena. Pokud takové změny stanov schválíte, budou neplatné (v rozporu se zákonem).
Škody zvěří
Posluchač  |  7.1.2015 22:57:10
Bude zajímavé, až se snad někdy podaří zrealizovat profesionální audit lesů (ve společenstevních honitbách) desítky let poškozovaných dle MÉHO NÁZORU laickou,stále ještě komunistickou podobou myslivosti (lobby ČMMJ) založenou ahistoricky na tzv. postkomunistických mysliveckých sdruženích. Každý erudovaný lesník vám řekne, že lesy by v případě desítky let dodržování přijatelného stavu spárkaté (např. srnčí) měly daleko více listnáčů. Ahistorická myslivecká sdružení lovců původem se členy dělníků z továren a zemědělských dělníků z JZD s myslivostí odpoutanou od vlastnictví půdy mají zločinný původ v komunistickém Hradeckém programu z r. 1946 ( např. Mottl 2014).. Škody na lesích, dnes páchaných zejména potomky těchto specifických myslivců vlastníci soukromých lesů dle současného zákona a podzákonných norem prakticky nevymohou. Co tedy po vykonaném auditu (snad se dočkáme) udělit ze zákona doživotní zákaz výkonu práva myslivosti ahistorickým lovcům z daných MS, většinou organizovaných v ČMMJ? Vždyt myslivci, vyházení z ukradených honiteb komunisty od r. 1946 také dostávali doživotní zákazy výkonu práva myslivosti.
 
Škody zvěří
Milos  |  4.2.2015 1:11:48
Ty mas ale stesti, ze sem nechodi Tojar, uz by te pekne setrel!
  
Komunističtí lovci místo myslivců
Posluchač  |  14.2.2015 11:38:44
Vedení Československé myslivecké jednoty přijalo dne 27.2.1949 toto usnesení: „Do IX. sjezdu Komunistické strany Československa dokončíme reorganizaci členské základny a řídící činnosti Čs. myslivecké jednoty v ústředí, krajích a okresech tak, aby v myslivosti byla zajištěna lidovost a demokratizace, aby byly odstraněny zbytky reakčních živlů, které jsou až dosud na provozu myslivosti zúčastněny a zapojíme do výkonu myslivosti zejména průmyslové dělníky. Vynasnažíme se vytvořit ve všech velkých průmyslových závodech dělnické myslivecké kluby“. Ve zprávě o plnění závazků k IX. sjezdu KSČ bylo uvedeno, že z Čs. myslivecké jednoty v českých zemích bylo navždy vyloučeno 1.842 členů a dočasným vyloučením nebo důtkou bylo postiženo 3.084 členů. '(Mottl 2013)
Zřeknutí se pozemků
Jindřich  |  7.1.2015 22:12:23
Dobrý den,
již nějakou dobu máme jako MS problém s jedním vlastníkem pozemků, který i přes snahu o dohodu či mimosoudní vyrovnání za způsobené škody nás neustále soudně napadá. Dá se říci, že jeho pozemky vůbec nevyužíváme. Chci se tedy zeptat, jestli je nějaká možnost tyto pozemky vyjmout a prohlásit je za nehonební? Vím, že o to může zažádat vlastník, ale nejsem si jist, jestli to nejde i nějak obejít.

Děkuji
 
Zřeknutí se pozemků
KM  |  23.4.2015 12:41:57
Nelze, pozemky za nehonební může prohlásit pouze vlastník
škody zvěří
medved  |  10.9.2014 20:59:52
CHtěl by tímto příspěvkem spustit diskuzi o řešení škod způsobených zvěří.změnme celou filozofii náhledu a uplatnování škod.Dle zákona je dokud není ulovena majetkem státu.uživatel honitby má sice pronajatu honitbu s právem zde hospodařit,to mimo jiné provádět ochranu zemědělských plodin před škodami,každá takováto činnost obnáší i náklady takže by jsme měly fakturovat zemědělcům náklady na ochranu jejich polí třeba 250 kč-hod za každou hodinu věnovanou ochraně polí nebo 1000 kč za každé ulovené prase divoké váš názor
 
škody zvěří
pavel.sedlar  |  11.9.2014 13:26:36
Tohle je velmi zajímavý příspěvek do diskuse. Někteří zemědělci si myslí, že řešením by byla profesionální myslivost. Otázka je, co si kdo představuje pod pojmem "profesionální myslivost". Myslím, že je to něco, kdy někdo si objednává službu (ochrana pozemků před škodami zvěří lovem této zvěře) a někdo tuto službu provádí, tedy čeká na zvěř u těchto pozemků a lovem redukuje jejich stavy. Při tom také zvěř plaší a odrazuje ji od další návštěvy dané lokality (čímž ale přesouvá škodu na jiné pozemky, zvěř někde žrát bude). Je pak na obou stranách, aby si domluvili podmínky - zda bude služba placená a jak. Na každý pád nás čekají v blízké budoucnosti velké věci, které dost možná změní tvář celé české myslivosti.
 
Škody zvěří
Anonymous  |  7.1.2015 23:18:54
V prvé řadě respektovat Listinu základních práv a svobod, včetně úmluv. Tzn. SAMOTNÉMU vlastníkovi pozemku, respektive porostu (úrody) umožnit ochranu jeho pozemku a ochranu životního prostředí jím samým bez vnucených myslivců -uživatelů.Životní prostředí poškozuje i přemnožená zvěř. Tzn. pro Vás případně vnuceného uživatele cizích pozemků - umožnit vlastníku výkon práva myslivosti, ač není uživatelem honitby. Respektive současné nehonební ohrazené pozemky prohlásit za honitby (např. paragraf 3 Honebního zákona pro Čechy. Přečtěte si Honební zákon (Pro Čechy, Moravu nebo Slezsko)z 1. republiky nebo legislativu západoevropských států (plus Anglie) nepostižených komunistickou podobou myslivosti a budete mít jasněji.
 
škody zvěří
Posluchač  |  7.1.2015 23:20:47
V prvé řadě respektovat Listinu základních práv a svobod, včetně úmluv. Tzn. SAMOTNÉMU vlastníkovi pozemku, respektive porostu (úrody) umožnit ochranu jeho pozemku a ochranu životního prostředí jím samým bez vnucených myslivců -uživatelů.Životní prostředí poškozuje i přemnožená zvěř. Tzn. pro Vás případně vnuceného uživatele cizích pozemků - umožnit vlastníku výkon práva myslivosti, ač není uživatelem honitby. Respektive současné nehonební ohrazené pozemky prohlásit za honitby (např. paragraf 3 Honebního zákona pro Čechy. Přečtěte si Honební zákon (Pro Čechy, Moravu nebo Slezsko)z 1. republiky nebo legislativu západoevropských států (plus Anglie) nepostižených komunistickou podobou myslivosti a budete mít jasněji.
 
škody zvěří
Posluchač  |  8.1.2015 19:07:00
Ještě bychom mohli probrat tuzemské judikáty. Pokud se nemýlím tak dle nálezu ÚS je myslivost činností ve veřejném zájmu a nemá být výdělečnou činností. Česká republika je též vázaná mezinárodními úmluvami- viz. L.Z.P.S. a dodatky.. Přesto dodnes zákon o myslivosti, na kterém se významně podílela lobby ahistorických MS, tedy ČMMJ nedovoluje myslivci vlastníku ve společenstevní honitbě či obdobně vlastníkovi pozemků přičleněných k honitbě vlastní individuální myslivost, včetně ochrany svých pozemků a kultury na pronajatém pozemku. Např. první komunistický zákon (Duriš 1947) dovoloval vlastníku-myslivci vystoupit z honebního společenstva když nesouhlasil s nájmem honitby ve prospěch tzv. lidové myslivecké společnosti - MS (Hradecký program KSČ 1946) a musela mu být umožněna myslivost v míře úměrné velikosti svých pozemků. To byla mj. vstřícná reakce na očekávané přijetí Všeobecné deklarace lidských práv.Nicméně tuto deklaraci komunistické Československo 10. prosince 1948 nepodepsalo. Československo v té době po únorovém puči 1948 bylo plně ovládané KSČ a SSSR. Individuální myslivost jen na svých pozemcích v rámci uznané honitby by byl dnes vítaný stav pro myslivce, který se v honitbě stará o své lesíky a polnosti, nemá čas běhat po celé honitbě, nespecializuje se jen na lov-koníček. Naprosto se ale běžně setkáváme v praxi se stavem, že ahistorická postkomunistická myslivecká sdružení organizují mj. na nepronajatých pozemcích jednotlivých vlastníků (eventuálně myslivců vlastníků-neuživatelů honitby) poplatkové lovy či přijímají do MS připomínající obdobu zemědělských JZD hosty za roční poplatek ve výši desítek tisíc Kč. Infiltrovaná honební společenstva (HS) potomky tzv. lidových myslivců pak inkasují od MS lovců -koníčkářů směšné nájmy v Kč/ha a HS posléze vlastníkům vyplácí podíl ještě ponížený o provozní a jiné náklady honebního společenstva.
umístění kazatelen v obci
Dagmar  |  7.9.2014 13:02:45
Dobrý den,
za zahradami v naší obci je kukuřičné pole.
Chci se zeptat, zda je možné umístit kazatelnu, za plotem zahrady nebo dokonce ve vlastní zahradě za účelem střílení černé zvěře v již zmiňovaném kukuřičném poli. Majitelé okolních zahrad a domů mají z takto umístěné kazatelny obavy o svoji bezpečnost.
 
umístění kazatelen v obci
Cibule  |  9.9.2014 23:13:50
Zákonem daná vzdálenost je minimálně 200m od lidského obydlí, tudíž není možné postavit kazatelnu hned za zahradou. (Lidově 200m od plotu nejbližšího obydlí.)
Povinnosti hosta v Honebním společenstvu
LODR  |  8.8.2014 15:38:52
Je možné, aby host,který má řádně zaplacen roční hostovací příspěvek, musel hradit spolu se členy HS škody, které byly spáchání zvěří v době, kdy byl zde jako host-? jedná se mně výslovně o celoroční povolenku.
 
Povinnosti hosta v Honebním společenstvu
Anonymous  |  14.8.2014 13:40:48
  
Povinnosti hosta v Honebním společenstvu
JV  |  18.8.2014 23:06:14
V zásadě je to možné. Pokud jste hostem, máte určitě nějaký písemný doklad o tom co smíte, co musíte a na co máte nárok. Myslím podmínky hostování. Nebo existuje nějaký zápis ze schůze kde jste byl přijat za hosta a za jakých podmínek. Pokud jste tam jak se říká ,,Jen na hubu\\\\\\\\\\\\\\\", může si Vaše hostování každý vykládat po svém, ovšem těžko Vás bude k hrazení nutit. U soudu by asi neobstál. Ovšem stejně tak rychle můžete jako host skončit.
Standartně host není člen, nemá tedy členské závazky, povolenku si zaplatil a v povolence je uvedeno co, kolik, kde a do kdy může lovit, sbírat atd. O zmínce hrazení škod v povolence jsem nikde neslyšel.
 
Povinnosti hosta v Honebním společenstvu
KM  |  23.4.2015 12:48:01
Zde mi mne velmi zajímalo, zda nedochází k porušování zákona o myslivosti, jelikož právě hostovi je prodána povolenka a tudíž umožněn lov zvěře za úplatu, což zákon výslovně zakazuje. Dle mne smí host lovit zvěř pouze v doprovodu člena MS. Děkuji za názory.
škody způsobené černou zvěří na pozemku, který není v honitbě
Jitka Žižková  |  26.6.2014 9:48:47
Mám dotaz, opakovaně se mi na můj oplocený pozemek dostává černá zvěř
a způsobuje mi nemalé škody(i dnes v noci jsem je vyháněla-neplatí na
ně ani psy ani světlo) při jednání se zástupci Lesů ČR mi bylo sděleno, že mám smůlu,protože tento pozemek není začleněný do honitby
(pro upřesnění-přes silnici se nachází Boubínská obora,která patří Lesům ČR). Dle mého názoru je to ještě horší, protože já si svůj majetek chráním plotem, ale pro černou zvěř to není žádný problém naopak pro mne to znamená neustále dokupovat tyčovinu a přitloukat stále nové plaňky. Poraďte mi, kde se můžu dovolat sjednání nápravy,
protože nyní je situace už neúnosná stále větší "zrýpanou" plochou,
kterou již nejsem po zdravotní stránce schopna svými silami dávat do pořádku (dříve to bylo občas a sem tam, takže jsem vždy vše ručně !!)
Zástupci z Lesů mi pouze řekli, že by tam svou mechanizací udělali
ještě větší škody a tím to pro ně končí, ale podle mne mají jednak
dost zaměstnanců, které by na uvedení zvěří zničených ploch od pořádku. Děkuji za odpověď Žižková

 
škody způsobené černou zvěří na pozemku, který není v honitbě
pavel.sedlar  |  30.6.2014 9:38:52
Dobrý den,
mám obavu, že pro Vás nemám ani jednu dobrou zprávu. V zákoně o myslivosti pro Vás není žádná ochrana - škody zvěří se platí pouze na honebních pozemcích. Ani jiná legislativa Vám moc nepomůže - zvěř totiž nikomu nepatří a tedy není ani po kom vymáhat škodu. Asi Vás to nepotěší, ale dokud se nezmění zákon o myslivosti, moc se s tím nedá dělat. Jediné, co by Vám mohlo pomoc je požádat státní správu myslivosti o povolení lovu na nehonebních pozemcích. To samo o sobě nic neřeší, ale v případě, že se budete schopná domluvit s nějakým myslivcem, který by pak na Vašich pozemcích s tímto povolením byl ochoten na divočáky čekat a nějakého pak ulovit. Pokud se tam pár prasátek střelí, ostatní přestanou chodit.
  
škody způsobené černou zvěří na pozemku, který není v honitbě
hirc  |  17.7.2014 13:59:38
co pro začátek zkusit dát na plot pachový ohradník, případně postavit nějakého plašícího panáka. http://www.pacho-lek.cz/ nebo http://www.hukinol.cz/produkty.html
Zastupování vlastníka pozemků v Honebním společenstvu
Ing. Stanislav Moškoř  |  13.2.2014 11:18:43
Přeji dobrý den,
vlastník pozemků v honitbě (člen honebního společenstva) zplnomocnil fyzickou osobu ke všem úkonům spadajícím do působnosti zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění, a to zejména k výkonu práv člena honebního psolečenstva a vlastníka pozemků.
Jako honební starosta, po projednání v honebním výboru, jsem předložil návrh na zvolení valnou hromadou této osoby za člena honebního výboru honebního společestva. Členství této osoby ve výboru valnou hromadou nebylo schváleno, protože je to v rozporu se zákonem o myslivosti - tvrzení jednoho člena honebního společenstva, které většina ostatních členů honebního společenstva přijala za své.
V zákoně o myslivosti jsem odpověď na tuto otázku nenašel a prosím proto o Vaše stanovisko a případný právní výklad k uvedené problematice.
Děkuji.
Honební starosta
 
Zastupování vlastníka pozemků v Honebním společenstvu
JV  |  13.2.2014 23:53:14
Pokud je daná osoba pověřeným zástupcem např. obce člena HS nevidím v tom problém.Spíš bych nakouknul do stanov HS. Ve stanovách HS, co jsem viděl byla většinou podmínka při kandidatůře tedy volbě do orgánů HS být členem HS. Jinak musíte samozřejmě respektoat to, že Váš kandidát nebyl z jakéhokoliv důvodu zvolen.
Plná moc
Jindtra  |  4.2.2014 22:14:02
Dostal jsem k podpisu plnou moc v tomto znění: k jednání na valné hromadě Honebního společenstva v plném rozsahu vlastníka pozemku a stanov HS. Platnost plné moci je časově omezená na dobu činnosti HS.
Je táto plná moc v souladu se zákonem a vic již za mnou nemusí nikdo chodit ohledně VH.
Jednání valné hromady
Václav Zachar  |  18.1.2014 21:42:40
Dobrý den,
může starosta honebního společenstva vyloučit řádného člena honebního společenstva z jednání valné hromady pro nevhodné chování a narušování průběhu valné hromady?
Děkuji za odpověď
V.Zachar,starosta HS
 
Jednání valné hromady
Václav Zachar  |  16.2.2014 20:36:29
děkuji za NEZODPOVĚZENÍ DOTAZU!!!Již máme po valné hromadě,proběhla naštěstí bez problémů.Asi nestojím za odpověď.Doporučil jsem váš program pěti HS,kteří ho začali používat,ale asi již pro vás nejsem se svým dotazem dost zajímavý.Nebo se bojíte odpovědi?
 
Jednání valné hromady
pavel.sedlar  |  17.2.2014 8:53:02
Dobrý den,
na Váš dotaz nedokáži odpovědět. Já nejsem právník ani jakákoliv jiná autorita, jejíž názor by byl platnější, než názor kohokoliv jiného. Zdejší fórum je diskusní, tzn. kdokoliv může vznést dotaz a kdokoliv může odpovědět. Není nikde dané, že na dotaz musím odpovědět zrovna já.

Zákon o myslivosti nikde o vhodnosti chování účastníka VH nehovoří. To spadá pod obecně platné právní předpisy, na které ale nejsem specialista (opakuji, nejsem právník, ale lesní inženýr). Zcela určitě jde nějak nevhodně se chovajícího (např. podnapilého účastníka, který narušuje průběh valné hromady nebo napadá její účastníky, slovně nebo i fyzicky) účastníka VH z jednání vyloučit. Ale jak to udělat tak, aby jste se vyhnul soudnímu sporu, to Vám poradit nedovedu.
umístění kazatelen
jiří horák  |  22.12.2013 11:04:12
Dobrý den,chci se zeptat zda honební starosta může rozhodovat o vydávání plomb,umístil sem si v HS dvě kazatelny s povolením vlastniků,stačí to nebo to musí schválit výbor HS?Jeden z výboru to věděl a je to i uživatel polí přes kterého sem se tam dostal a lovím pouze černou,honební starosta je proti mně zaujatej a jeho družka tu je hospodář a zároveň je šéfová na státní správě přes myslivost a on jí řídí.Nádává mi že sem je tam umístil bez jeho souhlasu ale podle mně stačí povolení vlastníka pozemnu.Má právo mi nevydat plombu když nikdo jinej nic neřeší a povolenku mám.
 
umístění kazatelen
pavel.sedlar  |  22.12.2013 15:00:51
Dobrý den,
z Vašeho textu usuzuji, že honitbu využíváte v režii HS. Zákon o myslivosti v §9 odst. 2 uvádí, že k vybudování mysliveckého zařízení (posedu, kazatelny, krmelce a pod.) je nutný předchozí souhlas vlastníka pozemku (což jste měl). V §36 odst. 2 se pak uvádí, že součástí plánu mysliveckého hospodaření je i záměr vybudovat nová myslivecká zařízení. Tento plán vypracovává UŽIVATEL honitby, ve Vašem případě HS (zastoupený honebním starostou a mysliveckým hospodářem). Plán se předkládá DRŽITELI honitby, což je opět HS. Honební starosta takový plán schvaluje. Schválený plán se pak zasílá orgánu státní správy myslivosti. §45 odst. 1 písm. s) pak uvádí, že takovéto zařízení nesmí být umístěno blíže než 200 m od hranice honitby.

Z uvedených ustanovení zákona plyne, že by o umístění nových mysliveckých zařízení měl být honební starosta informován a měl by je zařadit s předstihem do plánu péče. Váš postup tedy nebyl zcela v pořádku. Způsob postihu je věcí Vašich vnitřních předpisů, zejména provozního řádu. Postihovat za to odnětím plomby nebo nevydáním nové v případě úspěšného lovu zejména pak zvěře černé mi ale přijde zbytečně ostré, zvlášť v době, kdy většina honiteb obtížně zvládá nárůst černé zvěře.
Žádost o fotografování
Julie  |  18.12.2013 20:04:36
Dobrý den,

Chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné se účastnit nějaké Vaší myslivecké akce. Nutně potřebuji, pro studijní účely, fotografie mrtvých zvířat a lovu ...Pořádáte ještě v tomto období nějaké hony?

Moc děkuji za odpověď
S pozdravem hezkých dnů
Julie Kamenská
 
Žádost o fotografování
pavel.sedlar  |  20.12.2013 8:23:27
Dobrý den,
hony na drobnou zvěř (zajíc a bažant) končí 31.12., naháňky na zvěř černou a vysokou končí zpravidla 15.1. (u zvěře černé mohou probíhat i později, legislativa tomu nebrání, ale nebývá to častým zvykem). Zkuste se obrátit na nějaké myslivce ve Vašem okolí a sdělte jim Váš zájem a uvidíte.
označení honu
kaligus  |  1.12.2013 13:39:19
Dobrý den, zajímá mě, jestli musí být nějak označeno místo honu.Například cedule při vstupu do lesa? Děkuji
 
označení honu
pavel.sedlar  |  20.12.2013 8:20:13
Dobrý den,
naše legislativa toto nijak neupravuje, takže je čistě na organizátorovi akce, jak ji označí a zda ji vůbec označí. V Rakousku je takové označení povinné - pokud by organizátor hon neoznačil i v terénu, může dostat pokutu. Naopak pokud je prostor řádně označen a přesto do něj vstoupí další osoby (např. turisté, houbaři a spol.), vystavují se riziku pokuty oni. Zavést něco takového u nás by si možná někdo přál, ale při českém přístupu k věci by to napáchalo víc škod než užitku.
myslivecká stráž
Eliška Trejbalová  |  24.9.2013 15:47:49
Dobrý den, děkuji za rychlou reakci. Vaši publikaci mám, nicméně mě spíše zajímaly poznatky z praxe. Tedy např. jestli jsou myslivecké stráže osobami v honitbách respektovány? Je nějaké oprávnění, které se v praxi prakticky nevyužívá? Nebo naopak nějaké oprávnění zřejmě chybí?
Omluva
JUDr. Vladimír Bednář  |  24.9.2013 15:20:01
Omlouvám se za gramatickou chybu, nepřečetl jsem si po sobě text.
myslivecká stráž
Eliška Trejbalová  |  24.9.2013 14:12:25
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda tu není někdo, kdo má s výkonem funkce myslivecké stráže zkušenosti a zda by nebyl ochotný mi sdělit, s jakými problémy se při výkonu své funkce setkává? Děkuji
 
myslivecká stráž
JUDr. Vladimír Bednář  |  24.9.2013 15:17:32
Váš dotaz je velmi obsáhlý,myslím si, že s mysliveckou stráží mám nějaké zkušenosti a jsem schopen poradit. Možná, že odpovědi na Vaše dotazy by se našli v mé publikaci "Myslivecká stráž".
Hledáme člena
Dalibor Zobal  |  5.6.2013 21:36:45
V opčním právu při výběrovém řízení na nový pronájem honitby jsme byli novým zájemcem o 100% přeplaceni. Proto hledáme člena-členy kteří jsou ochotni pomoci sponzorovat zmiňované přeplacení nájmu pro LSČR a tím se stát členem našeho MS.
Zájemci ozvěte se prosím co nejdříve na e-mail:zobaldalibor@seznam.cz
mobil:605100441
Vypořádající podíl
Josef Korelus  |  16.4.2013 13:01:33
Jsem členem MS z kterého chci odejít.Za dobu mého členství jsme vybudovali klubovnu na které jsme museli odpracovat každý rok 30 brigádnických hodin,pod pokutou 500,- Kč za chybějící hodiny.Mám právní nárok na vypořájící podíl?
člen HS vs. přičlenění
Anonymous  |  16.4.2013 12:42:59
Nemáte pravdu. Pokud někdo (nečlen HS) nabyl "společenstevní" pozemek a neodmítl členství, stává se členem HS, ale pouze s tímto pozemkem a i vahou pouze tohoto pozemku rozhoduje na VH. Ostatní pozemky v jeho vlastnictví zůstávají v režimu přičlenění. O jejich zařazení do HS by evenuálně rozhodla na návrh takového vlastníka VH.
Jiný výklad zákona, který je v tomto velmi nepřesný, lze těžko obhájit.
Členství v HS
Milan  |  18.3.2013 19:57:29
Dobrý den,
v roce 2003 státní orgán správy myslivosti přičlenil obecní pozemky k HS. Obec v té době s námi odmítala komunikovat. Od té doby není členem. Zajímá mě, pokud obec koupí pozemek člena HS, stává se členem pouze za tyto pozemky nebo i s přičleněnými pozemky, to znamená celé její vlastnictví? Děkuji za odpověď.
pronájem honitby 2
Michal, Josef, Standa,Jarda ...  |  9.3.2013 16:13:20
Nerozumíme přesně druhému odstavci ve Vaší odpovědi na dotaz k pronájmu honitby. Honební společenstva nesmí dle zákona honitby pronajímat tak jak vlastní honitbu (LČR) musí se řídit ustanovením v zákoně o přednosti členů HS před nečleny atd. VŘ jsou přípustná u honiteb vlastních a nemůžem pochopit proč je honitba pronajímána novým starostou, když je smlouva již uzavřena a podepsána předešlým starostou na 10 let do roku 2023 a začne platit 1.4.2013. Je k tomu vyvěšena výzva a myslíme si že je to buď neznalost zákona u nového starosty, nebo výboru, nebo spíš o klamání připadných zájemců o pronájem, tedy i nás. Také si myslíme že nelze honitbu 2 x pronajímat.
 
pronájem honitby 2
pavel.sedlar  |  9.3.2013 16:30:19
Myslím si, že nemáte pravdu. HS musí rozhodnout o využití honitby. Tu může využívat ve vlastní režii nebo ji pronajme. Polud ji chce pronajmout, má několik variant, jak to udělat. Jedna z nich je i zjistit, kdo má o honitbu zájem a ze zaslaných nabídek si vybrat tu nejvýhodnější (to nemusí nutně znamenat nabídku s nejvyšší cenou).

Přednost vlastních členů je daná zákonem, ale pokud se vlastní členové o honitbu nehlásí a nedají nabídku na pronájem honitby, tak nemohou být upřednostněni.
pronájem honitby
Michal, Josef, Standa,Jarda ...  |  8.3.2013 14:44:41
Dozvěděli jsme se o chystaném pronájmu společenstevní honitby a zvažovali jsme naši účast v tomto výběrovém řízení. Po zjištění kritérii, kdy je přednější cena a myslivecký záměr až potom a že máme doručit obálku s finanční nabídkou, jsme usoudili, že je to nějaké podezřelé a nezůčastnili jsme se. Dále nebylo nic uvedeno o přednosti členů HS při pronájmu honitby, tak jsme se informovali o podrobnostech na danou honitbu na Městském Úřadě. Tam jsme se dozvěděli zajimavou věc, že tato honitba je již pronajata a smlouva je založena na Městském Úřadě a je podepsána starostou HS a budoucím nájemcem ! Pod výzvou k pronájmu je podepsán nový zvolený starosta HS a nájemce honitby nám sdělil, že skutečně má podepsanou smlouvu s HS na dalších 10 let !
Chceme se zeptat zda je něco takového vůbec legální. Pronajímat znovu honitbu, která byla již dříve pronajata a existuje k tomu i smlouva. Zda výbor HS nespáchal trestný čin, nebo jinak porušil zákon o myslivosti. Jako potenciální zájemce o honitbu se cítíme být minimálně uvedeni v omyl, nebo spíš že na nás někdo chystal podvod. Z doslechu víme,že skutečně došlo k otvírání obálek s nabídkami. Zajímá nás Váš názor na věc. Děkujeme.
 
pronájem honitby
pavel.sedlar  |  9.3.2013 10:36:10
Jeden předmět nájmu nelze pronajmout 2x. Tzn. pokud je na honitbu uzavřená platná nájemní smlouva, nelze ji znovu pronajmout. Honitba se ze zákona pronajímá na 10 let a naprostá většina nájmů končí letos 31.3. Pokud je nová nájemní smlouva uzavřena na dobu od 1.4.2013, pak je vše v pořádku - jedna smlouva skončí uplynutím doby a je uzavřená druhá.

Pokud se HS rozhodlo pro formu nějaké poptávky nebo VŘ, aby zjistilo, kdo má o honitbu zájem a za kolik, tuto vůli zveřejnili a Vy jste se toho nezúčastnili, je to Vaše chyba. HS pak vybíralo jen z nabídek došlých. Pokud měl výbor pravomoc smlouvu uzavřít a takovou smlouvu uzavřel, je zřejmě vše v pořádku. Výbor měl pravomoc, pokud k tomu byl pověřen VH více než 75% většinou. Toto pověření může být zakotveno ve stanovách nebo v usnesení VH a platí až do odvolání (odvolat ho může opět jen VH a opět 75% většinou).
Žádost o pronájem honitby
Adam  |  6.3.2013 20:05:31
Netvoří se nová honitba ta je stále stejná. Honitbu vlastnil Poz. fond. Nyní už převládli soukromí vlastníci a bude to honitba společenstevní (Tvoří se HS) Musí se v této situlaci znova uznávat honitba??? A kdy a jak o ni žádat.
Žádost o pronájem honitby
Adam  |  6.3.2013 17:58:37
Kdy, jak a koho žádat o pronájem honitby?? Honební společenstvo u nás ještě nikdy nebylo (byl Pozemk.fond) Nyní se teprve tvoří. Nevíme kdo je v přípravném výboru ani,kdy bude valná hromada - vše je tajné!!!
U již zavedeného HS musí být žádosti o pronájem doručeny 15 dní před VH.
Jak máme postupovat u nově tvořícího se HS abychom náhodou neprošvihli termíny. Máme čekat až na VH a zvolení Honebního starosty?
 
Žádost o pronájem honitby
pavel.sedlar  |  6.3.2013 19:45:28
Smlouvu na nájem honitby uzavírá držitel honitby. Honitba může být vlastní (zpravidla LČR, PF, VLS, některá města případně velcí restituenti z řad šlechty) nebo společenstevní. Pokud u Vás HS teprve vzniká, pak ještě žádnou honitbu nemá - přípravný výbor je teprve navrhovatelem vytvoření nové honitby. Návrh posoudí státní správa myslivosti a ve správním řízení ji uzná (nebo taky neuzná, pokud nejsou splněny všechny náležitosti). Teprve uznanou honitbu jde pronajmout. A proces uznávání honitby trvá nejméně 3 měsíce.
Členství v HS
velkapolom  |  14.2.2013 7:41:00
Můžou byt lesy ČR členem HS a pokud ano, náleži jim nájem s honitby.
 
Členství v HS
pavel.sedlar  |  14.2.2013 8:11:00
Lesy ČR jsou vlastník jako kdokoliv jiný. Pokud se rozhodnou, mohou být členem, jako kdokoliv jiný.

Upozorňuji na §26 odst.1 - pokud LČR (nebo kdokoliv jiný) nabyl pozemky od člena HS (např. od PF) a do 30 dnů neoznámil, že s členstvím nesouhlasí, pak se stal členem ze zákona, a to se všemi svými pozemky. Tedy pokud např. PF převedl na LČR 2000m2 nějaké meze a LČR neoznámili do 30 dnů po převodu, že nesouhlasí s členstvím, stali se členem ze zákona, a to klidně s několika sty hektary.
 
Členství v HS
pavel.sedlar  |  14.2.2013 8:13:22
Ještě jsem zapoměl na dotaz k nájmu - pronajímá se honitba, nikoliv pozemek. LČR v případě členství v HS nenáleží nájem, ale podíl na hospodaření honebního společenstva. Pokud by členem nebyli, náleží jim náhrada za přičlenění. Pokud by byli držitelem honitby, náleží jim nájemné.
seznam honiteb
Elis  |  8.2.2013 11:15:31
Dobrý den, kde bych našla seznam hoditeb? ať hledám jak hledám, nikde nic... jde mi hlavně o honitby a naháňky, hlavně naháňky na Šumavě... Předem děkuju Elis
Návrh kandidátů do výboru HS.
jaroslav  |  22.1.2013 21:23:47
Lze si navrhnout kandidáty do výboru HS.kteří nevlastní pozemky a chtějí funkce jako starosta-místostarosta.
Kdy se mají nejpozději návrhy na kandidáty podat stačí to hodinu před zahájením valné hromady. děkuji.
 
Návrh kandidátů do výboru HS.
pavel.sedlar  |  1.2.2013 9:15:06
Valná hromada volí honebního starostu a místostarostu z členů HS nebo fyzických osob navržených členem HS. Návrh kandidáta se řídí hlasovacím řádem, pokud to v něm není upraveno, pak musí být kandidát navržen před zahájením hlasování (pokud by nebyl potřebný počet členů zvolen, zahajuje se druhé kolo hlasování a opět do započetí hlasování mohou členové navrhovat nové kandidáty).
Výměra pozemků členů HS v honitbě
FM  |  22.1.2013 16:47:34
Dobrý den,
při registraci honitby(společenstevní) je mimo jiné podmínky potřeba, aby členové HS vlastnili honební pozemky o rozloze min. 500ha. Musí mít členové HS ve vlastnictví honební pozemky min. 500ha neustále?
Jinak honitba má rozlohu přes 900 ha,takže celková výměra neklesne pod 500ha..
Děkuji
 
Výměra pozemků členů HS v honitbě
pavel.sedlar  |  22.1.2013 19:11:30
Při registraci je třeba nejen, aby HS mělo 500 ha vlastních honebních pozemků, ale také, aby byly souvislé. Jestliže je ale již honitba uznaná a poklesne výměra členů HS pod tuto hranici, nic se nestane. Zákon tuto hranici ukládá při vzniku, nikoliv v další existenci honitby a HS.
Přejetí s loveckou zbraní.
jaroslav  |  14.1.2013 15:16:25
Lze přejet s loveckou zbraní,která je ve vybitém stavu přes sousední honitbu.
Členství v HS
FM  |  12.1.2013 13:54:19
Dobrý den,
podle zákona 449/2001 Sb. platí že:Převede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k honebním pozemkům, které jsou součástí společenstevní honitby, jeho členství v honebním společenstvu zaniká; nabyvatel těchto pozemků se stává členem honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku svého vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí; to platí obdobně o zániku členství úmrtím člena a o vzniku členství dědici ...
Můj dotaz : Chápu to správně, když člen HS vlastní více honebních pozemků a jeden prodá,tak nový majitel takového pozemku se stává automaticky členem HS..?
Děkuji
 
Členství v HS
pavel.sedlar  |  12.1.2013 21:03:16
Ano, je to tak.
 
Členství v HS
JV  |  13.1.2013 20:01:29
Záludnost tohoto ustanovení spočívá v tom že, HS se o svém novém členovi nedozví ihned a zároveň ani o tom že někdo jiný kdo rozprodal svoje pozemky již členem není. Noví členové často ani o svém členství nevědí a nevyužijí svých práv. Pokud jste v HS je dobré na takovou změnu upozornit. V některých HS se aktualizace svých členů příliš neřeší a po letech před VH, kde se rozhoduje např. o pronájmu honitby jsou problémy. Pokud se nový člen hodlá angažovat v HS je dobré, aby na své členství upozornil. Může to být i pro něj finančně zajimavé pokud vlastní více pozemků v honitbě.
Volba mysliveckého hospodáře.
jaroslav  |  7.1.2013 20:21:12
Dobrý den jsme HS. majitelů pozemků na vlastní učet lze přes valnou hromadu HS.si zvolit Našeho Mysliveckého hospodáře a kolik hlasů je zapotřebí ke schválení. Děkuji.
 
Volba mysliveckého hospodáře.
JV  |  13.1.2013 20:11:34
Můžete si do programu VH dát volbu hospodáře. Je to ale s hospodářem složitější hospodáře si zvolíte, ale je to pouze návrh ! Konečné slovo má úředník který o tom rozhodne a schválí hospodáře pro danou honitbu.Jsou zde i lhůty a ty se musí dodržet. Pokud hospodáře nemáte, dosadí vám osobu která má oprávnění vykonávat danou funkci. Nezapomeňte také na mysliveckou stráž.
Pozvánka na valnou hromadu hs.a její body.
jaroslav  |  7.1.2013 14:15:43
Dobrý den zajíma mě jestli na pozvánce na valnou hromadu jsou stanoveny ze zákona o myslivosti body kreré mají být projednávany na valné hromadě HS.Na naší valné hromadě ze dne 28.6.2002 proběhla volba Honebního starosty a místostarosty a dalších členů honebního výboru dále návrh a schválení stanov.Domníváme se že našemu honebnímu starostovi a výboru skončilo volební období na 10let.Našeho starostu jsme na to upozornili a on nám zdělil na schůzi myslivecké že dá do pozvánky na valnou hromadu a programu schůze pouze body a to volba Honebního starosty a místostarosty ale volbu dalších členů výboru a návrh a schválení stanov tam nedá.

Otázka zní-jak máme donutit Honebního starostu u ktereho se domníváme že už mu vypršel 10letý volební mandát aby zařadil do pozvánky a programu schůze na valné hromadě body které tam nechtěl projednávat.Další valnou hromadu naplánoval na 1.2.2013. Jak se hlasuje na valné hromadě o zařazení bodů k projednání a kolika hlasy se rozhodne je to podle výměry pozemků 1h-1hlas. Děkuji.
 
Pozvánka na valnou hromadu hs.a její body.
JV  |  13.1.2013 20:25:14
Odpověď by byla na Vaše otázky dlouhá ,skusím poradit co nejstručněji.
Pokud starosta nepracuje jak má, upozorněte místostarosty a skuste to přes něj. Asi nejlepší bude pokud VH s příslušným programem svolají členové, kteří mají 10% hlasů v HS. Podají žádost starostovi. Doporučuji se podívat do zákona 449 část O honebním starostovi a jednání VH. Samozřejmě se podívejte do Vašich stanov. Potom Vám to bude jasnější. Volba starosty HS stejně nemine.
Hlasovací právo obce
jaroslav  |  6.1.2013 21:59:20
Dobrý den jsme HS.vlastníků pozemků hospodařící v režii na vlastí učet. Naše obec je členem HS.a má 16o hektarů pozemků.Pokud obecní zastupitelstvo obce pověří starostku obce k zastupování obce na jednání na valné hromadě HS.a stím i spojené hlasovaní Má hlasovací právo za obec 16oha-160hlasů Děkuji.
 
Hlasovací právo obce
pavel.sedlar  |  6.1.2013 22:55:47
Samozřejmě ano. Obec je vlastník a člen jako kdokoliv jiný.
LV s více vlastníky
HSRatibor  |  3.12.2012 19:00:20
jak se postupuje u LV kde má 1/2 PF ČR nebo Lesy ČR popř Agentura Ochrany přírody a 1/2 fyzická osoba, která je členem HS, protože má ještě jedno LV, kde je bezpodílovým vlastníkem- počet hlasů ; podobně jak se počítají hlasy - z LV kde je 30vlastníků- jsou mezi nimi členové HS, nečlenové HS, ČR ( PF, Lesy UZSVM) a mrtví lidé (nedoprojednané vlastnictvi)
 
LV s více vlastníky
pavel.sedlar  |  5.12.2012 8:04:00
Zákon o myslivosti v §26 odst. 5 uvádí, že spoluvlastníci se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena. Tzn. pokud se dohodnou, je dané LV zařazeno do "vlastních parcel člena HS", pokud se nedohodnou, jsou pozemky na tomto LV do honitby přičleněny, i kdyby někteří spoluvlastníci byli na jiných LV členy HS.
vlastník pozemků nečlen HS plná moc členovi HS
HSRatibor  |  3.12.2012 18:44:28
člen HS bude mít plnou moc od vlastníků - nečlenů HS - jak je to s počtem hlasů při volbě
Př: člen HS má 10ha vlastních a plnou moc od vlastníků - nečlenů HS na 20ha bude při volbě mít 30 hlasů
 
vlastník pozemků nečlen HS plná moc členovi HS
pavel.sedlar  |  5.12.2012 8:01:01
Nečlenové HS žádné hlasy nemají. Hlas na VH má pouze člen. Ten může udělit plnou moc (členovi i nečlenovi) a pak má jeho hlasy on. Ale vlastník pozemků, který není členem HS nemá na VH žádná hlasovací práva a na VH ani není zpravidla zván - jedná se o VH členů HS nikoliv o VH vlastníků pozemků.
Valná hromada
Anonymous  |  4.11.2012 15:48:56
Plna moc v zastupování na valne hromadě je platná pouze pro danou VH mam právo požádat o předložení jiných plných moci ke kontrole zda jsou s datumem konání dane VH a nejsou li třeba z roku 2002.
Členství obce v Honebním společenstvu.
MAJZA  |  3.11.2012 18:19:03
NENÍ MI STÁLE JASNMÉ, ZDA oBEC, JAKO VLASTNÍK HONEBNÍCH POZEMKŮ MŮŽE BÝT ČLENEM ? PŮVODNĚ BYLA PŘIJATA.
 
Členství obce v Honebním společenstvu.
pavel.sedlar  |  3.11.2012 20:21:14
Obec může být členem HS, neznám žádný důvod, který by jí v tom bránil. Zároveň je ale na svobodné vůli obce (zastupitelstva) v HS nebýt.
nájemní smlouva
myslivecx  |  26.10.2012 15:11:26
může být nájemní smlouva na pronájem honitby podepsána na dobu neurčitou
nebo na dobu deseti let.
 
nájemní smlouva
pavel.sedlar  |  28.10.2012 7:56:20
Nájemní smlouva je ze zákona na 10 let.

§ 33
Smlouva o nájmu honitby

(1) Smlouva o nájmu honitby musí být uzavřena písemně na dobu 10 let. Držitel honitby je povinen do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy zaslat jedno její vyhotovení orgánu státní správy myslivosti.
členství v HS
myslivec  |  26.10.2012 15:06:17
Kdy může vlastník pozemků vstoupit do HS
lze o členství požádat přímo na VH HS nebo před VH
 
členství v HS
pavel.sedlar  |  28.10.2012 8:01:41
Přihlášku může podat kdykoliv, ale lepší je to před valnou hromadou, protože pouze valná hromada může rozhodnout o přijetí nového člena.

§ 21
Valná hromada honebního společenstva

(1) Do působnosti valné hromady náleží

e) rozhodnutí o přijetí vlastníka honebních pozemků přičleněných k honitbě za člena honebního společenstva,

Takový bod (přijtí nových členů) by pak měl být jedním z bodů programu. VH by navržený program měla schválit, doplnit bod jednání do programu až na VH nemusí být jednoduché, neboť je k tomu vyžadován souhlas všech členů VH. Takže bez tohoto souhlasu 100% účastníků (členů či jejich zmocněnců)VH by o takovém bodě VH vůbec nemohla jednat.
dohoda o změně hranic
myslivec  |  7.10.2012 12:01:11
dotaz -když se dvě sousední HS dohodnou na změně hranic a výměra je větší než 10%výměry honitby jestli se to započítává podle této klauzule nebo se to do limitu nepočítá.musí se potom žádat o nové uznání honidby nebo stačí požádat o změnu bonitace honidby
 
dohoda o změně hranic
pavel.sedlar  |  8.10.2012 15:28:47
Zákon takovou změnu povoleje jen do 10%. Kontrolovat to a celou věc rozhodovat bude státní správa myslivosti. Takže věc konzultujte tam a zjistíte, co ještě projde a co už ne.

Můžete zkusit uplatnit i salámovou metodu - vzhledem k tomu, že jde o řízení dle §31 odst 1-3, kde se nečeká až na následující silvestr po roce, kdy byla žádost podána, takže můžete požádat o změnu, která se do 10% vejde a jakmile bude schválena, požádat o další změnu.
HS a MS
josef  |  3.10.2012 9:59:05
dobrý den, skromný dotaz, zplnomocněný zastupitel obecno úřadu se stal starostou HS, honitba bude pronajata MS, kde se ta samá osoba stane předsedou spolku, nevzniká zde střet zájmu, děkuji s pozdravem
 
HS a MS
josef  |  11.10.2012 22:16:02
děkuji,asi si tak nejste v kraflecích
 
HS a MS
pavel.sedlar  |  3.11.2012 20:23:39
Zákon o myslivosti nezná pojem střet zájmů a nikde tento souběh nevylučuje. Ten může být vyloučen např. vnitřními směrnicemi HS, tedy stanovami.
Hlasovací právo
Václav Podsklan  |  2.10.2012 21:47:51
Má možnost zastupovat na valné hromadě i nečlen HS,pokud bude mít plnou moc od člena HS?
 
Hlasovací právo
pavel.sedlar  |  2.10.2012 23:55:10
Samozřejmě ano.
Kolik procent výměry honitby musí být podepsáno a kolik si můžu připojit
reken  |  27.8.2012 21:54:27
V mém případě se jedná o pozemky, které budou uprostřed revíru jakýmsi ostrovem, obklopeny pozemky členů. Co v takovém případě, když nepodepíšou a pozemky neleží na okraji a tudíž nemohou být přičleněny z důvodu vyrovnání hranic?
 
Kolik procent výměry honitby musí být podepsáno a kolik si můžu připojit
pavel.sedlar  |  31.8.2012 10:37:55
V tom případě se prakticky nic neděje. Tyto pozemky jsou součástí honitby, protože nemohou být ani teoreticky součástí jiné honitby. Nevstupují ani do těch 10% výměry z vlastních pozemků (to je jen u parcel přičlěňovaných z důvodů vyrovnání hranice honitby). Vlastník pozemků by měl pak dostávat náhradu za přičlenění v dohodnuté výši. Není členem HS, není zván na VH a nemá žádná hlasovací práva.
Kolik procent výměry honitby musí být podepsáno a kolik si můžu připojit
Anonymous  |  27.8.2012 11:43:18
Moje otázka směřovala trochu jinam. Sestavuji novou honitbu a vychází mi na 700 ha. Vlastníky pozemků jsou i jednotlivci, kteří s novou honitbou nesouhlasí (a nepodepíší). Zatím mám podepsáno cca 520 ha. Kolik si můžu jakoby přičlenit, aniž bych získal podpisy?
 
Kolik procent výměry honitby musí být podepsáno a kolik si můžu připojit
pavel.sedlar  |  27.8.2012 21:33:47
Zákon omezuje pouze přičlenění z důvodů vyrovnání hranice, a to na max. 10% výměry členů HS (ve Vašem případě 52 ha). Pozemek přičleňovaný z důvodů vyrovnání hranice musí ležet na hranici honitby, nebo musí sousedit (dotýkat se alespoň v jednom bodě) s jiným takto přičleňovaným pozemkem. Pokud ale bude parcela ležet mimo toto území, např. bude enklávou (ostrovem) v parcelách členů, do této výměry se nezapočítává. Taktéž parcely, které přičleníte s dohodou (např. parcely PF nebo LČR, pokud s nimi uzavřete dohodu o přičlenění) pak nevstupují do této kvóty.
Kolik procent výměry honitby musí být podepsáno a kolik si můžu připojit
Anonymous  |  27.8.2012 11:42:44
Moje otázka směřovala trochu jinam. Sestavuji novou honitbu a vychází mi na 700 ha. Vlastníky pozemků jsou i jednotlivci, kteří s novou honitbou nesouhlasí (a nepodepíší). Zatím mám podepsáno cca 520 ha. Kolik si můžu jakoby přičlenit, aniž bych získal podpisy?
přidružení pozemků k HS
Anonymous  |  24.7.2012 11:57:24
Dobrý den,

Rád bych se zeptal zdali funguje možnost připojení pozemků do honebního společenstva, aniž by byl daný vlastník členem HS a hlasoval. Děkuji.
 
přidružení pozemků k HS
pavel.sedlar  |  15.8.2012 16:57:51
Ne. Hlasovací právo na valné hromadě mají pouze členové nebo jejich zmocněnci. Tzn. pokud se vlastník nestane členem, jeho pozemky jsou přičleněné a jemu za to náleží náhrada za přičlenění. Na VH ho můžete pozvat jako hosta, tam může klidně i vystoupit s nějakým příspěvkem, ale nemůže hlasovat.
Kolik procent výměry honitby musí být podepsáno a kolik si můžu připojit
Anonymous  |  24.7.2012 11:54:28
Dobrý den,

Při sestavování honitby jsem narazil na problém výměra parcel v honitbě / výměra parcel členů. Honitba mi vychází na 700 ha, ale vím, že někteří nepodepíší. Kolik % plochy musím mít podepsáno, abych mohl honitbu vytvořit. Předpokládám, že asi nestačí mít podepsáno nad 50% (čili nad 350 ha). Díky.
 
Kolik procent výměry honitby musí být podepsáno a kolik si můžu připojit
pavel.sedlar  |  15.8.2012 16:53:36
Váš dotaz zřejmě směřuje k vytváření nové honitby. Tam je pak zákonem definováno, že žadatel o honitbu (vlastní nebo společenstevní) musí vlastnit nejméně 500 ha honebních pozemků, aby mohl žádat o uznání nové honitby. Tzn. členové HS musí mít těchto 500 ha ve vlastnictví.
Definiční body PK parcel
premekplch  |  19.7.2012 20:03:43
Dobrý den,
při zpracovávání honitby ve vašem programu mě napadla jedna otázka. Jelikož jsem povoláním geodet, tak mě napadlo, co se děje s definičními body PK parcel, které uživatelé vaší aplikace vytvoří když provádějí identifikaci PK parcel v honitbě. Přijde mi docela škoda, aby se takto dohledané definiční body prostě zahodily. Předpokládám, že se takto díky zpracování honiteb dohledají definiční body PK parcel na značné části ČR. Předáváte je nějak zpátky na ČUZK k nějakému budoucímu využití?
 
Definiční body PK parcel
pavel.sedlar  |  19.7.2012 21:04:56
Ne, takto naše spolupráce s ČUZK nastavena není a nejsem si jist, že by o to měli zájem. Přece jen, ne každý myslivec je geodet a někdo to může pojmout méně zodpovědně než jiný uživatel.
členství v honebním společenstvu
pepino  |  15.7.2012 11:58:02
dobrý den, může se stát členem honebního společenstva, osoba nevlastnící pozemek v dané lokolitě, která je pouze členem představenstva obce a obec ji dá zastupující právo za obecní pozemky v jednání HS, může tato osoba vykonávat nějaké funkce např. starostu, děkuji za odpověď.
 
členství v honebním společenstvu
pavel.sedlar  |  19.7.2012 21:02:18
Ne, členem honebního společenstva je obec, nikoliv jeden ze zastupitelů. Ten ale může být obcí zplnomocněn k zastupování obce na VH, dále může být navržen do orgánů valné hromady (tzn. může ji řídit, sčítat hlasy, být v návrhové komisi, dělat zapisovatele či ověřovatele zápisu a podobně). A také může být navržen některým členem nebo zástupcem do výboru honebního společenstva na funkci starosty nebo místostarosty.
Váha hlasů na VH
Jiří  |  16.6.2012 0:58:36
Jak správně počítat hlasy členů HS pokud je uvedeno:§22 Jednání VH(3).
ZA každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku,který v honitbě vlastní,přísluší členovi HS jeden hlas.
Jako příklad uvádím: 4 samostatné honební pozemky, každý o výměře 0,2ha.
Tzn: 4 x O,2ha = 0,8ha a to může být po sečtení 1 hlas, nebo za 4 samostatné pozemky 4 hlasy. Podle textu v zákoně to spíše vypadá na 4 hlasy, ale vím že se to většinou vše sečte dohromady a pak přidělí počet hlasů. U jednoho pozemku např. 4,1ha je to 5 hlasů, to je nám jasné. Nerozumíme přesně formulaci ,, Za každý i započatý hektar výměry honebního pozemku". Je to snad tak že kdo má více malých pozeků, může mít více hlasů než vlastník s jedním větším pozemkem ?!
 
Váha hlasů na VH
petr.horak  |  17.6.2012 18:53:30
Správný výpočet hlasů je takový, že se sečte výměra honebních pozemků jednoho vlastníka a podle ní se stanoví počet hlasů na valné hromadě. "Započatý hektar" představuje "zbytek" za desetinou čárkou. Tedy ve Vámi uváděných případech to je 1 hlas za 0,8 ha, popř. 5 hlasů za 4,1 ha.
Je to z důvodů. které naznačujete - 4 různé pozemky jednoho vlastníka o velikosti 0,2 ha by daly dohromady 4 hlasy, což by samozřejmě znevýhodnilo vlastníka stejně velké výměry, která by byla pouze na jedné parcele. Přesto zákon podobnou "nespravedlnost" připouští v trochu jiném případě - pokud se jedná o různé vlastníky. Pokud by tedy např. 50 různých vlastníků mělo pouze 0,2 ha, mají dohromady pouze 10 ha, ale na valné hromadě 50 hlasů.
Přehled honiteb ČR
sarka.test  |  4.6.2012 15:20:20
K čemu slouží mapová aplikace "Přehled honiteb ČR" umístěná vpravo nahoře?
 
Přehled honiteb ČR
sarka.horakova  |  4.6.2012 15:26:28
Pokud pracujete s naší aplikací webHONITBA, můžete mapovou aplikaci "Přehled honiteb ČR" jednoduše a efektivně využít pro zjištění, které katastry spadají do plochy Vaší honitby.
Aplikaci Přehled honiteb ČR si můžete zapnout ještě jednou do nového okna nebo záložky na Mysliveckém portálu, abyste do ní mohli průběžně nahlížet.
Vyhledáte Vaši honitbu, zapnete si příslušné vrstvy – např. hranici honitby podle ÚHÚL, hranici katastrálních území a všechny potřebné údaje můžete dále vyčíst z této zobrazené mapy. Podrobná práce s aplikací je popsaná v návodu (otazník - help).

 
Přehled honiteb ČR
trneckajaroslav  |  15.8.2012 22:19:52
Prohlášení
ivosztefek  |  31.5.2012 17:51:48
Nestačí zaslat prohlášení uživatele aplikace Mysliveckého portálu o využití dat katastru nemovitostí naskenováno e-mailem? Pokud ano tak na jakou adresu. Dekuji.
 
Prohlášení
petr.horak  |  1.6.2012 15:43:37
Potřebujeme mít od Vás originál prohlášení, takže cesta na poštu Vás bohužel nemine. Aktivaci můžete urychlit, pokud nám zašlete prohlášení emailem s uvedením, že originál jde poštou.
Předpokládáme, že se spuštěním registrů RÚIAN (od 1. července) nutnost tohoto prohlášení zcela odpadne.

Vložit příspěvek

Autor
Jméno:
E-mail*:
Zapamatovat údaje:

* Vyplňte jen pokud chcete dostávat příspěvky z této diskuze na e-mail

Váš příspěvek
Nadpis:
Text:
Antispam*: opište následující kód: antispamový kód
 

*Do políčka opište kód psaný červeně. Toto opatření zabraňuje spamovacím robotům zadávat reklamní příspěvky a slouží k ochraně této diskuze.

 
load